Tidspunktet for hvilken klubb som skal utgjøre den norske søknaden til Solheim Cup i 2019 nærmer seg. Til sommeren skal NGF ta stilling til hvilken klubb de skal velge. Da NGF 19. desember sendte ut en pressemelding om norske interessenter til mesterskapet, var Losby, Miklagard, Oslo, Larvik og Stiklestad GK listet opp. 

 

Nå har Stiklestad trukket sin søknad, melder Aftenposten onsdag. 

 

– Per i dag er det vel ingen av klubbene som oppfyller alle de kravene som stilles. Da tenker jeg ikke på selve banen, som må ha plass til 25 000 tilskuere, men infrastruktur med tilførselsveier, hoteller, parkering osv. sier kommunikasjonsansvarlig i NGF, Tom Gundersen til Aftenposten.

 

Han anslår budsjettet for Solheim Cup til Norge på ca. 40 millioner kroner.

 

– Det er mye penger som skal på plass, men tidligere erfaring viser at Solheim Cup er god business for de landene som arrangerer. Og arrangementet gir god reklame ut i verden, sier Gundersen til Aftenposten.

 

At mesterskapet er bra business for arrangørlandet hersker det liten tvil om. Da Irland arrangerte Solheim Cup i 2010, gikk arrangementet med et overskudd på 275 millioner kroner. Av de 275 millionene ble 171 av dem værende i arrangørfylket, som i tillegg tjente ytterlige 103 millioner kroner på merkevareeksponering gjennom internasjonal mediedekning.

 

Til tross for kraftig regnvær gjennom hele uken, noe som fort kan bli tilfelle om turneringen kommer til Norge i 2019, var det til sammen over 85 000 tilskuere som tok turen til Killeen Castle i løpet av turneringen i 2010.

 

Totalt var omlag 17 prosent av de besøkende fra enten fastlands-Europa eller USA. Disse tilbragte i snitt fire dager i Irland. Totalt ble Solheim Cup vist i over 1200 timer på TV over hele verden, med omlag 7,6 millioner seere. Dette representerer en økning på hele 87 prosent fra 2007-utgaven av turneringen. I tilegg til dette ble det skrevet om Solheim Cup i 2361 trykte artikler og 6115 nettartikler over hele verden.