All informasjon er hentet direkte fra klubbenes nettsider. Er noen av tallene utdatert? Send oss en mail på redaksjon@norskgolf.no, eller skriv i kommentarfeltet under!

Alle priser gjelder kun gjestespill, og omfatter ikke medlemmer med greenfeerabatt, eller gjester av medlemmer. Vi har ikke inkludert priser for greenfeesamarbeid på tvers av klubber. Se klubbenes hjemmesider for mer informasjon.

Dersom ikke annet står presisert i informasjonen gjelder prisen 18 hull for senior.

NB! På NGFs Facebook-side har du mulighet til å registrere alle baner du har spilt på. Her kan du sammenligne med dine venner hvem som har spilt flest baner i Norge.

(Klubblisten under er hentet fra Golfbox)

 

 

A

 

Alta GK

9-hull

Voksne: 300,-

Ungdom under 27 år: 150,-

Juniorer under 20 år: 75,-

Barn under 13 år: 50,-

Pensjonister: 150,-

18 hull 

Voksne: 400,-

Ungdom under 27 år: 200,-

Juniorer under 20 år: 100,-

Barn under 13 år: 50,-

Pensjonister: 200,-

Full dag

Voksne: 500,-

Ungdom under 27 år: 250,-

Juniorer under 20 år: 125,-

Barn under 13 år: 50,-

Pensjonister: 250,-

 

 

Arendal & Omegn GK

Dagsgreenfee

Voksne: 450,- pr. dag hele sesongen

Juniorer t.o.m. 18 år: 225,-

9 hull

Voksne: 270,-

Juniorer t.o.m. 18 år: 135,-

– NSG (Norsk Senior Golf) medlemmer som har betalt årskontingent for 2013 spiller 3 ganger for 1/2 greenfee 08.00-14:00 (kr. 225,-), unntatt i helger/helligdager og uke 26-31

 

 

Asker GK

Hverdager 07.00 til 14.50: kr 350,-


Hverdager 15.00 til 18.50: kr 450,-


Lør/Søn og helligdager: kr 550,-


Etter kl.19.00: kr 200,-


Halv pris for juniorer.


Hel flight alle hverdag før kl. 12.00 kr 800,- (En er ansvarlig for å betale hele flighten )


Klippekort greenfee, få den 5 runden gratis.

Klippekort til bruk på venner: 5 klipp til pris kr 1500,- Kan brukes alle hverdager.
Utstedes på navn på medlem av klubben.

 

 

Askim GK

Hverdager: 9 hull kr. 150,- / 18 hull kr. 250,-

Helg: 9 hull kr. 200,- / 18 hull kr. 300,-

Junior <18: Alle dager: kr. 150,- og helg kr. 200,- og det er dagsgreenfee

 

 

Atlungstad GK

Voksne

Mandag-fredag
400,-

Lør-/søn-/helligdag
550,- 

9 hull (alle dager)
300

Junior tom 19 år

Mandag-fredag
175,-

Lør-/søn-/helligdag
225,-

9 hull (alle dager)
150,-

Familie*

Mandag-fredag
800,-

Lør-/søn-/helligdag
995,-

9 hull (alle dager)
600,-

* Omfatter 2 voksne + barn født 1993 eller senere i samme husstand

 

Aurskog Finstadbru GK

300,- uansett dag og tid.

 

 

B

 

Ballerud GK

Voksen

Hverdager før kl. 15.00: 18 hull kr 225,- / 9 hull kr. 150,-

Hverdager etter kl.15.00/helger og helligdager: 18 hull kr  265,- /  9 hull kr. 150,-

 Junior

18 hull kr 180,- / 9 hull kr. 120,-

 

 

Bamble GK

Høysesong

9 hull: 230,-

18 hull: 330,-

Hverdager utenom høysesong

9 hull: 200,-

18 hull: 300,-

Helg/helligdager

9 hull: 230,-

18 hull: 330,-

Junior/student

9 hull: 100,-

18 hull: 175,-

 

 

Bergen GK

9 hull: 250,-

18 hull: 350,-

Ved kjøp av 4 greenfeer vil du få en greenfee gratis, altså betal for 4 få 5.

