Klubben skriver i en pressemelding at etter knallhard økonomistyring kunne styret legge frem et regnskap for 2013 med snaue 250 000 kroner i overskudd etter finanskostnader.

 

Det til tross for at klubben fikk et underskudd på over 300 000 kroner i kontingentinntektene. For første gang på flere år hadde klubben netto nedgang i antall medlemmer, skriver klubben i pressemeldingen.

 

Historisk sett er Solastranden blant klubbene i Norge som pleier å ha lengst golfsesong. Også i år ser det ut til at våren kommer tidllig.

 

– For tiden spilles det på sommergreener på klubbens bane, og det ser lyst ut for en tidlig vår, sier styreleder Egil Reimers til Norsk Golf.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

PRESSEMELDING

 

SOLASTRANDEN GOLFKLUBB HADDE ET BRA OVERSKUDD I 2013

 

Etter knallhard økonomistyring kunne styret i Solastranden golfklubb legge fram et regnskap for 2013 med kroner 249 016 i overskudd etter finanskostnader.

 

Dette til tross for at klubben fikk et underskudd på over 300 000 i kontingentinntektene og for første gang på flere år hadde netto nedgang i antall medlemmer.

Solastranden Golfklubb avviklet årsmøte 17. februar 2014 på Sola Strand Hotell, med 46 stemmeberettigede medlemmer til stede. 

Årsberetningen viser at det med konservativt anslag er nedlagt 3 til 4 000 timer dugnadsinnsats av styre og komiteer.

 

Så vel årsberetning som regnskap ble enstemmig godkjent.
Klubben har bare 3 heltids ansatte, 1 i administrasjon og 2 på banen og forsamlingen applauderte deres innsats.

 

Budsjettet for 2014 er basert på at kontingentene holdes uendret med kr 6 500 for enkelt medlem, 4 800 for ektefelle/samboer, 3 500 for student/vernepliktig og kr 1 250 for juniorer (til og med 20 år) alle med full spillerett.

 

Styreleder Egil Reimers ble gjenvalgt uten motkandidat. 
Med seg i styret får han:

 

Torgeir Olsen, nestleder (ny)   

 

Lars Korneliussen, økonomiansvarlig 

 

Bjarne Seljelid    
Anne Jolma    

 

Ingrid Sternhoff (ny)   

 

Varamedlemmer ble Sverre Morten Andreassen og Astrid Rekdal Bratland.


 

Alle valg var enstemmige og uten motkandidater. 

Allerede etter 50 minutter kunne gjenvalgt styreleder takke for fornyet tillit, Bjørn Enoksen for effektiv og smidig møteledelse og overrekke blomster til avtroppende tillitsvalgte.


 

Komplette årsmøtepapirer finnes på https://www.solastranden.no/?id=408419