Norges Golfforbund gjør endringer i introduksjonskortordningen gjeldende fra og med sesongen 2018.

Den største endringen består i at spill i Norge også gis til administrativt ansatte for de klubber som har daglig leder/administrativt ansvarlig i minimum 50 prosent stilling. Det utstedes inntil ett kort per klubb. Begrunnelsen for endringen er at også administrativt klubbansatte kan ha god faglig nytte av å gjeste andre golfklubber/baner.

NGF refunderer

Samtidig vil forbundet refundere bruk av de introduksjonskortene NGFs samarbeidspartnere og journalistkontakter benytter (per tid 15 kort). Enkelte klubber opplever stor pågang, og NGF ønsker derfor å kompensere for dette.

Antall runder per bane beholdes på tre per år. NGF vil evaluere de nye bestemmelsene etter sesongslutt.

Vil ha tilbakemeldinger

NGF har mottatt tilbakemeldinger på at introduksjonskortet i enkelttilfeller ikke har blitt benyttet i henhold til intensjonen. NGF oppfordrer derfor klubbene til å informere kortinnehavere om forutsetninger for bruk av kortet, samt å rapportere misbruk og bruk i strid med regelverket.