Ved oppstart av spill før kl. 12.00, alle hverdager; for pensjonister, studenter samt barn og ungdom t.o.m 18 år, vil prisen være:

9 hull: 150,-

18 hull: 250,- 

 

 

Bjørnefjorden GK

Voksen

Hverdager før kl.08.00-14:50: 18 hull kr 200,- / 9 hull kr. 150,-

Hverdager etter kl.15.00: 18 hull kr  350,- /  9 hull kr. 250,-

Helg/helligdag: 18 hull 400,- / 9 hull: 300,-

Halv pris for juniorer

 

 

Bjaavann GK

Dagsgreenfee

Voksen: 450,-

Formiddag (mandag-fredag før kl.14.00): 400,-

Junior: 225,-

9 hull

Voksen: 300,- / Junior: 150,

 

 

Bodø GK

Dagsgreenfee 350,-

Dagsgreenfee barn/junior 150,-

Greenfee 9 hull 250,-

Greenfee 9 hull, junior/barn 100,-

Greenfee 9 hull, medlem med greenfeerabatt 150,-

 

 

Borre GK

 

(Priser på nettsiden gjelder for 2013-sesongen)

Borre Golfbanes Hovedbane dagsgreenfee: 600,- pr. person 

Junior dagsgreenfee: Kr. 300,- pr. person (t.o.m 18 år)

 

 

Borregaard GK

Kr 200,-  for 9 hulls greenfee alle dager 

Kr 300,-  for 18 hulls greenfee alle dager

Juli : 150,- ALLE DAGER

Juniorer betaler halv pris

 

 

Byneset GK

Greenfee Byneset Syd

kr. 200,- for 9 hull før kl. 14.00 på hverdager


kr. 250,- for 9-hull fra kl. 14.00 på hverdager samt på helgedager/helligdager.


kr. 350,- for 18 hull før kl. 14.00 på hverdager


kr. 400,- for 18-hull fra kl. 14.00 på hverdager samt på helgedager/helligdager.

Greenfee Byneset Nord


kr. 400,- før kl. 14.00 på hverdager 


kr. 500,- fra kl. 14.00 på hverdager samt på helgedager/helligdager.

 

 

Bærum GK

Hverdager før kl. 14.00 kr 400,-

Hverdager fra kl. 14.00 kr 500,-

Helg/helligdager kr 600,-

Junior alle dager kr 300,-

Medlems gjest, hverdager kr 400,-

Medlems gjest helg/helligdager kr 500,-

Hver fjerde runde gratis
Hvert medlem har rett til å ta med seg 3 gjester som betaler redusert greenfeeavgift. Det forutsettes at gjest(ene) og medlem spiller i samme flight.


Gjestene får kr 100,- i avslag på ordninær greenfee.


NB! På hverdager før kl 14.00 har klubben allerede rabattert pris, derfor ingen ytteligere rabatt for medlemmers gjester.

 

 

D

 

Drammen GK

Hverdager, Helger og helligdager – kr 499,-

9 hull: 300,-Halv pris på greenfee for juniorer (opptil 21 år)

 

 

Drøbak GK

Voksen hverdag Prime time: kr. 450,-

Voksen helg og helligdager Prime time: kr. 600,-

Hverdag utenom prime time: Kr. 300,-

Helg og helligdag utenom prime time: Kr. 400,- .

Junior (6-20 år) hverdag: kr. 225,-

Junior (6-20 år) helg og helligdager: kr. 300,-

 

 

E

 

Egersund GK

9 hull: 200,-     

18 hull / Hele dagen : 300,-

Junior (frem til fylte 18 år): Halv pris
 

 

Eiker GK

Gjestespillere: 9 hull Kr. 200,- / 18 hull   Kr. 300

 

 

Elverum GK

18  hull

Hverdag: Voksne: 350,- / Junior 175,-

Helligdager/helg: Voksne: 450,- / Junior 225,-

9  hull

Alle dager: Voksne: 250,- / Junior 125,-

 

 

Fana GK

Mandag – torsdag

08.00 – 13.50: 18 hull: 400,- / 12 hull: 300,- / 9 hull: 250,-

14.00 – 20.00: 18 hull: 500,- / 12 hull: 400,- / 9 hull: 350 ,-

Fredag

18 hull: 400,- / 12 hull: 300,- / 9 hull: 250,-

Helg/helligdager

08.00 – 13.50: 18 hull: 500,- / 12 hull: 400,- / 9 hull: 350,-

14.00 – 20.00: 18 hull: 400,- /12 hull: 300,- / 9 hull: 250,-

Halv pris for juniorer

 

 

F

 

Fet GK

Pris per dag

Senior: 150,-

Junior: 75,- 

 

 

G

 

Gamle Fredrikstad GK

Hovedbanen

Senior, helg / helligdager 400,-


Senior, hverdager 300,-


Juniorer, alle dager 200,-

Korthullbanen / Pay&Play

Senior, alle dager 100,- 18 hull/dagsgreenfee 200,- 
Junior, alle dager 75,-   18 hull/dagsgreenfee 150,-

 

 

Garder GK

6-hulls treningsbane

En runde kr. 100,- pr. spiller
-

To runder kr. 150,- pr. spiller

 

