NGF opprettet ved årsskiftet selskapet Norsk Golf AS, som skal utgi magasinet Norsk Golf, drifte nettstedet norskgolf.no, samt utvikle nye digitale informasjonsløsninger for nettbrett og mobil. Nå er selskapet på jakt etter en daglig leder/forretningsutvikler.

 

Les også: Sponsorinntektene svikter hos NGF

 

– Hvorfor ansettes vedkommende i Norsk Golf AS og ikke NGF?

 

 Norsk Golf AS er etablert som et kommersielt selskap, nettopp for å kunne dra nytte av mulighetene som åpner seg på nye forretningsområder, spesielt innen digitale tjenester som kan være interessante for golfere. NGF skal fortsette å utvikle golfen i nært samarbeid med klubbene, for å rekruttere nye golfere og få flere golfere til å bli i sporten, forklarer generalsekretær i NGF, Tor-Anders Hanssen.

 

Det er høye ambisjoner som gjenspeiles i stillingsannonsen som nettopp har stått på trykk både i Norsk Golf og i Dagens Næringsliv. Tor-Anders Hanssen kan fortelle at han allerede har fått mange henvendelser om stillingen allerede.

 

– Det er en utrolig viktig funksjon, og vi ønsker oss en person som har jobbet innenfor media, som også har forretningserfaring. Det er viktig at vedkommende kan se inn i fremtiden hvordan folk kan få glede av nye verktøy som også kan være kommersielt interessant og attraktivt for nye samarbeidspartnere, sier Tor  Anders Hanssen.

 

– Vi søker bredt for å få den best mulige kandidat til jobben. Dette er et område der vi mangler kompetanse internt.

 

I årsrapporten for 2012 som ble lagt frem i september i fjor, kom det frem at NGF har hatt et tungt år på markedssiden. Sponsorinntektene på 1,9 millioner kroner var 1,6 millioner kroner bak budsjett, og 600 000 kroner lavere enn året før.

 

– Hva er status for sponsorarbeidet i NGF, sammenlignet med i fjor?

 

– De klassiske avtalene NGF har gjennom NGF Club går ganske bra. Utfordringen vår er å få på plass tyngre avtaler knyttet til Team Norway og OL-satsingen vår. Vi har en innleid konsulent som bistår i dette arbeidet.

 

– Markedssjefen i NGF sluttet i fjor. Vil  den nye daglige lederen i Norsk Golf AS ha samme rolle?

 

– Markedssjefen som sluttet i fjor hadde en tredelt rolle, som omhandlet både forretningsutvikling, salg og markedsføring. Personen vi skal ansette nå, skal primært ha ansvar for å utvikle nye forretningsområder, men ikke fokusere så mye å salg. Den jobben skal andre gjøre.

 

Tor-Anders Hanssen uttalte til Norsk Golf i høst at det er vanskelig å si hvor mye det tunge sponsormarkedet har hatt skylden for nedgangen i sponsorinntektene. Han pekte på at markedet er tungt for golfsporten sammenlignet med fotball som er jevnlig å se i media, og forklarte videre at golfen har få produkter som skaper oppmerksomhet i samme grad.

 

– Har NGF per i dag attraktive nok produkter å selge på sponsorsiden for å snu underskuddet til et overskudd?

 

– Det er ikke lett å få frem de rette produktene. Produkter handler om helhet, fra hverdagen på klubbnivå til elitesatsing. Vi er klar over at tiden for almisser til idretten er over og at samarbeidspartnere forventer å få noe igjen på sine egen bunnlinje hvis de skal gå inn i et samarbeid. Dette jobber vi med.

 

– Hvordan vil samspillet mellom forretningsutvikleren, redaksjonen i Norsk Golf og annonseselskapet Traveas fungere? 

 

– Traveas håndterer sin jobb med sine mål, så det vil gå helt fint. En forretningsutvikler vil naturligvis ikke jobbe i et vakuum, men et godt samarbeid med  redaksjonen og andre sentrale personer i NGF vil være viktig. Vi ser etter en person som er flink til å lede prosesser, er god til å lytte og god til å forme ut nye produkter i samspill med andre. Vi regner jo ikke med at vedkommende kommer med syv – åtte produkter i lommen.

 

– Vil forretningsutvikleren ha en rolle i arbeidet med å få på plass Solheim Cup-finansiering?

 

– Solheim Cup er en stor lysende stjerne som vi skal få til uansett. Men det er ikke unaturlig å tenke seg at ny kompetanse vil komme til nytte også i dette arbeidet.

 

På spørsmål om han kan gi noen eksempler på aktuelle forretningsideer, forklarer Hanssen at NGF i større grad ønsker å dra nytte av og tilpasse seg endringene i folks medievaner.

 

– Vi ser jo at det skjer store endringer i mediebruken. Man bruker søkemotorer på nettet til alt mulig, matoppskrifter, reiser, nyheter. Man booker baner via smarttelefoner og nettbrett. I dette ligger det muligheter som vil være attraktivt for golfere også.

 

– Hvilke mål og tidshorisont for resultater setter dere for Norsk Golf AS?

 

– Først var det viktig å få etablert selskapet, og jobbe for å nå de resultatmålene som allerede er satt. Nå skal vi ansette en som kan drive utviklingen videre og bruke høsten på å sette langsiktige mål, avslutter Tor Andres Hanssen.