Siden 2009 har medlemsmassen i Golf-Norge krympet betraktelig. Frafallet har vært alarmerende stort spesielt blant unge, og Golf-Norge har klødd seg i hodet i jakten på svar på hvordan man kan snu den negative trenden.

Forhåpentligvis får man kanskje noen flere nyttige svar denne høsten når studentene ved Westerdals institutt for kommunikasjon og design ved Høyskolen Kristiania, Norges fremste kreative høyskole, gjennomfører sitt eksamensprosjekt i emnet «Strategi og samfunn». 

Deres «kunde» i eksamensoppgaven er Norges Golfforbund, og oppdraget går ut på å finne ut av hvordan man kan få unge voksne i alderen 20 til 30 år til å begynne å spille golf før de etablerer familie.

– Hele formålet er at studentene skal lære seg research, definere målgruppe, utforme problemstillinger og strategi, og deretter komme frem til en løsning som forhåpentligvis gjør at du flytter målgruppen fra stedet de er i dag, til et nytt sted, forklarer André Jåtog, emneansvarlig ved Westerdals og initiativtaker for samarbeidet mellom Westerdals og NGF.

(Artikkelen fortsetter under)

Nesten alle de 120 studentene har fått sitt første møte med golf i forbindelse med skoleprosjektet. (Foto: Aleksander Ottersen Mile/Norsk Golf)

Eksamensoppgaven er et tverrfaglig prosjekt for bachelorstudentene ved linjene AD (art direction), tekstforfatter, grafisk design og retail-design.

Jåtog sier eksamensoppgaven er et veldig atypisk case for studentene sammenlignet med hva de har gjort tidligere.

Tidligere i år har de blant annet jobbet med Spellemannsprisen, P3 Gull, Nobels fredssenter og WWF.

– Dette er en veldig reell caseoppgave for dem, og det er nettopp slike problemstillinger som vil møte dem i arbeidslivet. I den bransjen vet man aldri hvilke kunder som plutselig banker på døra, og da må de ha evnen til å sette seg inn i uvante problemstillinger raskt.

Forrige uke fylte Westerdals-gjengen opp driving-rangen på Toppgolf i Bærum, hvor de avsluttet en lang dag med seminarer og faglig påfyll på Haga GK med å tømme bøttevis med baller på driving-rangen. 

Av de om lag 120 studentene som deltar på prosjektet, var det kun fire av dem som hadde prøvd golf tidligere. De siste ukene har de imidlertid vært gjennom VTG-kurs for å kjenne på kroppen selv hva sporten går ut på. 

Da Norsk Golf tok en runde på rangen for å prate med studentene om hvorfor de mener golf ikke er mer populært blant unge, var det spesielt noen argumenter som gikk igjen:

* Golfens rennomé som gammelmanns- og rikmannssport

* At man er avhengig av bil for å komme seg til de fleste golfbaner

* At terskelen for å komme i gang er unødvendig stor

Har det vært én ting mange av studentene har reagert på i forbindelse med sitt første møte med golf, er det hvorfor det skal måtte være nødvendig å måtte gå gjennom et VTG-kurs for å få lov til å bli golfspiller.

(Artikkelen fortsetter under)

André Jåtog hjelper litt til på rangen. Mange av studentene reagerer på hvorfor det skal være nødvendig med VTG-kurs for å bli golfspiller. (Foto: Aleksander Ottersen Mile/Norsk Golf)

– Det er ganske spesielt. Det gjør det jo bare enda mer stress å komme i gang, sier Martin og Harald, to av studentene i full konsentrasjon på driving-rangen.

De skal jobbe med en nøtt som Golf-Norge selv har slitt med å knekke

André Jåtog

– Jeg tror faktisk ikke jeg kjenner noen på min alder som liker golf. De assosierer det med Donald Trump, rike folk og fine klær, sier Martin, som ikke mener vanskelighetsgraden på sporten er det største problemet, og sammenligner med sin egen hobby tai chi.

– Jeg vet jeg aldri kommer til å bli en master i tai chi. Men det handler om veien dit, og det er kult med utfordringer. Det er en evigvarende greie å prøve å bli bedre. 

André Jåtog legger ikke skjul på at det er en krevende eksamensoppgave studentene får bryne seg på denne høsten.

Jåtog jobbet frem til i fjor som daglig leder ved Bærum Golfklubb, og har tidligere bakgrunn fra Grini GK. Hans lidenskapsprosjekt har alltid vært å få flere unge til golfsporten, og han håper eksamensprosjektet kan resultere i noe som Golf-Norge kan få bruk for i sitt fremtidige arbeid.

Oppgaven går over fire uker, hvor eksamen blir en sluttpresentasjonen for NGF, med 25 grupper som skal presentere research, strategi og mulige løsninger.

– Min viktigste jobb å lære studentene tankegangen, metoden og kommunikasjonsstrategi, men forhåpentligvis resulterer det også i noe NGF kan bruke fremover, sier Jåtog.

– De skal jo jobbe med en nøtt som Golf-Norge selv har slitt med å knekke.