 

Giske GK

Greenfee 150,- 

 

 

Gjerdrum GK

Voksne

Hverdager med utslag før kl 13.00: Kr 225 for 9 hull /  kr. 325 for 18 hull

Hverdager med utslag etter kl 13.00 og helg- og helligdager: kr. 275 for 9 hull / kr. 375 for 18 hull

Juniorer (til og med 19 år): Kr. 100,-

 

 

Gjersjøen GK

Hver dag:
 9 hull Kr. 240,-
  / 18 hull Kr. 350,-


Junior (til 18) Kr. 120,- / 175,- 

TILBUD – Hverdager før kl. 14 og etter kl 19:
 9 hull Kr. 190,-  / 
18 hull Kr. 290,- 


Junior (til 18). Kr. 100,-/Kr.150,- 

 

 

Gjøvik og Toten GK

Ukedag

Voksen: 250,- 9 hull / 300,- 18 hull

Junior (0-19 år): 100,- 9 hull / 150,- 18 hull

Helg

Voksen: 300,- 9 hull / 350,- 18 hull

Junior (0-19 år): 150,- 9 hull / 200,- 18 hull

 

 

Grenland og Omegn GK

18 hull alle dager kr 400,-

9 hull alle dager kr 200,-

Juniorspillere 50% av ordinær pris

 

 

Grimstad GK

Senior: 300,- pr. dag

Junior: 100,- pr. dag

 

 

Grini GK

9 hull
 
Hverdager:

kl 06.00 – kl 15.00: kr 235,-

 kl 15.00 – kl 22.00: kr 285,-
Helg: kr 250Junior under 19 år alle dager  kr 13518 hull

Hverdager:
kl 06.00 – kl 15.00: kr 385,-
 kl 15.00 – kl 22.00: kr 435,-

Helg: kr 450

Junior under 19 år alle dager  kr 285

Greenfeepriser i perioden 1. juli – 10-august

9 hull

Alle dager                                kr 200,-

18 hull

Alle dager                               kr 350,-
 

 

 

Groruddalen GK

9 hull

Hverdager i hele mai: 200,-

Helg/weekend: 200,-

18 hull

Hverdager i hele mai: 200,-

Helg/weekend: 250,-

Barn født 1994 eller senere: 50%

 

 

Grønmo GK

Hverdager før kl. 15

Junior: 100,- (9 hull) / 175,- (18 hull)

Senior: 200,- (9 hull) / 350,- (18 hull)

Hverdager etter kl. 15, helg og helligdager

Junior: 150,- (9 hull) / 250,- (18 hull)

Senior: 275,- (9 hull) / 500 (18 hull)

 

 

 

H

 

Hafjell GK

Mandag til fredag: kr. 200,- for 9 hull og kr. 300,- for 18 hull.


Helg og helligdager:  kr. 250,- for 9 hull og kr. 350,- for 18 hull.


Juniorer (tom. 19 år) betaler 1/2 pris.

 

 

Haga GK

Hverdager: 500 kr
Hverdager 9 hull etter kl 17:00*: 325 kr

Helger: 600 kr 
Skumring**: 300 kr

NSG (Norsk Senior Golf): 350 kr

Junior ***: 50 %

*   Ikke mulig å reservere i Golfbox. Kun drop-in.

**  Gjelder både hverdager og helg fra 1. september og etter kl. 17:00.

*** Gjelder samtlige kategorier

 

 

Hakadal GK

Hverdag før kl 12:00: kr 300,-

Hverdag fra kl 12:00: kr 450,-

Hverdag fra kl 19:00: kr 300,-

 

 

Halden GK

Kr 250,- (hverdag) / kr 300,- (helg)

Greenfee gjelder for hele dagen.

 

 

Hallingdal GK

Hverdag: kr 350,-

Lørdag: kr 430,-

Søndag: kr 400,-

 

 

Harstad GK

18 hull: 250 (ukedag) / 300 (helg)

 

 

Haugaland GK

18 hull: 400,- alle dager

Mandager: 250,- (gjelder ikke høytider)

Junior: Halv pris

Greenfee klippekort med 13 klipp: 4000,-

 

 

Hauger GK

Mandag – fredag

06.00 – 08.50: Kr 400,-

09:00 – 14:50: Kr 500,-

15.00 – 18.00: Kr 600,-

18.10 – 20.00: Kr 500,-

Helg/helligdag

06.00 – 08.50: Kr 500,-

09:00 – 13:00: Kr 700,-

13.10 – 20.00: Kr 500,-

 

 

Haugesund GK

Greenfee hele dagen: 250,-

Fredager: 100,-

Juniorer under 18 år: 125,-

Spillere uten klubbtilhørighet: 350,-

 

