Det fortalte Einar Skogstad fra talerstolen under Golfforum i Tromsø søndag. Skogstad er engasjert til jobbe med å skaffe finansiering til Solheim Cup i Norge i 2019.

 

Da Golftinget bevilget NGF 1,2 millioner kroner til å utrede muligheten til å få Solheim Cup i Norge, var kravet fra golftinget at hele arrangementet må finansieres eksternt.
 

– Vi er veldig opptatt av at Solheim Cup ikke skal koste golf-Norge noe. De 1,2 millionene som ble bevilget under Golftinget skal være golf-Norges utgift i forbindelse med dette gigantarrangementet, sier Skogstad og legger til:
 

– Dette er en «once in a lifetime» mulighet for golf-Norge til å bringe Solheim Cup tilbake til sine røtter, og gi jente- og kvinnegolfen i Norge et stort og nødvendig løft.
 

Oslo Golfklubb og Norges Golfforbund har opprettet et eget aksjeselskap som eies 50/50 av klubben og forbundet. Selskapets mandat er å skaffe finansiering og vurdere det finansielle grunnlaget til å sende en søknad. Dersom de skaffer den nødvendige finansieringen, skal Norges Golfforbund deretter vurdere hvorvidt det er grunnlag for å levere inn søknad, i tråd med vedtaket fattet på golfinget i 2013.
 

Forprosjektet med å jobbe frem en Solheim Cup-søknad beløper seg til 2,77 millioner kroner. De 1,2 millioner kronene bevilget fra Golftinget er bakt inn i denne summen. De resterende 1,5 millionene er bevilget fra private donasjoner fra en gruppe medlemmer i Oslo Golfklubb som ønsker å støtte i prosjektet.
 
 

 

Mye for pengene

 

De budsjetterte arrangementskostnadene til Solheim Cup beløper seg til 84,7 millioner kroner, herunder også Junior Solheim Cup.

 

Ladies European Tour har estimert byggekostader for «en bane i verdensklasse» til 75 millioner kroner. Bogstad har imidlertid allerede foretatt de nødvendige anleggsmessige oppgraderingene, hvilket betyr at dette punktet i budsjettet allerede er dekket og oppført også på inntektssiden i budsjettet.
 

– Grunnen til at de 75 millionene er lagt inn både på kostnads- og inntektssiden, er for å synliggjøre overfor Oslo kommune at det ikke kommer til å påbeløpe seg anleggskostnader til å bygge anlegget. Vi søker bare om vertskapsmidler, ikke anleggsmidler, presiserer kommunikasjonsansvarlig i NGF, Tom Gundersen til Norsk Golf.
 

(Se det estimerte budsjettet nederst i artikkelen)
 

– Vi ber om 60 millioner kroner i støtte fra stat og kommune. Det høres mye ut, men det er ikke så mye når man ser hva de får tilbake for det. Arrangementet gir en unik medieeksponering av Norge og Oslo. Vi estimerer at Solheim Cup i 2019 kan nå ut til over 600 millioner mennesker. Et annet viktig budskap overfor det offentlige er at de slipper å bygge et nytt anlegg. Oslo Golfklubb er allerede klar til bruk, sa Einar Skogstad fra talerstolen under Golfforum.
 

Kommersielt potensiale og mulighetene for ekstern finansiering ble tungen på vektskålen da NGF-styret valgte Oslo Golfklubb foran Losby og Miklagard til å fronte Norges Solheim Cup-søknad. Ressursnettverket rundt Oslo Golfklubb, og Oslo kommunes villighet til å støtte store idrettsarrangementer skal ha vært viktige vurderinger som lå til grunn for avgjørelsen.
 

Les også: Oslo GK valgt til å fronte Solheim Cup-søknaden

 

(Artikkelen fortsetter under bildet)

POTENSIALE: NGF valgte Oslo GK til å fronte Solheim Cup-søknaden på bakgrunn av blant annet kommersielt potensiale. (Foto: Oslo Golfklubb)

 
 

Vil involvere hele golf-Norge

 
Ved å arrangere Solheim Cup, forplikter Norge seg også til å arrangere flere Ladies European Tour-turneringer. De estimerte kostnadene per LET-turnering er 4,15 millioner kroner. Det er fortsatt uvisst hvorvidt Norge skal legge opp til tre eller fire LET-turneringer.
 

