Fra og med 2019 legger Norges Golfforbund om sin elitesatsing. Mens NGF frem til nå har operert med uttak til proff-, amatør- og talentutviklingslag, ønsker forbundet i stedet nå å ta ut representasjonsspillere til internasjonale mesterskap, turneringer og treningssamlinger basert på tydelige og forhåndsdefinerte kriterier.

Eierskapet til utøverne skal ligge hos klubbene, ikke hos NGF

Rickard Lindberg

Den nye strukturen vil åpne for at flere spillere får muligheten, men det vil også bli stilt enda tøffere krav til dem som ønsker å være med.

– Vi ønsker å endre strukturen og kulturen i toppidrettssatsingen. Målet vårt er å involvere klubbene i mye større grad enn tidligere. Det er de som er kulturbærerne i Golf-Norge, og de står for en veldig stor del av jobben med å få frem nye spillere. Vi skal ikke stenge ut mennesker, men åpne opp og samarbeide. Eierskapet til utøverne skal ligge hos klubbene, ikke hos NGF, sier Lindberg til Norsk Golf.

Rickard Lindberg overtok Team Norway-satsingen i høst. (Foto: NGF)

Lindberg sier han ønsker likere forutsetninger og mer konkurranse om plassene når utøvere skal representere Norge internasjonalt.

– Et uttak til Team Norway skal ikke være en falsk trygghet for de som klarer å komme med på laget ved sesongstart.

Les også: Den nye Team Norway-sjefen vil få frem norske spillere i verdenstoppen

Løpende uttak 

Lindberg påpeker at det er vanskelig å forutse hvordan en utøver vil utvikle seg i ung alder. Han mener den nye strukturen vil bidra til at flere spillere kan opprettholde motivasjonen. 

For de profesjonelle spillerne vil Team Norway Golf bli en åpnere satsing der flere vil få tilbud om samlinger og oppfølging. Forutsetningen er at utøvere legger ned den jobben som kreves for å kunne hevde seg internasjonalt.

– I stedet for å ha et «fast» lag, vil vi gjøre fortløpende uttak til hver treningsleir. Målet er at Team Norway skal ha kontinuerlig kontakt med spillerne og klubbene. Vi ønsker å bygge en «vi-kultur». Vi kommer til å stille tydelige og tøffe krav til spillerne, men de som er villige til å legge ned arbeidet som kreves, skal få muligheten, sier Lindberg.

– Hva ønsker du å oppnå med en slik «vi-kultur»?

– I golf er det umulig å bli sterk helt alene. Ser du på verdenseliten i dag, har de alle veldig sterke team rundt seg. Når Henrik Stenson intervjues etter runder, snakker han om at «vi» gjorde en bra jobb, at «vi» vant en turnering og så videre. Det er et lagarbeid, og det skal det være fra ung alder. Derfor kan vi ikke stenge ute klubbtrenerne som gjør en kjempejobb. De er en uvurderlig ressurs som det er viktig at vi involverer i større grad enn i dag.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Team Norway vil ikke lenger bestå av et «fast» lag, men det vil bli gjort løpende uttak gjennom sesongen. (Foto: Benjamin A. Ward/Norsk Golf)

Desentralisert satsing

Lindberg sier det blir flere endringer i rollene til de ansatte Team Norway-trenerne fremover:

– For det første vil de i mye større grad være mer ute hos klubbene og bistå dem innenfor et geografisk område. Dessuten vil de gå fra å være trenere til å bli coacher. En trener er en som er spesialist i én del av golf, mens en coach er noen som har et helhetsansvar. Vi skal være coacher, men også ta inn spesialister ved behov, enten det gjelder fys-spesialister, puttespesialister eller annet, sier Lindberg og understreker at 2019 på mange måter vil være et overgangsår på vei til en ny talentutviklingsstruktur.

Trenerne vil i mye større grad være ute hos klubbene og bistå dem innenfor et geografisk område

Lindberg har også inkludert Henrik Stensons mentaltrener Torsten Hansson i trenerapparatet sitt i Team Norway. Han kommer til å bidra med kulturendringen som nå er satt i gang, og han vil også være dypt involvert i internopplæringen av trenerapparatet. 

– Torsten skal hjelpe oss med å finne den best tenkelige strategien for å skape denne vi-kulturen. Han vil også jobbe direkte med spillerne med å formidle hva kreves for å bli en spiller i verdenstoppen, og dette skal være et tydelig budskap som skal være tydelig også på klubbnivå. Vi må sørge for at alle drar i samme retning!