 

Hemsedal GK

18 hull: 300,-

9 hull: 200,-

 

 

Herdla GK

(Priser for juniorer, under 19 år, i parentes)

Lør, søn og røde dager:  18 hull kr. 350,- (250,-) / 9 hull kr. 250,- (150,-)

Hverdager: 18 hull kr. 300,- (200,-) / 9 hull kr. 200,- (100,-)

 

 

Hof GK

18 hull: 300,-

9 hull: 200,-

 

 

Holtsmark GK

18-hullsbanen

Hverdager: 400,-

Weekend, helligdager: 500,-

Halv pris juniorer

9-hullsbanen

150 ,- per runde

Halv pris for juniorer

 

 

Hurum GK

9 hull: kr 150

Dagsgreenfee kr 250

Klippekort, 10 9 hullsrunder kr 1000,-

 

 

Huseby & Hankø GK

Voksne hverdager: 200,- (9 hull) / 300 ,- (18 hull)

Voksne helger, helligdager og juli: 250,- (9 hull) / 350,- (18 hull)

Junior, inntil 23 år hverdag: 100,- (9 hull) / 150,- (18 hull)

Junior, inntil 23 år helg, helligdager og juli: 150,- (9 hull) / 200,- (18 hull)

 

 

Hvaler GK

Voksne hverdager: 200,- (9 hull) / 300 ,- (18 hull)

Voksne helger, helligdager og juli: 250,- (9 hull) / 350,- (18 hull)

Junior, inntil 23 år hverdag: 100,- (9 hull) / 150,- (18 hull)

Junior, inntil 23 år helg, helligdager og juli: 150,- (9 hull) / 200,- (18 hull)

 

 

Hvam GK

Dagsgreenfee: 100,-

Dagsgreenfee junior og barn opp til 19 år: 50,-

 

 

J

 

Jæren GK

Alle dager Kr. 300,- pr. dag / 200,- for 9 hull

Seniorer betaler halv greenfee på hverdager dersom starttid er før kl 1400

Juniorer betaler halv greenfee

 

 

K

 

Karmøy GK

200,- alle dager. Juniorer halv pris.

 

 

Kjekstad GK

Hovedbanen

Hverdager: 400,-

Helg og helligdager: 470,-

Spiller fire greenfeespillere sammen betaler man for tre.

Korthullsbanen

Alle dager: 200,-

 

 

Klæbu GK

Voksen 

9-hull kr 150,-

18-hull kr 250,-
Junior 

9-hull kr 100,-

18-hull  kr 150,-

 

 

Kongsberg GK

Hverdager (juniorpriser i parentes)

450,- (225,-)

Helger og helligdager

450,- (225,-)

 

 

Kongsvingers GK

Mandag-fredag

18-hull: kr 350,-, junior 175,-

9-hull: kr 190,-  junior 100,-

Helg og helligdager

18-hull: kr 400,-, junior 200,-

9-hull: kr 240,-, junior 150,-

 

 

Kragerø GK

Greenfeepriser lavsesong (frem til 22. juni, og fra 11. august til sesongslutt)

18-hull

Mandag – fredag: 300,-

Helg: 580,-

9 hull

Mandag – fredag: 200,-

Helg: 300,-

Junior

Mandag – fredag: 200,-

Helg: 300,-

Korthullsbane voksen: 100,-

Korthullsbane barn under 12 år: 50,-

Greenfeepriser høysesong (23. juni – 10. august)

18-hull: 580,- hver dag

9 hull: 350,- hver dag

Junior: 300,- hver dag

Korthullsbane voksen: 100,-

Korthullsbane barn under 12 år: 50,-

 

 

Kristiansand GK

Greenfee kr. 250,-

Greenfee – juli kr. 300,-

 

 

Kristiansund og Omegn GK

Greenfee: 250,-

 

Krokhol GK

9 hull

Hverdag

Før kl. 15.00: 150,-

Etter kl. 15.00: 200,-

18 hull

Hverdag

Før kl. 15.00: 250,-

Etter kl. 15.00: 300,-

Helg

9 hull: 200,- / 18 hull: 300,-

 

 

Kvinnherad GK

Alle dager: kr. 300,-

Junior 15-19 år: kr. 150,-

Ektefelle og samboer som spiller sammen med partneren: kr.  500,-

 

L

 

Land GK

Hverdager: kr. 250,-

Lørdag/søndag/helligdager: kr. 350,-

Halv runde hverdager/helligdager: kr. 150,- / kr.250,-

Familie (2 voksne+2 junior) på helligdager: kr. 900,-

Hefte med 5 greenfee: kr. 1300,-

Øvingsbanen: kr. 100,-

Studentrabatt/miltære: kr.50,-(bevis freml.)

