-Men i kampen mot kreft og arbeidet for å øke livskvaliteten for de som er rammet, kjører vi med jevne mellomrom innsamlinger i forbindelse med enkelte turneringer.

”Slag mot Kreft” kaller de aktiviteten og lager såkalte ”Shoot Outs”. Etter en shotgun turnering (alle starter på samme tid på hele banen og er ferdig til samme tid), samles spillerne ved greenen på hull 18, hvor det er laget et provisorisk utslagssted 50 – 80 meter fra greenen. Mens score registreres og resultatene gjøres klare, betaler sillerne hundre kroner for to forsøk på å slå  ballen nærmest pinnen. De kan prøve så mye de orker, bare de betaler. I engasjementet og spenningen er det lett å bli revet med…

Premiene har NSG fått fra gode, glade støttespillere som Birdie 1 (leverandør av elektriske golf traller)og ikke minst av Callaway som under årets Landsfinale på Moss & Rygge GK.

Opptellingen etter årets innsats er at vi kan overføre kr 15.000 til Kreftforeningen.

Vurderer å utvide

Etter positive signaler fra  spesialrådgiver Trine Nicolaysen i Kreftforeningen vurderer NSG å utvide aktiviteten noe, alt etter hvordan et gjensidig samarbeid kan etableres i praksis.

At våre drøyt 2.500 medlemmer er villige til å slå et slag mot kreft vet vi.

Det optimale ville jo være om også Kreftforeningen slo et slag for golf.

Det burde egentlig alle som er opptatt av helse og humør gjøre, avslutter Olafsen.

 

 

 

Ønskes ytterligere informasjon, kontakt Espen Olafsen i Norsk Seniorgolf. Espen@seniorgolf.no, mobil 928 29 015