Allerede nå søker Norges golfforbund (NGF) etter klubber som ønsker å arrangere norgesmesterskapet i golf i 2022.

– Vi pleier alltid å være så tidlig ute når det gjelder norgesmesterskapet. Det er for å gi søkere god tid til å søke, og gi arrangøren god tid til å forberede seg når arrangementet er tildelt. Jo tidligere, jo bedre, sier Thomas Vesteraas, turneringsansvarlig i NGF, til Norsk Golf.

– Hva vektlegges i en søknad?

– Banekvalitet er selvfølgelig et viktig moment. Det som vektlegges er det som står i utlysinga, om et arrangement som skal omfatte seks klasser. Jubileum og den slags, er også en ting som spiller inn; har klubben et stort jubileum det året, vil det bli tatt hensyn til og kan bidra til at klubben blir tildelt NM. Kapasitet i forhold til nærhet til hoteller, er også en viktig sak. Så det er et totalt arrangementsmessig hensyn.

Golfstyret bestemmer

Vesteraas presiserer at det ikke er administrasjonen i NGF som bestemmer hvem det er som skal arrangere NM. Det er det styret i golfforbundet som gjør.

– Det krever en god dugnadsinnsats av klubben for å arrangere et NM. Det er mye som skal håndteres, og vi oppfordrer arrangøren til ikke å bare å tenke på selve golfturneringa, men også hva de kan bruke NM til i forhold til de utfordringene som ligger i klubben. For eksempel dette med rekruttering, og om man bruke NM til å skape blest.

Thomas Vesteraas er turneringsansvarlig i Norges golfforbund. (Foto: Norges golfforbund)

– Selve turneringa er godt håndterbar, og NGF stiller med et team rundt alle nasjonale mesterskap, som håndterer det som skjer av golfspill. Men vi har en litt større arrangementstanke bak det hele, der klubbene blir utfordra på det å lage mer rundt, for å få noe mer ut av turneringa i andre enden, som for eksempel rekruttering og økonomi.

– Hva får klubbene igjen?

– Alle klubber som arrangerer forbundsturnering får en kompensasjon, et tilskudd som er forhåndsbestemt. Åtti prosent av innbetalt startkontingent går også til arrangøren.

Mange vil arrangere

Ser man historisk sett på hvilke klubber som har arrangert NM, er det stor overvekt på baner sør og sørvest for Dovre. Vesteraas sier at NGF prøver å fordele regionale mesterskap over hele landet.

– Vi er ikke Sør-Norges golfforbund, men hele Norges golfforbund. Vi har medlemsklubber fra hele landet, men det kommer helt an på hvem som søker. Det er utfordrende å spre store mesterskap over hele landet, men samtidig ønsker også spillerne å bli utfordra og spille andre baner enn de er vant til i det daglige. Så det er ingen store protester fra spillerne på at turneringene blir spredt over hele landet.

– Er det vanskelig å få nok søkere?

– Det er mange som ønsker å arrangere. Det er det absolutt. Så får vi se hvor mange det er om beinet når søknadsfristen går ut.

Koronaåret 2020

Som alle kjenner til, har 2020 vært et spesielt år på mange måter. Etter som golf var en av få idretter som kunne holde aktiviteten igang samtidig som smitteverntiltak ble ivaretatt, har antall nye medlemmer nærmest eksplodert.

NM mid-amatør var en av turneringene som ble gjennomført som planlagt i korona-golfåret 2020. Her nyter Vesteraas utsikten. (Foto: Erik Eikebrokk)

Vesteraas oppsummerer det som har skjedd i golf-Norge siden 12. mars på følgende vis:

– Vi sa til oss selv at vi måtte se på hvilke muligheter vi har, og prøve å bruke disse i stedet for å se hvilke begrensninger som ligger der. Totalt sett må jeg rose både spillere, foreldre og klubber rundt omkring som virkelig har stilt opp for å skape aktivitet i forbundsturneringer, men spesielt for sine egne medlemmer. Alle klubber har vært flinke til å etterleve de smitteverntiltakene som er innført i forbindelse med turneringer.

– Hvordan har turneringsåret vært?

– Vi er utrolig stolte av at vi har klart å gjennomføre det antall turneringer som ble satt på lista etter 15. juni, og det uten at det har vært noen smittetilfeller i forbindelse med golfturneringer. Det viser at smittetiltakene som kanskje oppleves som veldig strenge, har fungert.

– Det ble spilt egentlig akkurat like mange turneringer som et vanlig, hvis du ser bort fra at vi ikke fikk arrangere turneringer før 15. juni. Alle i forkant mista vi, men alle etterpå ble spilt. Det var også noen turneringer vi fant hull til i kalenderen som vi flytta fra vår til sommer.

To mål

Ifølge Vesteraas hadde forbundet to hovedmål i forbindelse med koronasituasjonen:

– Det var 1) at vi skulle beskytte og ta vare på spillerne, og 2) sørge for smitteverntiltak som gjorde at vi ikke fikk smittetilfeller i forbindelse med forbundsturneringer, som ville ført til stenging av golfbaner. Vi klarte  å gjennomføre de på en god måte, i samarbeid med publikum, klubber, spillere og foreldre.

– Et fantastisk golfår, altså. Hva tar dere med av lærdom?

– Ja, det har vært et fantastisk golfår. Lærdom er det egentlig opp til klubbene å forsyne seg av, men turneringsmessig har ting blitt gjort litt annerledes i form av at alt har vært papirløst. Det er ting vi ser på fremover også, om vi skal videreføre noen av de tiltakene. Ellers håper vi selvfølgelig at vi ikke kommer opp i denne situasjonen igjen, men at 2021 blir et mer – normalår. Også håper vi selvfølgelig å få publikum tilbake på banene.

– Har dere noe spennende på gang i 2021?

– Vi har en veldig spennende turneringskalender neste år, som allerede ligger ute i Golfbox. I tillegg har vi noen spennende side projects på gang, som vi jobber med.

I 2020 ble Celine Borge og Kristian Krogh Johannessen norgesmestere i eliteklassene. I 2021 spilles norgesmesterskapet på nyrestaurerte Miklagard.