 

 

Larvik GK

Seasidebanen

Hverdager utenom juli

Senior: 450,-

Junior t.o.m. 19 år: 250,-

9 hull: 250,-

Helg, helligdag og juli

Senior: 600,-

Junior t.o.m. 19 år: 300,-

9 hull: 300,-

 

Korthullsbanen

Senior dagsgreenfee: 150,-

Junior dagsgreenfee: 50,-

 

 

Lillestrøm GK

Greenfee 100,- / junior: 50,-

 

 

Lofoten Golf Links

9 hull

Voksen: 350,-

Junior < 20 år: 175,-

18 hull

Voksen: 450,-

Junior < 20 år: 225,-

24 timer

Voksen: 750,-

Junior < 20 år: 400,-

3 klipp (18 hull)

Voksen: 1150,-

Junior < 20 år: 600,-

5 klipp (18 hull)

Voksen: 1800,-

Junior < 20 år: 900,-

10 klipp (18 hull)

Voksen: 3500,-

Junior < 20 år: 1750,-

Se egne priser for overnattingsgjester.

 

 

Lommedalen GK

9 hull: 250,-

18 hull: 400,-

Junior/student: Halv pris.

Se hjemmeside for greenfeesamarbeid med andre klubber.

 

 

Losby GK

Primetime: Hverdager 15:00 – 18:00: kr.800,-

Helger: 09:00 – 13:00: kr 800,-

Andre tider: kr 600,-

Juniorer halv pris

Vestmork – 9 hullsbanen

Greenfee alle dager kr.250,-

Juniorer: halv pris av ovenstående.

 

 

Lærdal GK

Greenfee senior: Kr. 150,-

Greenfee junior: Kr. 75,-

 

 

Lønne GK

Dagsgreenfee: 250,- senior / 100,- junior

 

 

M

 

Mandal GK

Greenfee for gjestespillere hele dagen  kr. 300.-

Greenfee for gjestespillere 9 hull  kr. 200.-

Greenfee for junior gjestespillere ½ pris

 

 

Meland Golf

18 hull

Ukedag: 500,- voksen (> 24 år) / 250,- junior

Helg: 600,- voksen (> 24 år) / 300,- junior

Ukedag: Student med bevis før kl. 15.00: 250,- / etter kl. 15.00: 500,-

Helg: Student med bevis før kl. 15.00: 500,- / etter kl. 15.00: 500,-

Greenfeepakke 1: 4 greenfeebilletter: 1900,-

Greenfeepakke 2: 10 greenfeebilletter: 4300,-

Greenfeepakke 3: 20 greenfeebilletter: 8000,-

Greenfee ukesbillett: Greenfee 7 påfølgende dager: 1200,-

Greenfee månedsbillett: Ubegrenset spill 30 påfølgende dager: 3000,-

Alle pakker er knyttet til én person.

 

 

Midt-Troms GK

9 hull

250,- senior / 150,- junior t.o.m. 21 år

Dagsgreenfee

400,- senior / 250,- junior t.o.m. 21 år

 

 

Miklagard Golf

Hverdag

07.00 – 10.00: Kr. 450,-

10.00 – 14.00: Kr. 650,-

14.00 – 18.00: Kr. 950.-

18.00 – 21.00: Kr: 450,-

Helg/helligdager

07.00 – 09.00: Kr. 650,-

09.00 – 14.00: Kr. 950,-

14.00 – 21.00: Kr. 550.-

 

 

Mjøsen GK

18 hull 

Hverdag: 300,- voksne / 150,- junior/student

Helg: 400,- voksne / 200,- junior/student

9 hull

Hverdag: 175,- voksne / 100,- junior/student

Helg: 275,- voksne / 150,- junior/student

Greenfeehefte med 5 stk. greenfee: 1200,-

 

 

 

Molde GK

Greenfee 9 hull; 200,-

Greenfee 18 hull; 300,-

Juniorer – halv pris

 

 

Moss & Rygge GK

Heldagsgreenfee

Man – fredag: kr.450.-

Lør – søndag: kr.550.-

Røde dager : kr.550.-

9-hulls runder 250,- (kun hverdager)

«Spill til så langt du kommer» – fra kl.17.00 – kr. 300,-

 

 

 

Mørk GK

Hovedbane 18 hull

Hverdager – Kr 380,- 

Lørdag, søndag og andre helligdager – Kr 480,00 (etter kl 14:00 kr 380,-)

Hovedbane 9 hull

Hverdager – Kr 200,-

Lørdag, søndag og alle helligdager – 260,-

Greenfee midsizebane

Kr 230,00 alle dager. Ved Pay & Play er greenfee kr 280,00

Alle greenfeepriser er for 18 hull.

