(Fornebu, 13. november) Tildelingen fant sted foran representanter for hele Golf-Norge som i helgen var samlet på Fornebu.

– Golf-Norge har mange frivillige som gjør en fantastisk jobb. Det er en ære å overrekke «Årets Ildsjel»-pris til en kvinne som virkelig fortjener det, sier president Marit Wiig i Norges Golfforbund.

Gjennom prisen «Årets Ildsjel» ønsker Norges Golfforbund hedre ildsjeler som gjennom flere år har vært sterkt engasjert i frivillig arbeid ute i klubbene knyttet til trening, drift av anlegg, som tillitsvalgt, eller annen form for frivillig innsats. Prisen skal understreke viktigheten av, og stimulere til, det frivillige arbeidet i landets 180 golfklubber.

Norges Golfforbunds begrunnelse for tildeling av prisen:

Ragnhild Evjen Angell har siden innmelding i klubben i 2004 vært av avgjørende betydning for aktiviteten i klubben. Dette både gjennom sin administrative innsats som medlem av styret, men aller mest gjennom arbeidet med rekruttering og aktivitet på banen. 

Ragnhild Evjen Angell er ansvarlig for nybegynnerkurs, og imøtekommenhet og et positive vesen har gitt mange nye golfere en «flying start». Hun går gjerne flere runder med nybegynnere for å få dem godt i gang, og positiv oppmuntring høres ofte på banen. I 2012 tok Angell trener 1-kurs, og representerer som klubbtrener grundigheten og betydningen av detaljer. Det er mange har blitt veiledet og hjulpet gjennom årene.

I sitt virke som styremedlem har hun på sitt imøtekommende vis alltid sagt ja og påtar seg ansvar for klubben på helt avgjørende områder.

Årets Ildsjel 2016 har også et hjerte for kvinnegolf. Enhver anledning blir benyttet til både å rekruttere nye spillere og ikke minst oppfordre kvinner til å ta sporten til neste nivå. Personen er blid, positiv, engasjerende, og ikke minst motiverende for alle nye spillere. Ingen som har vært innom golfbanen har kunnet unngå å legge merke til henne, der hun gjennom sitt engasjement, og blide og oppmuntrende vesen, skaper aktivitet og positivt miljø. Det er aldri nei når det er spørsmål om å gjøre en jobb for klubben.