ToppGolf, som i dag er en sammenslåing av det som tidligere het Innesvingen og Darren Webster-Clarke Academy, ble startet opp i 2006 for å støtte utviklingen av norske toppspillere. ToppGolf var på denne tiden i hovedsak et fond som bevilget penger gjennom Team Norway og NGF, men har siden den gang utviklet seg til å bli et av Skandinavias mest moderne og påkostede treningsanlegg. 

ToppGolf ble etablert av et ressursmiljø innen golf, som hadde til hensikt å bidra til å utvikle norske toppspillere på tourene. De første årene var det et samarbeid med NGF der ToppGolf bidro til fordeling av midler og stipender til talenter.

Dette samarbeidet er blitt mindre de siste to årene, hvor støtten nå blir gitt direkte til utøvere som de mener har gjort seg fortjent til det. ToppGolf gikk til slutt ut av samarbeidet med golfforbundet. Det bunnet ut i uenigheter om hvordan midlene skulle fordeles.

– NGF ønsket å spre midlene over så mange som mulig, mens vi ønsket å spisse midlene mot de mest lovende. Vi hadde et ønske om å videreutvikle gode amatører til å bli proffer, og å skape et miljø hvor de får alt på ett sted. Siden 2007 har vi støttet norsk elitegolf med 5-8 millioner, med et ønske om å få flere enere, sier styreleder i ToppGolf, Lars Havrevold til Norsk Golf.

 

– Skummer ikke fløten

Havrevold forklarer at NGF ser etter en stor gruppe spillere, men at flere av dem har behov for et mer konsentrert miljø. ToppGolf jobber derfor for å samle de mest lovende utøverne under ett og samme tak.

De fleste spillerne ToppGolf sponser får rundt 100 000 kroner fra ToppGolf-fondet. Dersom en spiller tjener over fire millioner et år må dette betales tilbake, men per i dag er det ingen av spillerne som gjør det. I spillernes kontrakter står det at maksimalt fem prosent av årsinntekten skal betales tilbake til fondet, slik at disse midlene da kan rettes mot andre spillere. 

– Vi satser fullt på våre utøvere i en tidsperiode på tre til fire år. Om de ikke klarer å vise til noe på den tiden fortsetter vi ikke å gi støtte. Vi hjelper dem ikke bare med golfen, men også å ta hånd om sine karrierer. Vi stiller krav til at spillerne har et solid støtteapparat, og vi har i flere tilfeller hjulpet til med å skaffe dem sponsorer, sier Havrevold.

Flere hevder ToppGolf skummer fløten av talentarbeidet som andre klubber har lagt ned. Dette avviser ToppGolf-trener Darren Webster-Clarke, som sier at deres oppgave er å løfte spillerne fra å være gode amatører til å bli proffer.

– Vi gir spillerne den dytten de trenger for å få fart på sin golfkarriere. Her kan de bygge opp en golfsving, samles i et stimulerende miljø, og dele erfaringer med andre toppspillere under samme tak. ToppGolf har gjort mye under radaren som ikke har fått den anerkjennelsen vi fortjener. Se på Knut Børsheim som kom til oss for ett år siden og fortalte oss at spillet hans ikke var på vei noe sted. Se hvor han er nå. 

 

Løpende dialog

NGF påbegynte i fjor arbeidet med å finne et nasjonalt treningsanlegg for golf. Dette skulle fungere som et fyrtårn for andre treningsanlegg rundt om i landet. ToppGolf har vært en het kandidat, men forbundet har nå gått vekk fra tanken om bare ett nasjonalt treningsanlegg. 

– I fjor jobbet vi med tanken om et nasjonalt treningsanlegg. Så satte vi i gang arbeidet med sportslig plan, og da også en omlegging til regionale kompetansesentre. Da kan hende det ikke bare blir ett nasjonalt treningsanlegg men flere. Da må vi se på hvem som er de beste kandidatene. Vi holder på med utarbeidelsen av dette nå. 

– Per tid har vi ikke definert hvilke områder eller hvor mange slike kompetansesentre vi ønsker. Vi har en dialog gående med ToppGolf, forteller generalsekretær Tor-Anders Hanssen.

 

Uklar rollefordeling

Mens ToppGolf ønsker å skape et konsentrert sentralisert miljø for toppspillerne, er forbundets retning at talentuviklingen skal skje ute i regionene. Til tross for denne prinsipielle uenigheten er det et ønske fra begge parter om å finne samarbeidsmuligheter for fremtiden. Per i dag er det ikke noe formelt samarbeid mellom de to partene, men ettersom ToppGolf gir støtte til en stor del av forbundets Team Rio er det avgjørende at ansvarsfordelingen avklares, forteller Hanssen. 

– Rollefordelingen er litt uavklart, vi har ikke gått inn i den på en god måte ennå. Vi har måttet se på vår egen organisasjon og hvordan vi skal se ut i fremtiden. Det er også noe ToppGolf har gjort. Det vi vet er at en ressurs som Darren Webster-Clarke er interessant. Det er ikke mange trenere som har de ambisjonene, kompetansen og erfaringen som Darren har. 

