Selv om Norge i en årrekke har hatt en av verdens beste golfspillere på kvinnesiden, har vi aldri hatt noen i verdenstoppen blant herrene. Mange har spådd at interessen for golf i Norge ikke kommer til å ta av før vi får en stjerne på herresiden, og etter at Viktor Hovland vant U.S. Amateur på Pebble Beach i august, er det flere som omsider har begynt å håpe.

Nå er Hovland klar for å spille tre majorer neste sesong, inkludert The Masters på Augusta National, og 21-åringen har fått en gyllen mulighet til å få sitt gjennombrudd internasjonalt.

Og hvis så blir tilfellet, så vel det også bety en vekst i medlemstallene i Golf-Norge? Dessverre er det nok ikke så «enkelt».

Gunnar Håkansson, generalsekretær i Svenska Golfförbundet, sier til Norsk Golf at Sverige ikke har registrert noe utslag i medlemsutviklingen når deres spillere har gjort det bra på PGA-touren tidligere.

Selv ikke da Henrik Stenson vant The Open Championship for to år siden, merket de nesten ikke noen effekt.

Gunnar Håkansson, generalsekretær i SGF. (Foto: SGF)

– Etter at Stenson vant British Open og deretter fikk priser på den svenske idrettsgallaen, kom det noen flere medlemmer på starten av sesongen. Effekten forsvant imidlertid da utesesongen startet, og da vi oppsummerte året, var det ingen signifikant økning. Jeg påstår derfor at våre spilleres prestasjoner ikke merkes direkte på medlemsutviklingen. Men det er klart at det bidrar stort til interessen for golf i Sverige, sier Håkansson.

Han peker på at det vises mer golf på svensk TV enn tidligere, og golf vies større plass i nyhetsbildet.

– Og bidragsyterne til dette har helt klart vært våre spillere i verdenseliten. Så stjernespillere har en betydning, men ikke i det korte perspektivet.

Langsiktige effekter

Tor-Anders Hanssen, generalsekretær i Norges Golfforbund er ikke overrasket. Han kjenner igjen i det Håkansson forteller, basert på samtaler han selv har hatt med lederne av golfforbundene i andre land. 

Han trekker frem Nord-Irland som eksempel: Fra 2010 til 2011 hadde lille Nord-Irland med sine 1,8 millioner innbyggere hele tre ulike majorvinnere – Graeme McDowell, Rory McIlroy og Darren Clarke – uten at det påvirket størrelsen på medlemsmassen noe som helst.

– Jeg var helt overbevist om at dette måtte ha mye å si for interessen, spesielt på rekrutteringen på ungdomssiden da Rory fikk sitt gjennombrudd. Men de merket så å si ingen forskjell. Det var ingen tall som tydet på det. Selv om de fikk mer oppmerksomhet rundt idretten, var det lite som tilsa at det ble konvertert direkte til medlemmer. Vi er sterkt påvirket av globale trender og samfunnsutviklingen generelt, og det er vanskelig å stå imot. Mennesker er flokkdyr, og vi følger trendene. Det påvirker medlemstallene i mye større grad enn hva én eller to golfprestasjoner gjør, sier Hanssen og bedyrer at vi nå må gi Viktor Hovland tid til å få utvikle seg i sitt eget tempo:

– Vi skal ikke legge dette presset på Viktors skuldre. Han kan ikke være Golf-Norges redning. Han må få lov til å følge sin drøm, og får vi noen effekter, skal vi være kjempeglade. Men den byrden skal ikke han bære.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Tor-Anders Hanssen i NGF sier det er flere gode grunner til å fortsette å investere mye i toppidrettssatsingen.

– Hvorfor bruker NGF betydelige ressurser på å utvikle toppspillere dersom det ikke har lite innvirkning på rekrutteringen av nye spillere?

– Dette er noe jeg har tenkt veldig mye på. Det er flere grunner til det. For det første har vi som idrett et ansvar for å legge til rette for personer som ønsker å satse, og er villige til å ta konsekvensene av det. For det andre er dette en mulighet til å skape blest om golfen, og vi får ut budskapet vårt om at golf er en idrett, og ikke minst en toppidrett. 

Erfaringsmessig blir de sekundære argumentene om at golf er for tidkrevende og for dyrt, mye mindre fremtredende hos spillere som opplever ordentlig mestringsfølelse

Tor-Anders Hanssen, NGF

For det tredje, og kanskje den viktigste grunnen, er at når vi hever ferdighetene i toppen, så smitter det over på resten. Jeg har stor tro på at en dyktig spiller på klubbnivå har enda sterkere effekt enn å se en spiller på TV. Ofte er det slik at yngre spillere ønsker å ta rygg på den beste spilleren i klubben. Det gjør noe med prestasjonskulturen i hele idretten. Juniorene ønsker å følge den beste i klubben, den beste i klubben ønsker å følge den beste i regionen, den beste i regionen ønsker å følge de beste i landet, og så videre. 

Hanssen tror en slik prestasjonskultur også smitter over på vanlige hobbygolfere på klubbnivå.

