Det opplyser Sunnmørsposten

 

Banen består i dag av seks hull fra 95 til 320 meter. Nå har de søkt om dispensasjon for å detaljregulere jord som i dag har vært brukt til grassproduksjon.

 

I søknaden står det at området lett kan tilbakeføres til jordbruk. Bruken av sprøytemiddel på golfbaner er det samme som i kornproduksjonen.

 

Deler av området har jord, med innslag av sand, myrområder og delvis oversvømt av sjø ved pålandsvind.

 

Les hele saken her

 

Hjemmeside Giske Golfklubb