Disse planene er fortsatt på et tidlig stadie, men planen er å presentere Solheim Cup-opplevelsen med tilhørende LET-turneringer som «en rundreise i Norge», med turneringer også utenfor Østlandet.
 

– Vi må ha en historie å fortelle de potensielle sponsorene. Og Norges historie er helt unik, sier Skogstad om planene. Solheim Cup-prosjektet med de tilhørende LET-turneringene har fått navnet «Back to the land of Solheim». 
 

Tom Gundersen i NGF presiserer overfor Norsk Golf at golftingets vedtak om at hele Solheim Cup må finansieres eksternt, også gjelder de tilhørende Ladies European Tour-turneringene.

 

Dobbelt så dyrt

 

NGF beskriver Solheim Cup som er virkemiddel for å få 15.000 nye jenter og kvinner ut på norske golfbaner innen 2022. Kostnadene i forbindelse med et eget jentegolf-prosjekt er foreløpig ikke bakt inn i budsjettet som ble vist på Golfforum. 

 

Forbundet ser det som naturlig at også deler av dette prosjektet kan finansieres eksternt i henhold til Golftingets vedtak fra 2013.

 
Dermed skal det skaffes til veie et over dobbelt så stort beløp til finansiering som først antatt fra golfforbundets side. Da golfpresident Finn H. Andreassen uttalte seg på sin faste kommentarplass i Norsk Golf i oktober i fjor, anslo han at Norge må skaffe «i underkant av 50 millioner kroner for å få et slikt arrangement til Norge». 
 

– Våre ambisjoner er at Solheim Cup skal gi jente- og kvinnegolfen et skikkelig løft, og dermed øker også kostnadene, sier Gundersen til Norsk Golf.
 

Fra Solheim Cup-budsjettet som ble presentert under Golfforum, ser vi at de estimerte kostnadene nå er på 101,7 millioner kroner  (176,7 mill. minus allerede finansiert byggekost på 75 mill). Etter det Norsk Golf erfarer må et mindre millionbeløp til en dedikert satsing på jentegolf frem mot år 2022 også bakes inn i budsjettet.

 

(Artikkelen fortsetter under bildet)

KOSTBAR JENTESATSNING: NGF vil bruke Solheim Cup som virkemiddel til å løfte jente- og kvinnegolf. Bildet fra Suzann Junior Challenge i 2013. (Foto: Benjamin A. Ward/Norsk Golf)
 

Les også: Solheim Cup gikk 275 millioner i overskudd

 

På inntektssiden i budsjettet er to globale partnere allerede inne med 16,6 millioner kroner. Det jobbes nå for å få inn to globale partnere til, som til sammen også skal bidra med 16,6 millioner kroner.
 

Billetinntekter er foreløpig forsiktig estimert til å være 8,3 millioner kroner.
 

Inntekter fra øvrige sponsorer, TV-rettigheter og andre inntekter er fortsatt listet som TBN – avventer forhandlinger («to be negotiated»).
 
 
 

Slik ser tidslinjen ut for videre søknadsprosess:
 

– 31. oktober mottok NGF og Oslo Golfklubb anbudsdokumentene fra Ladies European Tour. 
 

– 31. januar 2015: Frist for å tilkjennegi at man vil søke.
 

– 4. mars 2015: «Budseminar». Skottland, Wales, Nederland og Tyrkia er nevt som aktuelle interessenter til å søke.
 

– 14. august 2015: Søknadsfrist for Solheim Cup 2019.
 

– Høsten 2015: Ladies European Tour inviterer til kommersielle forhandlinger med aktuelle kandidater
 

– Tidlig 2016: LET annonserer hvem som tildeles Solheim Cup 2019.
 

 
 
 


Estimert budsjett Solheim Cup til Norge 2019

 

(Kilde: Presentasjon Golfforum)