– Vi vet at når golfere når ett visst mestringsnivå, skal det veldig mye til for at de slutter med golf. Erfaringsmessig blir de sekundære argumentene om at golf er for tidkrevende og for dyrt, mye mindre fremtredende hos spillere som opplever ordentlig mestringsfølelse.

– Dersom vi lykkes i å skape en kultur hvor flere ønsker å bruke mer tid på å trene og spille golf, kan det få noen veldig positive synergier på lengre sikt, sier Hanssen.

Les også: Fire år senere er de på touren: Dette er Golf-Norges «gylne generasjon»

Vekst i Sverige, nedgang i Norge

Etter flere år med kraftig medlemsvekst i Golf-Norge sprakk bobla etter finanskrisen i 2009, og siden da har det vært jevn nedgang i medlemstallene. De siste årene har nedgangen flatet betraktelig ut, men medlemsmassen fortsetter likevel å krympe fra år til år.

31.desember 2017 var første gang siden 2001 at det var registrert færre enn 100 000 golfmedlemskap i Norge.

Utviklingen har vært den samme over store deler av golf-verden, men i Sverige har de lyktes i å snu trenden. Selv om de nå ligger an til en ørliten nedgang i 2018, opplevde de vekst i både 2015, 2016 og 2017.

Gunnar Håkansson i SGF mener det er en kombinasjon av flere faktorer. 

Han sier at hovedgrunnen er at det finnes en stor grunninteresse for golf i Sverige i bunn som man ikke har på samme måte i Norge. 

– Det har gjort at en del spillere har kommet tilbake til golfen igjen. Utviklingen henger sammen med samfunnsutviklingen generelt og at klubbene har tilpasset sitt tilbud av spillerettigheter og medlemskap med ulike prisnvåer.

– Dessuten har SGF jobbet målrettet med kunnskapsutvikling, rådgivning, kommunikasjon og utdanning i ulike former. Vi har satset enda mer enn tidligere på å ha rådgivere og konsulenter ute blant klubbene i Sverige. For øyeblikket har vi syv klubbrådgivere, seks banekonsulenter og fire juniorutviklere som utgjør en forskjell, forklarer Håkansson.

(Artikkelen fortsetter under faktaboksen)

Tor-Anders Hanssen sier samarbeidet mellom forbundet og klubbene er avgjørende for at man skal klare å løfte golfsporten i Norge. Han understreker at NGF ønsker mer tilstedeværelse ute blant klubbene i tiden fremover.

– Forbundet skal forsøke å snu vår del av virksomheten slik at så mange som mulig skal være der ute blant klubbene og bistå de som trenger hjelp. Vi har både et ønske om å hjelpe de som inviterer oss for å få hjelp, men vi må også bli flinkere til selv å banke på døra til klubber som har slitt lenge, og som kanskje ikke har kraft eller vilje til å be om hjelp. Vi har en tendens til å hjelpe de som er aller mest aktive, men vi må ikke glemme de som sliter så mye at de ikke har kapasitet til å be om bistand.

– Hva er de viktigste tiltakene dere gjør for å snu den negative medlemsutviklingen?

– I disse dager jobber vi med en ny virksomhetsplan for Golf-Norge, og vi involverer både klubbene og interesseorganisasjonene i det arbeidet. Hvis jeg skal oppsummere, er det tre faktorer som er viktig: Vi må fortsette arbeidet med å endre hvermansens oppfatning av golf, vi må bli enda flinkere til å rekruttere nye golfere, og vi må bli flinkere til å ta vare på de medlemmene vi allerede har.

Vi skal aldri undervurdere den kompetansen som er ute blant klubbene, og når de setter noe på dagsorden, skjer det positive ting

– Situasjonen har forandret seg mye fra starten av 2000-tallet da nye golfere kom av seg selv. Vi må rekruttere cirka ti prosent av medlemsmassen hvert år, og her tror jeg «Ta med en venn»-kampanjen er en smart og enkel måte å komme i gang på. Alle vi som har et positivt forhold til golf, er de beste ambassadørene for sporten, og de fleste som spiller golf i dag, har begynt nettopp fordi en venn eller et familiemedlem tok dem med ut på golfbanen.

Hanssen sier tallene fra «Prosjekt ivaretakelse» også gir grunn til optimisme. Dette er en nasjonal prosjektgruppe som ble startet opp i 2017 av et representativt utvalg av 17 golfklubber fra hele Norge. Mens den generelle medlemsnedgangen i Golf-Norge har vært på 3,2 prosent så langt i 2018, har den for klubbene i «Prosjekt ivaretakelse» vært begrenset til bare 0,6 prosent. Og i fjor hadde de samme klubbene en medlemsvekst på 1,4 prosent mens Golf-Norge for øvrig opplevde nedgang.

– Jeg er nesten overrasket over at det har vært en såpass markant forskjell. Det gjøres ikke noe revolusjonerende arbeid i dette prosjektet, og NGF har ikke tredd noen tiltak ned over hodet på klubbene. De har brukt sin egen kompetanse og erfaring. Men prosjektet er et bevis på at der vi retter fokus, skjer det noe.

– Vi skal aldri undervurdere den kompetansen som er ute blant klubbene, og når de setter noe på dagsorden, skjer det positive ting