– Vi hadde et ganske utstrakt samarbeid med han tidligere, og kanskje er tiden moden for å se på en knytning mot det. Det synes jeg vi må diskutere, slik at vi ikke reiser med mange for mange ledere og trenere ute på turnering samtidig, sier generalsekretæren. 

– Hvordan passer ToppGolf inn i NGFs regionale satsing?

– Verken jeg eller NGF kan definere den ene veien til suksess. At ToppGolf ønsker å ta hånd om den øverste delen av toppen kan jeg se har en verdi for dem markedsføringsmessig. Det jeg er opptatt av er at vi må sette utøverne først. 

– Du kan trekke frem eksemplet om dersom du hadde flere arbeidsgivere. Hvordan hadde dette føltes for deg, hvem har ansvaret for oppfølging av deg som arbeidstaker? Det vi må komme frem til. At det finnes flere personer og organisasjoner som ønsker å løfte toppspillere er supert, men det må være gjort på en ryddig og fornuftig måte. Det tror jeg vi skal greie å finne ut av. Det viktigste er at det er utøvernes interesser som står i sentrum, forklarer Hanssen.

Lars Havrevold i ToppGolf er tydelig i sitt ønske om bygge opp forholdet med forbundet, men uttrykker også en skepsis til å la all talentutvikling skje regionalt.

– NGF ønsker regionalisering av talentutviklingen, men det er ikke lett å utvikle talenter ute i regionene når man bare får fem måneder i året utendørs. Hos oss har man et 12-måneders anlegg som er dedikert til trening, og vi er ikke redde for å bruke ressurser på de vi satser på. Nå ønsker vi et samarbeid med NGF.

– Slik jeg oppfatter det så er vi alle innstilt på å jobbe sammen mot et felles mål, og som Tor Anders utrykker det finne smarte og gode løsninger.  Dette innbefatter at det må være fornuftig økonomi rundt driften. Etter min mening er forholdet bedre enn på lenge, og det har potensiale til å bli et godt og langsiktig forhold til glede for norsk golf, sier Havrevold.

 

Venter på sportslig plan 

Et annet tema i den løpende dialogen mellom NGF og ToppGolf er sistnevntes rolle som kommersiell aktør. NGF har uttrykt en skepsis til ToppGolfs rolle som kommersiell aktør. Tor-Anders Hanssen ytdyper:

– Som forbund må vi sikre at ansvaret for idrettslig utvikling ligger hos klubben, og at det er klubben som har ansvaret for den sportslige aktiviteten. For at de skal kunne ha det ansvaret må de ha både den kompetansen og de ressursene som må til. Utfordringen med en stor kommersiell aktør og en mindre klubb, i ToppGolfs tilfelle Nordhaug, er at klubben kan bli underordnet. Det handler om de demokratiske prinsippene. Det er det vi ser på i dette tilfellet, hvordan er knytningen mot klubben. 

– Det skulle være rart om vi var prinsipielt i mot ToppGolf som kommersiell virksomhet. Klubber må også tjene penger, og dette er noe som preger norsk idrett. Man må kunne kombinere forening og forretning. Det er noe som må til om vi skal kunne klare å bevege oss i takt med omgivelsene, sier Hanssen.

Han poengterer at samarbeidsmuligheter for fremtiden, og arbeidet med regionale kompetansesentere for talentutvikling først blir klarere etter Golfforum på Fornebu i november. Da vil NGF presentere sportslig plan, som vil legge føringer for forbundets arbeid videre. 

Han trekker en parallell til Olympiatoppen, og deres måte å jobbe på.

– Vi tror at vi skal kunne presentere noe på Golfforum som folk vil kunne forstå, der man får et bilde på hvordan planen kommer til å se ut. I fjor tenkte vi at om vi får ett nasjonalt treningsanlegg er vi fornøyd. Men skal vi få fyrtårnsvirksomhetene oppe og går trenger vi flere enn en. Vi trenger noen på Vestlandet,  i Midt-Norge, og noen på Øst- og Sørlandet, slik at andre klubber kan se hvordan et godt treningsanlegg ut, og hva de har gjort for å tilpasse seg ulike målgrupper. Dersom vi sentrerer alt til Oslo begrenser vi utviklingsmulighetene våres. Får vi regionale kompetansesentre er det flere som kan ta del i både aktivitets, organisasjons – og anleggsutvikling. 

-Dette er akkurat det samme som Olympiatoppen gjør. De startet nettopp med regionale kraftsentre, og det er den samme tankegangen vi har. Det skal finnes et sterkt Olympiatoppen sentralt, men for å få ut kompetanse så må det satses på et regionalt nivå. Når vi sier vi skal ha mer regional talentutvikling er det ikke for å svekke NGF sentralt, men for å få flere til å ha lyst til å utvikle seg som golfspiller, konkluderer Hanssen.