Mandag sendte Norges Golfforbund ut en pressemelding om at Frode Scheie har sluttet i sin stilling som idrettssjef. Scheie har jobbet i forbundet siden 2007, men går nå tilbake til der han kom fra – håndballen.

 

Selv om generalsekretær Tor-Anders Hanssen er forsiktig med å konkludere noe som helst om hva som blir NGFs neste trekk, sier han at man nå bør se på en som kommer fra golfmiljøet. Stillingen som sportssjef har i en årrekke vært okkupert av personer med erfaring fra utenfor golfmiljøet.

 

– Det jeg tenker personlig er at golfen kanskje nå skal se etter en person fra miljøet, som enten har lang erfaring som spiller, trener eller leder. Da unngår man den opplæringsperioden med folk som kommer fra andre idretter, fordi de ikke kan golf så veldig godt. Fordelen med å ha profilerte personer fra andre idretter var at det ga oss en snarvei inn mot media, men de har da ikke den klassiske golffaglige kompetansen som er bygget opp over lang lang tid, sier han.

 

Les også: Scheie avviser uenigheter

 

Døren åpen for interne og utenlandske kandidater

 

Hanssen sier man kan lære av andre idretter som fostrer opp sine egne ledere, og trekker frem hockey, fotball, friidrett, svømming med langslagstrener Petter Løberg med nesten 30 års erfaring, og svensk golf som eksempler.

 

– Det handler også om å signalisere til golf-Norge at det finnes karrieremuligheter hvis man gjør en bra jobb. Jeg tror det kan gi oss et løft om tidligere spillere, proffer og trenere kan komme inn i golfen. Da får vi en generasjon med personer som vet hva golfen handler om, og som kan videreføre sin kompetanse og erfaring til både klubber og spillere.

 

– Er dere åpne for å hente inn impulser fra utenlands?

 

– Jeg tror vi ikke skal ha noen dører lukket ennå, men for meg medfører det de samme risikofaktorene som å hente noen utenfra golfen. Det kan være kjempebra, men det kan også hende at disse ikke kjenner norsk idrettskultur og golf-Norge godt nok til å kunne sette seg raskt inn i jobben. Men det er en mulighet, og kanskje blir det slik at vi må se den veien. Men det er litt tidlig å si noen om ennå.

 

I kommentarfeltet på Norsk Golf, vår Facebook-profil og redaksjonens e-post har det allerede dukket opp en rekke forslag fra våre lesere om potensielle arvtagere. Landslagstrenerne Henrik Bjørnstad og Øyvind Rojahn er blant navnene som er hyppigst nevnt. Og Hanssen, som selv ble rekruttert internt da han ble ansatt som generalsekretær, utelukker ikke at NGF nå gjør det samme.

 

Les også: Scheie slutter i NGF

 

– Det er absolutt et alternativ. Det er helt sikkert både fornuftig og naturlig å kikke den veien. Det skal være karrieremuligheter innad i forbundet. Dette vil nok utkrystallisere seg ganske snart.

 

Ingen selvfølge med ny idrettssjef

 

Hanssen understreker at man nå må ta tiden til hjelp, og at det pågående arbeidet med utvikling av en sportslig plan vil definere hvordan forbundet vil jobbe i fremtiden. NGF ønsker at eliteutviklingen i større grad skal skje lokalt hos klubbene fremover, og bygge opp lokale kompetansesentere. Og det er slett ingen selvfølge at det vil bli ansatt noen ny idrettssjef i det hele tatt.

 

– Det er også et alternativ ja. Vi ser på ulike måter å organisere oss, og finner vi en bedre måte kan det henne vi gjør noe annet. Men slik det er nå kan jeg ikke si om det blir sånn eller sånn. Generelt kan jeg si at vi ikke kan organisere oss ut av de utfordringene vi har, både med samhandling internt og hvordan vi skal jobbe ut mot klubbene. Nå må vi finne den modellen som er best, og det finnes ulike alternativer. Jeg tipper at vi i løpet av høsten kan se konturene av en profil av den personen vi søker.

 

Les også: Regionaliserer talentuviklingen

 

– Ønsker dere at en ny eventuell idrettssjef skal fortsette i samme løp som tidligere, eller søker dere en med nye måter å gjøre ting på?


– Mye av fundamentet som Frode og vi andre har bygget opp kommer nok til å være ved. Men samtidig tror jeg at at sportslig plan vil indikere noen retningsendringer, både i arbeidsform, hvordan vi jobber med utøverne og hvordan vi organiserer den sportslige satsingen. Men det er viktig at en eventuell endring er basert på visse prinsipper. NGF skal i all hovedsak bidra til utvikling gjennom å utdanne kurs og så videre, mens klubbene fungerer som den operative part.

 

– Så behovet for en ny idrettsjef er ikke akutt?


– Vi må ha is i magen. La oss gjøre grunnarbeidet først, og la oss se på de interne kandidatene. Når noen skiftes ut gir det andre muligheter. Frode og de har lagt alle plannene, så det ligger et fundament der. Så får vi alle ta vår del av jobben, og løse de oppgavene som skal løses i tiden fremover. Noe faller sikkert på meg, og noe vil falle på de ulike teamlederne. Det viktige blir at vi kommer oss gjennom dette året på en fornuftig måte.

 

 

Hva mener du om saken? Er du enig i Hanssen at tiden er inne for å ansette en fra golfmiljøet? Vi hører gjerne forslag til kandidater i kommentarfeltet under!