(Ullevaal, 12.august 2015) Norges Golfforbund kommer ikke til å søke om Solheim Cup i 2019. Det besluttet et enstemmig forbundsstyre onsdag ettermiddag, to dager før fristen for å søke det prestisjetunge arrangementet går ut.

– Årsaken er at vi tirsdag mottok avslag på statlig støtte til arrangementet, sier president Finn H. Andreassen. Å finansiere et slikt stort arrangement uten tilstrekkelig offentlig bidrag til grunnfinansiering, er ikke mulig. NGF var avhengig av tilsagn om cirka 80 millioner kroner fra stat og kommune for å kunne søke om Solheim Cup til Norge i 2019.

Å finansiere et slikt stort arrangement uten tilstrekkelig offentlig bidrag til grunnfinansiering, er ikke mulig

Finn H. Andreassen

Solheim Cup er verdens største kvinnelige golfturnering, en kontinentkamp mellom Europa og USA, som går annethvert år. I september går arrangementet i Tyskland, og Norges Golfforbund i samarbeid med Oslo Golfklubb ønsket å konkurrere om få det høyprofilerte arrangementet til Norges hovedstad i 2019.

– Vi har utarbeidet et meget bra konsept, som har fått mange godord fra rettighetshaveren til Solheim Cup, Ladies European Tour. Det innbefattet i tillegg til Solheim Cup flere internasjonale golfturneringer rundt om i Norge samt en omfattende satsing på å rekruttere flere kvinner til golfen, sier golfpresidenten.

Andreassen ønsker å takke Oslo kommune for en positiv dialog i prosessen, samt Oslo Golfklubb og golf-Norge for alt det gode arbeidet som er gjort.

– Det er dessverre bare å legge prosjektet på is i denne omgang. Kanskje byr muligheten seg i 2023 når Europa neste gang er arena for verdens største kvinnelige golfturnering, sier en skuffet golfpresident som forsikrer en fortsatt satsing på flere jenter og kvinner til golfen.