Det skriver Bergens Tidende i fredagens papirutgave

 

Bakgrunn: Lånetvist på Meland kan gå til retten

 

Reidar Iversen var en av nesten 600 personer som som bidro med 10 000 kroner i lån til bergensklubben på slutten av 90-tallet. Andelsbrevene utgjorde totalt nesten seks millioner kroner, og var avgjørende for oppstarten av anlegget. I andelsbrevet heter det at det rentefrie lånet skulle tilbakebetales innen 2013, men Iversen har fortsatt ikke sett noe til pengene. Frem til nå.

 

Nå har pensjonisten fått mehold av Nordhordland tingrett. Meland GK plikter å betale 20 000 kroner pluss renter og saksomkostninger til Iversen. Selv om Iversen får tilbakebetalt lånet han ga, vil han fortsatt stå som eier av sine andeler.

 

Domsslutningen gjelder også en annen person, som får 10 000 kroner tilbakebetalt, skriver Bergens Tidende.

 

Styreleder i Meland GK, Tjalve Morken uttrykker skuffelse over tingrettens dom.

 

– Vi driver et idrettslag, og alle ekstraordinære kostnader er en skuffelse, slår han fast overfor Bergens Tidende.

 

Han sier klubben etter all sannsynlighet ikke vil anke dommen, og ønsker ikke å kommentere om han er redd for at klubben fremover vil få flere tilsvarende krav om tilbakebetaling.

 
Tvisten mellom Iversen og Meland gikk i mai til forliksrådet, der golfklubben fikk mehold fordi det ikke var fattet årsmøtevedtak om tilbakebetaling, og at Iversen dermed ikke hadde krav på å få pengene tilbake.

 
«Andelslånet er rentefritt og skal tilbakebetales i perioden fra 2002 til 2012 i henhold til Meland Golfklubbs økonomi og årsmøtevedtak» heter det i andelsbrevet fra 1997.

 

– Det er beklagelig at slike situasjoner oppstår. I forliksrådet kom vi med et forslag som kunne bidratt til at han fikk tilbakebetalt det han betalte for andelene sine, men det ble ikke akseptert, sa Tjalve Morken til bt.no i mai. Han fortalte at klubben ikke har hatt nok penger på bok til å starte med tilbakebetalingen, og at de fleste av bidragsyterne har sagt seg villige til å ettergi lånet.
 

Pensjonisten Reidar Iversen, som selv ikke spiller golf, følte seg på sin side lurt. Han mener teksten i andelsbrevet var formulert for å lure folk til å gi penger.

 

– Jeg er glad og lettet over at saken nå er over. Dommen viser at jeg hadde rett i mine påstander om at klubben ikke kan vri seg unna å betale meg tilbake det jeg lånte dem for 16 år siden, sier Iversen til Bergens Tidende.