 

 

N

 

Namsos GK

Juniorer: 100,-

Voksen: 200,-

Gjelder spill hele dagen.

Ny 9-hullsbane i 2015.

 

 

Narvik GK

Dagsgreenfee kr 400,-

Juniorer:  kr 200,-

9 hull:  kr 250,-

 

 

Nes GK 09

Hverdager før kl. 14.00: 350,- / 250,- Norsk Senior Golf

Hverdager etter kl. 14.00: 400,- / 300,- Norsk Senior Golf

Helg: 450,- / 350,- Norsk Senior Golf

Junior t.o.m. 18 år alle tider: 200,-

Skumringsgolf etter kl. 18.00: 250,-

 

 

Nesbyen GK

Hverdag

9 hull: 250 ,-

Dagskort: 300,-

Helg

9 hull: 300,-

Dagskort: 350,-

Junior halv pris.

 

 

Nordfjord GK

Greenfee: 200,- / junior: 50,- / barn gratis

 

 

Nordhaug GK

9 hull: 225,-

Gruppe på fire: 800,-

 

 

Nordvegen GK

Junior <18 pr: 150,- hverdag / 200m,- helg

Voksen > 18 pr: 200,- hverdag / 400,- helg

 

 

Norefjell GK

Hverdager : 18 hull/hele dagen kr 350,- / 9 hull kr 200,-

Lørdag/søndag: 18 hull/hele dagen kr 400,- / 9 hull kr 200,-

Ungdom/Junior under 19 år: Halv pris

 

 

Norsjø Golfpark

18 hull

Hverdag: 400,- / 200,- (junior/student t.o.m. 25 år)

Helg: 500,- / 250,- (junior/student t.o.m. 25 år)

9 hull

Hverdag: 250,- / 150,- (junior/student t.o.m. 25 år)

Helg: 300,- / 200,- (junior/student t.o.m. 25 år)

 

 

 

North Cape Golf Club

Greenfee voksne 20 år og eldre (dagsgreenfee): kr. 350,-

Greenfee voksne 20 år og eldre (9-hull): kr. 250,- 

Greenfee junior 13-19år       50 %

 

 

Nøtterøy GK

Fra 300,-. Differensierte greenfeepriser. Les mer på nettsiden.

 

 

O

 

Ogna GK

150,- Kr for 9 hull

250,- Kr for 18 hull

Juniorer 50,- Kr i rabatt

 

 

Onsøy GK

Heldagsgreenfee

Hverdag: 400,-

Helg og helligdager: 500,-

Juniorer: 200,- alle dager

 

 

Oppdal GK

Junior tom 19 år: 9/18 hull: Kr 150,-/Kr 250,-.  Dagspass Kr 300,-.

Senior fom 20 år: 9/18 hull: Kr 250,-/350,-.  Dagspass Kr 400,-.

 

 

Oppegaard GK

Differensierte greenfeepriser. Les mer på nettsiden.

Voksen primetime kr. 500,-

Junior primetime kr. 250,-

For en 9 hullsrunde betales 300,- uavhengig av starttid

Juniorer til og med 19 år, halv pris på all greenfee.

 

 

Oslo GK

Greenfeepriser (gjelder ikke i juli)

Greenfee Voksen/Junior: 950,- / 475,-

Greenfee Forhåndsbooking (mer enn 3 dager før): 1.250,-

Gjestespill Voksen/Junior: 750,- /375,-

Klikk her for øvrige priser.

NB! Maks hcp 28 for menn og 32 for damer.

 

 

P

 

Polarsirkelen Golf

18 hull

Seniorer kr.300

Juniorer (t.o.m. 18 år) kr.150

9 hull

Seniorer kr. 150

Juniorer (tom 18 år) kr. 75

 

 

Preikestolen GK

Greenfee kr 350,-

 

 

R

 

Randaberg GK

6 -hullsbanen 100,- (junior 50,-)

9 -hull 250,- (junior 125,-)

18-hull 300,- (junior 150,-)

Familiegreenfee kr 600 for to voksne i følge med to barn eller juniorer.

Sommerpass kr 1000 for ubegrenset spill i hele juli.

