* Lov til å putte med flagget i hullet

* To minutter kortere letetid etter mistet golfball

* Ikke straff når du flytter ballen ved et uhell

* Du kan droppe ballen fra en tomme over bakken

* Ny variant av slagspill

* Se de viktigste forslagene nederst i artikkelen

Bakgrunn: Ny golfregler på vei

Golfsportens styringsorganer, USGA og R&A, har i lengre tid jobbet med å oppgradere golfreglene. Norsk Golf omtalte allerede i januar i fjor at nye golfregler var under arbeid, og under PGA of Americas årsmøte i november bekreftet USGA at de i samarbeid med R&A har skissert en ny versjon av regelboken med enklere regler.

I en pressemelding onsdag avslører R&A og USGA endelig en forsmak på hvilke regler som de foreslår endret. Og det er ikke så rent få.

Dersom alle forslagene blir godkjent, vil regelboken krympe fra 34 til 24 regler. Reglene er i tillegg blitt skrevet om til et mer brukervennlig og kortfattet språk. Det blir også mer bruk av figurer, bilder og videoer for å forklare reglene, og reglene vil bli lettere tilgjengelige via elektroniske plattformer.

Hvis enklere regler fører til at flere lærer seg dem og følger dem – og i tillegg får opp spillehastigheten – er det utelukkende positivt

Thore Wilhelmsen, 

dommerkonsulent i NGF

– Vårt mål er å gjøre golfreglene enklere å forstå og bruke for alle golfere. Vi har sett på hver eneste regel og forsøkt å finne måter å gjøre dem mer intuitive og begripelige på, sier David Rickman, daglig leder i R&A.

– Det er viktig at reglene utvikler seg og er samstemt med hvordan golf spilles i dag. Samtidig har vi vært forsiktige med ikke å endre golfsportens tradisjonsrike prinsipper og karakter, konkluderer Rickman.

R&A og USGAs liste over regelendringer er kun et foreløpig forslag. Onsdagens pressemelding markerer starten på en seks måneders periode med evaluering og tilbakemeldinger hvor golfspillere over hele verden kan lære om de foreslåtte endringene og komme med forslag før reglene ferdigstilles i 2018 og trer i kraft 1. januar 2019.

Dommerkonsulent i Norges Golfforbund, Thore Wilhelmsen, ønsker regelforslagene til USGA og R&A velkommen.

Thore Wilhelmsen i NGF er positiv til forslagene til regelendringer. (Foto: NGF)

— Det er veldig bra at reglene blir forenklet, færre, enklere skrevet og enklere å lære seg. I dag opplever nok mange at man nesten må være jurist for å skjønne reglene. Hvis enklere regler fører til at flere lærer seg dem og følger dem – og i tillegg får opp spillehastigheten – er det utelukkende positivt, sier Wilhelmsen.

Han understreker at regelforslagene ikke er hugget i sten. Han sier NGF har fått tilgang til hundrevis av sider med dokumenter med regelforslag. Endringene som ble offentliggjort onsdag, er dermed bare en forsmak på hva som er i vente.

Under har Thore Wilhelmsen hjulpet Norsk Golf med å plukke ut de regelendringene som vil kunne påvirke deg mest.

(Hva synes du om de foreslåtte regelendringene under? Si din mening i kommentarfeltet!)

Noen av endringene som R&A og USGA foreslår fra 2019 er:

– Antall regler reduseres fra 34 til 24 regler.

– Ikke lenger straff hvis du ved et uhell forårsaker at ballen flytter seg når du leter etter den.

– Ikke lenger straff hvis du ved et uhell forårsaker at ballen eller ballmarkøren flytter seg på en puttinggreen. Denne regelen er allerede innført som en anbefalt lokal regel i 2017.

– Ikke lenger straff hvis ballen treffer deg, din caddie eller ditt utstyr

– Fritak for plugget ball overalt på banen unntatt i en bunker.

– Letetiden etter en ball reduseres fra fem til tre minutter.

– Du kan putte med flaggstangen i hullet.

– Du må ikke lenger droppe ballen fra skulderhøyde. Du kan droppe ballen fra en tomme over bakken.

– Du kan reparere nær sagt alle skader i puttelinjen på en green.

– Ikke lenger krav til hvordan du skal stå når du dropper en ball.

– Du kan bruke avstandsmålere, hvis det ikke er en lokal regel som forbyr det – altså omvendt av hvordan det er nå.

– Hvis en markert ball på greenen flytter seg skal du legge den tilbake, selv om et vindkast flytter den.

– Begrepet «vannhindere» forsvinner. Såkalte «penalty areas» som er definert rundt omkring på banen kan merkes med røde eller gule staker slik at man kan droppe seg ut av disse etter samme dropperegler. – Det blir spennende å se hvilket norsk ord vi kommer til å bruke på «penalty areas». Det klinger nok dårlig med «straffeområder», sier Thore Wilhelmsen.

– Ikke noe straff for å flytte eller berøre noe i slike «penalty areas».

– Du kan flytte eller berøre løse naturgjenstander i en bunker.

– Ikke straff for å berøre sanden i en bunker før et slag, hvis du ikke gjør det bevisst for å teste forholdene.

– Ny regel for uspillbar ball i en bunker. Du kan da droppe ballen utenfor bunkeren – med to straffeslag

– «Ready golf» i slagspill, dvs. at den spilleren som er klar til å slå, slår først, ikke nødvendigvis i forhold til honnør eller hvem som er lengst fra hullet.

– Ny variant av slagspill kalt «maksimum score». Det vil si at du plukker opp ballen hvis du ikke har hullet ut etter et antall slag over par. Dette ligner veldig på den kjente spilleformen slaggolf og vil medføre at man fokuserer mer på antall slag på et hull fremfor hvor mange poeng man kan få på et hull.

(Hva synes du om de foreslåtte regelendringene? Si din mening i kommentarfeltet under!)