Det har sett mørkt ut for Oppegård Golfklubb, som har drevet med underskudd de siste årene. Klubben har jobbet opp mot kommunen og kreditorer for å unngå konkurs. På en ekstraordinær generalforsamling mandag denne uken kom den siste livbøyen på plass.

Det ble vedtatt at klubbens medlemmer pålegges å betale en ekstraordinær medlemskontingent for sesongen 2015. På den måten får klubben inn rundt 1,7 millioner kroner, og får omsider positiv egenkapital.

– Dette berger klubben, sier en strålende fornøyd daglig leder, Frode Valle til Oppegård Avis.

 

Et bedre tilbud

Han begynte i jobben i januar, og har jobbet knallhardt med å få klubben på rett kjøl. Og ser nå ut til å ha lyktes.
– Nå slipper vi å vente på hver eneste krone, og kan fokusere på å gi et bedre tilbud til både medlemmer, gjester og samarbeidspartnere, sier han.

Han forsikrer at den ekstraordinære kontingenten er en engangsforeteelse. I tillegg til de ekstra pengene inn i kassen, har klubben fått en avtale med DnB i Ski som reduserer klubbens utgifter med rundt 100.000 kroner.

Klubben skylder Oppegård kommune rundt 370.000 kroner i leie. Klubben fikk nei til en gjeldssanering på 184.00 kroner, men har fått mulighet til å komme med forslag til nedbetalingsplan for dette beløpet.

 

Stordugnad

 

Lørdag var det dugnad på banen på Østre Greverud, og rundt 70 personer stilte opp for klubben. En del av jobben som ble gjort var å vedlikeholde arealer som egentlig er kommunens ansvar.

– Vi jobber også med kommunen for å få en ordning der vi får betalt for denne type jobb, en ordning som skal komme begge parter til gode, sier Valle.

 

Banen åpnes snart

Nå jobber Valle og banemannskapet hardt med å få banen klar til sesongen. Trolig kan den åpnes rundt 1. mai. Banen ser veldig bra ut, og Valle tror at banen blir minst like bra som i fjor.

– Mest sannsynlig bedre. Dette er en positiv effekt for de ansatte også, som har lurt på fra måned til måned på om de får lønna si eller ikke. Nå kan vi se fremover, sier Valle.