– Det gir oss muligheter til både å styrke vårt toppidrettsarbeid, men minst like viktig gir det oss muligheter til å jobbe tett sammen med klubbene til å utvikle golfen i Norge videre. Jeg er utrolig stolt og glad i dag over å kunne offentliggjøre at en så stor og viktig aktør som Narvesen ser på golfen som en spennende samarbeidspartner. Jeg synes vi har bevist over flere år at vi går godt sammen, forteller generalsekretær i NGF, Tor-Anders Hanssen til Norsk Golf.

Markedssjef i Narvesen, Stian Breivik sier Narvesen har vært godt fornøyde med samarbeidet med NGF de fire siste årene. Samtidig har de sett flere muligheter til å utvikle samarbeidet videre i en ny avtaleperiode.

–  Golfen er Norges fjerde største idrettssamfunn, og en veldig viktig målgruppe for Narvesen. Vi ønsker å vise at vi er veldig stolte samarbeidspartnere av golf i Norge. Folk ser på Narvesen som noe folkelig og «for folk flest». Det er en verdi vi ønsker å bidra med også i golf-Norge, sier Breivik til Norsk Golf.

Vi ønsker å bygge en toppidrettssatsing som matcher de beste i verden

Tor-Anders Hanssen, NGF

Tor-Anders Hanssen mener Narvesen sitt verdigrunnlag og fokus på «folk flest» passer godt sammen med hva golfforbundet ønsker å fronte: 

– Noe av det som blir mest spennende fremover, blir å få sportslig plan (Les også: Dette er sportslig plan) ut i praksis, gjennom det samarbeidet vi nå inngår. Vi skal utvikle golfere, om de er unge eller gamle, men vi har også et ansvar for å utvikle mennesker. Denne avtalen gir oss store muligheter til å styrke det arbeidet, sier Hanssen. 

Tor-Anders Hanssen i NGF sier store deler av midlene skal brukes til å styrke toppidrettssatsningen. (Foto: NGF)

Som en egen del av samarbeidsavtalen blir ungdomsorganisasjonen MOT introdusert i NGF.

– Samarbeidet mellom MOT, Uno-X og Norges Cykleforbund er målbildet, som vi ønsker å implementere i vårt samarbeid med NGF. Vi gleder oss til å fremme MOT sitt holdningsskapende arbeid til yngre golfspillere og spesielt ungdom. MOT-programmet ønsker blant annet å formidle hvordan unge ikke skal være redd for å gå egne veier. Det er et budskap som passer bra til golfspillere. Som golfspiller må du våge å gå egne veier og «gøtse» alene, sier Breivik.

Tung satsning på toppidrett

Narvesen har vært samarbeidspartner med golfforbundet siden 2011. Avtalen øker nå i omfang med det som skal være et betydelig beløp i den nye kontraktsperioden. Midlene skal blant annet brukes til å styrke NGFs toppidrettssatsning. Partene ønsker ikke å uttale seg om størrelsesorden på beløpet, men Narvesen blir hovedsamarbeidspartner med NGF fra 2016 til og med 2019.

– Hvordan skal Narvesen-midlene disponeres?

– Vi ønsker å bygge en toppidrettssatsing som matcher de beste i verden, men vi skal også jobbe med å rekruttere flere barn og ungdom, jenter og kvinner, og vi skal få flere av de usikre golferne til å lykkes med egen golf og oppleve gleden ved eget golfspill, forklarer Tor-Anders Hanssen, og legger til: 

Stian Breivik i Narvesen. (Pressefoto: Narvesen)

– Samarbeidet med MOT kommer også til å gjennomsyre mye av det vi holder på med. Det vil vises i flere av våres utdannelsesaktiviteter, både i forbindelse med trenerutdanning og ungdomslederutdanningen «Ungdomsdriven», men vi vil også bygge en enda sterkere merkevare rundt våre regionale turneringer for ungdommer. 

Selv om avtalen gjelder 2016 til 2019, håper Stian Breivik i Narvesen at samarbeidet vil bli så fruktbart at det kan fortsette videre i lang tid.

– Avtalen gir oss mange år til å dyrke og formidle og forvalte dette samarbeidet. Vi har tro på at det blir så bra at vi kan fortsette «inn i evigheten» med dette samarbeidet.