ExtraStiftelsen er en stiftelse bestående av 27 frivillige organisasjoner, som eier og fordeler overskuddet fra Extra-spillet. I 2011 deles det ut 220 millioner kroner, og pengene går til frivillige organisasjoner som jobber med helse og fordeles likt mellom prosjekter innen forebyggende helsearbeid, rehabilitering og brukernær forskning. Som en av 27 søkerorganisasjoner motar Norges Idrettsforbund totalt 7 481 000 kroner til 33 prosjekter.

I den forbindelse er NGF tildelt kr. 308 000, som de har bestemt skal gå til prosjektene Golf- Grønn Glede Open og Hva er ditt handicap? 2012 blir det femte året på rad GGG Open arrangeres, og målet er at det skal bli den viktigste møteplass for deltakere i GGG, samt funksjonshemmede spillere. Turneringen spilles over to dager, og spillformen er Texas Scramble. Målet er 100 spillere. I tillegg skal det arrangeres en fagdag.

I Hva er ditt handicap? er målet å arangere seks møteplasser for funksjonshemmede golfspillere, hvor en vektlegger nettverksbygging mellom spillere fra ulike golfklubber. Det vil bli trening på range, instruksjon med pro, en sosial turnering og en sosial møteplass etter endt spill. Foreløpig er følgende datoer/steder spikret for 2012: Fornebu Indoor Golf Center lørdag 3. mars, Onsøy GK søndag 10. juni, og Valdres GK lørdag 7. juli.

(Pressemelding)