Det innføres flere endringer i Norgescup 2013. For å forhindre misforståelser som i fjor, er NGF i år raskt ute med å annonsere årets endringer. Endringene er som følger:

 

Les også: Kommunikasjonssvikt før Norgescup-start

 

Spillerråd

For å gi spillerne bedre mulighet for innflytelse ble det sommeren 2012 invitert til et spillerråd. NGF inviterte spillere fra ulike kategorier for å sikre at flere grupper av spillere fikk komme med sine innspill og være med i planleggingsarbeidet for utvikling av Norgescup.
Ønsket er at det på hver turnering skal være en representant for spillerrådet tilstede, slik at det sikres bedre og tydeligere dialog mellom spiller og arrangør.

 

 

54-hullsturneringer

 

Alle turneringene skal spilles over minimum 54 hull for å gi amatørspillerne poeng på verdensrankingen (WAGR).
En utfordring med 54-hullsturnering er størrelsen på startfelt. Dersom turneringene skal spilles kun i helger er maks startfelt 78 spillere. Turneringer som skal spilles med større startfelt må dermed spilles over flere dager, noe som vil forsøkes på utvalgte turneringer.

 

En sterkere oppfordring om å gi arrangøren tilgang til kontaktinformasjon

 

For å bedre grunnlaget for informasjonsflyt og sikre arrangørene kontaktinfo til alle spillere oppfordres det til at spilleren selv krysser av for dette punktet ved påmelding til hver turnering. Spillere som ikke gir arrangøren tilgang til kontaktinformasjon kan ikke forvente å motta reservelisteinnkalling eller annen viktig turneringsinformasjon.

 

Helt nye kvalifiseringskategorier

 

Kategorisystemet for Norgescup ble endret etter sesongstart 2012 basert på innspill fra spillere og faggruppe turnering. Dette var først og fremst for å ivareta dameklassen som opplevde en eksplosiv økning, men sikret også de beste amatørene gjennom WAGR-kategori, for å unngå utstrakt bruk av WC.

Utfordringen er at vi må redusere herreklassen med 6 plasser, samt fordele plasser på en bredere måte enn tidligere.
Alle kommentarer er basert på herreklassen, da vi mener endringene ivaretar dameklassen på en meget god måte uten egen forklaring.

 

De nye kategoriene er som følger:

 

Turneringsvinnere forrige sesong for å sikre at prestasjoner belønnes. Dette vil i utgangspunktet ikke gå på bekostning av andre spillere ettersom en seier vil sikre topp 50 plassering på OoM og dermed likevel kvalifisering i annen kategori. 

 

WAGR (World Amateur Golf Ranking) skal sikre at de beste amatørene kommer med. Ettersom som alle Norgescupturneringer også gir poeng vil disse spillerne normalt være blant de øverste på OoM og tar derfor ikke andre plasser, men vil redusere bruken av WC. 

 

Internasjonal ranking er ny og skal sikre profesjonelle spilleres mulighet for deltagelse. Det forutsetter at de spiller på en høyere tour, og på denne måten prioriteres inn i Norgescup. Kategorien omfatter ikke teaching professionals, men PGA kan rangere teaching professionals inn på restplasser i denne kategorien. 

 

OoM har fått redusert antall plasser. Hvis vi ser på de mest populære turneringene fra 2012 hvor denne kategorien hadde 35 plasser, sikret dette normalt deltagelse for spillere t.o.m. plass 60 på OoM. Ved å redusere denne kategorien med 15 plasser vil omtrent 10 av disse spillerne komme med i en av de høyere kategoriene. Derfor vil reduksjonen reelt sett se ut til å bli bare +/- 5 spillere i denne kategorien 

 

Topp 5 forrige turnering settes inn med samme grunn som Turneringsvinnere. Vi ønsker å belønne prestasjoner og her får vi med de beste av spillerne som er i form, og dermed på vei inn i OoM, men foreløpig ikke høyt nok. 

 

– Region Tour vil få færre direkte kvalifiseringsplasser. I 2012 var det kun NM som benyttet full kvote med kvalifisering fra Region Tour. Dette vil bety at det settes større krav til gode Region Tour turneringer, og at vi forsøker å sikre at bare de turneringene med solide startfelt fungerer som kvalifiseringsturneringer. 

 

– Wild card får en ny inndeling og 1 ny plass som heter medisinsk unntak 

 

Kategori 9 har i turneringer med vanlig startfelt på 78 spillere ingen plasser. Likevel kan
det være slik at plassene i kategoriene 1-3 ikke alltid fylles og dermed vil overskytende plasser flyttes til denne kategorien.
For å forenkle utvidelse av startfelt vil det være en ren dobling av plasser innen hver kategori ved dobling av antall spillere. Dette vil forhåpentligvis være oversiktlig og forståelig.

 

Egen Region Tour på Østlandet

Det ble i fjor høst startet et arbeid på Østlandet for å sikre bedre turneringsmuligheter også for spillere i dette området. Nå har flere av de større klubbene gått sammen for å lage en Østlandstour med 7 turneringer gjennom sesongen. Det opprettes en OoM og hovedpremieringen vil basere seg på den endelige rankingen.
I disse turneringene er det også en dameklasse, med kvalifisering til Norgescup. 

 

(Kilde: golfforbundet.no)

 

Påmelding til årets turneringer åpner 1. mars. Første turnering spilles etter planen på Vestfold Golfklubb 4. og 5. mai.

 

Hva synes du om endringene? Si din mening i kommentarfeltet under.