Det forteller leder for valgkomiteen, Svein Erik Gulbrandsen til Norsk Golf.

– Valgkomiteen sliter med å få nok gode kandidater til styreverv i NGF generelt og kvinnelige sådanne spesielt. NGFs lov er streng når det gjelder kjønnskvotering, men for å få et styre som dekker de oppgaver det har stiller vi også krav til kompetanse og erfaring (faglig fra næringsliv og golfklubber), og så må vi passe på at det er en noenlunde representativ geografisk fordeling. Det er også en uttalt målsetting å få inn flere unge styremedlemmer, sier han.

Kvinneandelen i golf-Norge er i dag på 24,7 prosent. Nå satses det stort på å gjøre Solheim Cup prosjektet til en PR-kampanje for kvinnegolf, men både NGF’s styre, administrasjon og klubbene må vite hva som skal til for å få kvinnene interessert og bli aktive medlemmer. 

– For å få til dette må vi ha gode, aktive og kompetente kvinner i NGF’s styre. Det store spørsmålet er: Hva skal til for å få flere kvinner til å begynne å spille golf? Valgkomiteen kan bidra med å utnytte kvinneandelen i NGF’s styre maksimalt, forutsatt at vi har nok kandidater å velge blant som kan og vil tenke nytt. Vi er opptatt av kontinuitet, men det må også balanseres opp mot evnen til nytenking, forklarer Gulbrandsen.

Styret består i dag av seks styremedlemmer, hvorav fire menn og to kvinner. 

– Her er det fullt mulig å snu denne fordelingen på hodet slik at det blir fire kvinner og to menn.  Valgkomiteen gjør seg synlig for golf-Norge ved å delta på alle arenaer hvor tillitsvalgte samles, Golfforum, RKS-samlinger og Områdevise Lederfora. Imidlertid er det kun 40 prosent av golfklubbene som deltar på disse. Valgkomiteen bruker i tillegg de nettverk vi har og selvsagt også administrasjonen til hjelp for å spore kandidater.

– Norske golfklubber er ikke noen ensartet masse. Det er store forskjeller fra de store klubbene i og rundt Oslo og Stavanger og til småklubber uten ansatte og kanskje bare med 6 hull. Vi skal rekruttere styremedlemmer til NGF som kan representere dette mangfoldet, konkluderer Gulbrandsen.