 

 

Rauma GK

Voksen: 200,- 

Junior halv pris

 

 

Re GK

Hverdag: Kr. 200,- / Helg: Kr. 250,-

 

 

Ringerike GK

Heldagsgreenfee

Hverdag: 200,- / 100,- junior t.o.m. 19 år

Helg/helligdag: 250,- / 125,- junior t.o.m. 19 år

 

 

 

Rygge Flystasjon GK

Dagsgreenfee: Kr. 200,-

 

 

S

 

Salten GK

Dagsgreenfee: 450,-

Junior: 250,-

 

 

Sandane GK

Dagsgreenfee: Kr. 150,- (voksen) / Kr. 75,- (junior)

 

 

Sande GK

9 hull

Hverdag: 200,-

Helg: 250,-

18 hull

Hverdag: 300,-

Helg: 350,-

Juniorer under 12 år: Gratis

 

 

 

Sandefjord GK

Alle dager frem til 30. april: kr. 450,-

Greenfee fra 1. mai      

Hverdager: kr. 450,-

Lørdag/søndag/helligdager: kr. 550,-

 

 

Sandnes GK

Helgedager, helligdager og ukedager etter 15:00: Kr. 400,-

Ukedager før 15:00: Kr. 300,-

Videre spill samme dag: Kr. 100,-

Når det er mindre enn 3 timer til det blir mørkt: Kr. 300,-

 

 

Sauda GK

(man-fre) 9 hull – 200,-

(lør-søn) 9 hull – 250,-

(man-fre) dagskort – 250,-

(lør-søn) dagskort – 300,-

(man-fre) 9 hull/dagskort – 100,-

(lør-søn) 9 hull/dagskort – 150,-

 

Selbu GK

Dagsgreenfee: 200,-

 

Selje GK

Voksen: Kr. 150,-

Junior: Kr. 75,-

 

Sirdal Fjellgolf

9 hull : kr. 200

18 hull: kr. 300

Se nettsiden for helgekort, ukekort og årskort.

 

 

Skei GK

Senior helg/ukedag: kr.350,- / 300,-

Junior helg/ukedag: kr. 200,- / 150,-

Pensjonister (67+) helg/ukedag: kr. 250,- / 200,-

 

 

Ski GK

9 hull lavsesong: 200,-

9 hull høysesong: 250,-

18 hull lavsesong: 300,-

18 hull høysesong: 350,-

 

 

Skjeberg GK

Hverdager før kl. 14.00: Kr 320,-

Hverdager etter kl. 14.00:  Kr 370,-

Helg- og helligdage: Kr 420,-

 

 

Smøla GK

Greenfee: 200,-

 

Sola GK

Greenfee Mesterskapsbane i nevnte tidsrom: kr. 600,- (09-14   15-17:30)
Greenfee Mesterskapsbane utenom nevnte tidsrom kr. 400,-   

Greenfee 9 hullsbane kr. 200,-

Juniorer halv pris

 

Solastranden GK

Alle dager Kr. 400,-

Juniorer halv pris

 

 

Solum GK

18 hull standard: 400,- (Voksen)

9 hull – i uka og i helgene: 250,- (Voksen)

18 hull – juniorer: 250,- (Under 20 år)

9 hull – juniorer: 150,- (Under 20 år)

18 hull – studenter 250,- 

9 hull – studenter: 150,- 

Medlemmer av Norsk Seniorgolf (NSG) 250,- 

 

 

Soon GK

Hovedbanen

Senior hverdager 250,- (9hull) /  350,- (18 hull)

Helg, helligdag, juli: 300,- (9 hull) / 450,- (18 hull)

Junior, inntil 23 år 175,- (9 hull) / 300,- (18 hull)
Korthullsbanen

Senior Dagskort 150,-

Junior Dagskort 75,-

 

 

Sorknes GK

Mandag – Torsdag  (dagsgreenfee): 350,-

Fredag – Søndag (dagsgreenfee): 450,-

Junior 6-19 år 1/2 pris av ordinær

 

 

Sotra GK

9 hull

Hverdager 08.00 – 11.50: 150,-

Hverdager fra 12.00: 250,-

Helg og helligdag: 300,-

18 hull

Hverdager 08.00 – 11.50: 200,-

Hverdager fra 12.00: 350,-

Helg og helligdag: 400,-

Juniorer halv pris

 

 

Stavanger GK

Greenfee: 500,-

 

Steinkjer GK

Kr. 200,- for senior

Kr. 150,- for junior

 

 

Stiklestad GK

Mandag – fredag før kl. 1400 

18-hull: kr 450,-

Junior   kr. 250,-

Mandag – fredag etter kl. 1400 og helg

18-hull: kr. 500,-

Junior   kr. 250,-

Alle dager 9-hulls:
kr. 250,-

 

Stjørdal GK

18 hull – kr. 300,- 

9 hull – kr. 200,-

 

Stord GK

9-hullsbanen

Kr. 200,- hverdag / Kr. 250,- helg

 

 

Sunndal GK

Senior: kr.100,-

Junior:  kr.  50,-

 

Sunnfjord GK

Heldagsgreenfee: 300,-

Uten gyldig NGF-kort 650,-
Junior/student: 150,-

 

