(Pressemelding Sande GK)

 

Den økonomiske snuoperasjon fra 2012 ble i forgående år forsterket ved at styrelederen  har utført den daglige ledelse uten honorar, nestleder det samme med føring av regnskap. Styremedlemmer videre driftet utleie og kjøkkentjeneste, medlemmer med ulik yrkesbakgrunn har trådt til med medlemsoppfølging, oppgradering av klubblokale, terrasse og uteområde. Denne standardheving har utvilsomt sterkt bidratt til at klubblokalet nå brukes helårs, og at det foreligger enkeltbestillinger helt fram i 2015.  

 

På det sportslige planet er det utført instruksjon av ungdom og andre grupper.

 

Tilsvarende er klipping i vesentlig grad overtatt av medlemmer med flott resultat. Posten vedlikehold av maskiner viser at vedlikeholdsrutiner følges.

 

Samlet er det utført dugnad på de ulike sektorer tils.. 6000 timer/ timepris på kr 200,-. = kr 1.2 mill.. 

 

Golfklubben har i løpet av året nedbetalt all gjeld unntatt sitt langsiktige lån.

 

Det ble naturlig nok gjenvalg av både leder Arild Johansen og nestleder Cato Solberg, som begge har utført en formidabel innsats sammen med sitt styre.

 

Årets budsjett fortsetter i samme spor for å bygge opp ytterligere reserver for å trygge fremtidig drift. Av den grunn er det også for kommende år er en kontigentforhøyelse.  Godt samarbeid med Sande Kommune som garantist/hovedlån og ikke minst løpende dialog med grunneiere som har bidratt med leiereduksjoner-, stimulerer medlemmene til ytterligere dugnadsinnsats. Baneanlegget har hatt en fin overvintring.  Banen er for lengst åpnet, men jobbes nå med utvidelse av grasutslag.