Sunnmøre GK

Ukedager: Kr. 300,- pr dag

Helgedager: Kr. 300,- pr dag

9 hull kr. 300,-

Juniorer halv pris

 

 

 

Surnadal GK

Greenfee: 250,- 

 

 

T

 

Tingvoll GK

Greenfee: 150,- pr. dag

 

Tjøme GK

18 hull

Utenom høysesong fra 1. juli til 10. august

Hverdager: 350,- / 150,- junior

Helg: 450,- / 150,- junior

I høysesong

Hver dag: 450,- / 150,- junior

9 hull

Utenom høysesong fra 1. juli til 10. august

Hverdager: 250,- / 150,- junior

Helg: 300,- / 150,- junior

I høysesong

Hver dag: 300,- / 150,- junior

 

 

Tromsø GK

Junior 13-19

Par 3-bane: 75

Hovedbane 9 hull: 100,-

Hovedbane 18 hull: 150,-

Dagsgreenfee: 250,-

Ungdom 20-27

Par 3-bane: 100,-

Hovedbane 9 hull: 175,-

Hovedbane 18 hull: 250,-

Dagsgreenfee: 325,-

Senior/øvrige

Par 3-bane: 150,-

Hovedbane 9 hull: 250,-

Hovedbane 18 hull: 400,-

Dagsgreenfee: 400,-

Se nettsiden for greenfeepakker.

 

 

Trondheim GK

Hverdag frem til 15.00: Kr. 300,- (9 hull) / Kr. 450,- (18 hull)

Hverdag frem til 15.00: Junior: 200,- (9 hull) / Kr. 350,- (18 hull)

Alle hverdager fra 15.00, samt helger og helligdager: Kr. 400,- (9 hull) / Kr. 550,- (18 hull)

Alle hverdager fra 15.00, samt helger og helligdager: Junior: Kr. 250,- (9 hull) / Kr. 400,- (18 hull)

 

 

Trysil GK

Hovedbanen

Greenfee 18 hull
Kr. 330,- pr. runde (man-tors)

Kr. 420,- pr. runde (fre-søn, helligdager)

Junior (tom 18 år) halv pris

Dagsgreenfee

Hverdager kr 420,-

Korthullsbanen
Greenfee voksen Kr. 180,- pr. dag

Greenfee junior Kr. 90,- pr. dag

 

 

Tyrifjord GK

Helg, helligdag 10.00 – 11.50: Kr. 765,-

Helg, helligdag 08.00 – 09.50 og 12.00 – 16.50: Kr. 650,-

Ukedag 08.00 – 17.50: 550,-

9 hull: 350 ,-

Juniorer t.o.m. 18 år halv pris

Se klubbens nettsider for ekstra tilbud ved kjøp av greenfee, egne gruppetilbud og ballrennepriser.

 

 

U

 

Ullensaker GK

9 hull: kr. 200,- 

18 hull: kr. 300,- 

 

Utsikten GK

18-hullsbanen: kr. 400,- (Junior 50%)

9-hulls Pay & Play: kr. 100,- (Junior 50%)

 

 

V

 

Valdres GK

Mandag – torsdag: Kr 350,- dagskort / Kr. 250,- 9 hull

Fredag – søndag: Kr. 400,- dagskort / Kr. 300,- 9 hull

 

Vanylven GK

Dagsgreenfee

Voksen fra 19 år: Kr. 150,-

Ungdom 15-18 år: Kr. 50,-

Barn til og med 14 år: Gratis

 

 

Varanger GK

Ukesgreenfee for gjestespillere 1500,-

Dagsgreenfee gjestespillere 400,-

Greenfee 9 hull gjestespiller 300,-

Greenfee for turnering gjestespiller 150,-

Juniorer halv pris

 

 

Vesterålen GK

Greenfee: 150,-

 

Vestfold GK

18-hullsbanen: 400,-

9-hullsbanen: 200,-

 

 

Volda GK

Dagsgreenfee: Kr. 200,-

 

Voss GK

18 hull: 350,-

9 hull: 250,-

Juniorer halv pris

 

 

Ø

 

Østmarka GK

Kr 250,- 9 hull alle dager og tider

Kr 350,- på hverdager

Kr 450,- på lør-, søn- og helligdager

 

 

Å

 

Ålesund GK

Hverdager

9 hull: Kr. 200,- voksen / Kr. 100,- junior

18 hull: Kr. 350,- voksen / Kr. 175,- junior

Helg

9 hull: Kr. 250,- voksen / Kr. 100,- junior

18 hull: Kr. 400,- voksen / Kr. 200,- junior

Full gruppe med fire personer: Kr. 1200,-