– – –

​* NGF: –Sandnes GK har ikke fulgt spillereglene, selv etter gjentatte henvendelser

* Sandnes GK sier det er trist og underlig at NGF har gått til anmeldelse. Ønsker ikke konflikt med NGF

* Første klubb som er anmeldt til DSU

* Klubben har ikke kjøpt obligatorisk materiell. Kan ha unndratt nærmere 200 000 kroner

* Gratiskursene har angivelig «støvsugd» VTG-markedet hos andre Stavanger-klubber

* Sandnes GK: –Å beholde VTG-avgiften er å gå baklengs inn i fremtiden. Saken skal opp på Golftinget til helgen

* Klubben har fått 20. november som motsvarsfrist til DSU

– – –

Det fremgår i NGFs ukentlige nyhetsbrev «NGF Nytt» som ble sendt ut tirsdag. Der heter det:

«Anmelder klubb for brudd på nybegynneropplæringen

 Styret i NGF har anmeldt Sandnes Golfklubb til Disiplinær- og sanksjonsutvalget for brudd på bestemmelsene for nybegynneropplæringen (VTG). Klubben har over flere år organisert en betydelig nybegynneropplæring uten å ha fulgt gjeldende retningslinjer for utlevering av obligatorisk materiell.»

NGF gjorde i 2010 store endringer i retningslinjene for nybegynneropplæringen. Nybegynnerkurset «Veien til Golf» (VTG) erstattet det som den gang het grønt kort-kurs, hvor det nå ikke lenger var krav til teoretiske eller praktiske prøver etter avholdt kurs. Tanken var å senke terskelen for å komme i gang med selve spillet, gjennom å bruke mye av kurstiden til praktisk trening av både teknikk, regler, golfvett og banespill.

I prisen på VTG-kurset ligger kurshefte, regelhefte og treningskortet.  Halvparten av den fastsatte avgiften på 200 kroner går til å dekke kostnadene for felles tilrettelegging av markedsføringstiltak (VTG-kampanjen), som klubbene kan benytte seg av. De siste årene har midlene blitt benyttet til annonsekampanjer på sosiale medier, brosjyre- og annonsemateriell, SMS-tjenester og en veiledertjeneste for klubbene.

De har ikke gitt noen god forklaring, og det har vært gjentakelse. Derfor er de anmeldt til disiplinær- og sanksjonsutvalget

Rune Hauger, NGF

Sandnes Golfklubb, som med sine cirka 2000 medlemmer er landets fjerde største golfklubb, markedsfører gratis Veien til Golf-kurs på sine nettsider. Der står det at kurset, som inneholder åtte timer instruksjon, banespill, teorikurs, 30 bøtter rangeballer og ett år gratis spill på korthullsbanen har en verdi på 1500 kroner. Kurset de tilbyr er likevel gratis.

Alle golfklubber er i sin fulle rett til å tilby gratis nybegynnerkurs, men plikter uansett å kjøpe og levere ut til kursdeltakerne VTG-materiell som koster 200 kroner per kursdeltager til NGF. De fleste klubber i Norge velger derfor å ta betalt for kursene, med priser som varierer fra noen få hundrelapper til 2000 kroner. Noen klubber tilbyr også gratis VTG-kurs, gjennom at kursavgiften trekkes fra dersom man melder seg inn i klubben etter kurset.

Det er denne kostnaden på 200 kroner per deltager Norges Golfforbund mener Sandnes GK ved gjentatte anledninger ikke har innbetalt. NGF hevder å ha avdekket at Sandnes Golfklubb har unnlatt å kjøpe det obligatoriske VTG-materiellet, til tross for at klubben skal ha tilkjennegjort at de har mange nybegynnere på kurs. 

Manglende forklaring

– De har over en periode på to til tre år holdt flere VTG-kurs med mange deltagere, men bestilt veldig lite VTG-materiell, forklarer assisterende generalsekretær i NGF, Rune Hauger til Norsk Golf.

–  I fjor sendte vi et brev til dem, der vi påpekte dette og spurte om de hadde noen forklaring. Da hadde de allerede nevnt på et Områdevist Lederforum-møte at de hadde hatt noen hundre nybegynnere på kurs. Samtidig så vi i statistikken fra idrettsbutikken.no at de ikke hadde bestilt én eneste VTG-pakke verken i 2013 eller 2014. De svarte ikke på det første brevet vi sendte ut. NGF var i ettertid på besøk hos Sandnes GK i en annen sammenheng, og minnet klubben på at de hadde fått et brev og ba dem svare. Det ble sendte en purring senere det samme året. Vi fikk ikke noe svar. Noe tilsvarende har gjentatt seg i år, sier Hauger.

Vår modell og massive lokale markedsføring av golfsporten fører til at NGF også får mange nye medlemmer, cirka 600 nye de fem siste årene. Hver av disse betaler 322 kroner per år i NGF-avgift. Det mer enn veier opp for den tapte inntekten i VTG-materiell

Willy Flaten, Sandnes GK

Han sier klubben også i år fikk  tilsendt tilsvarende brev. Denne gang fikk de til svar fra Sandnes, som ønsket et møte med NGF for å forklare seg.

– De hadde et møte med NGF. Der kommer det fram at de har overlatt ansvaret til en tredjepart og forsømt sitt ansvar som VTG-ansvarlig. Etter det møtet kjøpte de fem VTG-pakker med totalt 50 hefter. De ga samtidig uttrykk for at de skulle rette seg etter bestemmelsene. Vi har et regelverk for VTG-opplæringen, der det står at man ved regelbrudd kan bli påtalt. Nå har det kommet fram at Sandnes har brutt disse bestemmelsene. De har ikke gitt noen god forklaring, og det har vært gjentakelse. Derfor er de anmeldt til disiplinær- og sanksjonsutvalget, forklarer Rune Hauger. 

Sandes GK: – Feil prioritering av NGF 

Styreleder i Sandnes GK, Willy Flaten er skuffet over at golfforbundet nå har gått til skrittet med å anmelde klubben. Han sier klubben ble underrettet om anmeldelsen søndag kveld.

– Vi tar den til etterretning, og skal behandle den i et styremøte på mandag (16. november journ. anm.). Vi har hatt en dialog med NGF, og ønsker ikke å diskutere saken før vi har fått den behandlet. Det er synd de har gått til skrittet å anmelde.

– Vi opplever at vi har hatt en fin dialog med NGF. Vi var i et møte med NGF på deres kontorer i september, der vi gjorde rede for oss. Vi har rettet oss etter det i høst og forpliktelsene som ligger der med kjøp av kursmateriale til kr 200 pr kursdeltaker. Derfor synes vi det er både trist og underlig at de nå har gått til anmeldelse når vi har gitt klar beskjed om at vi vil følge de retningslinjer som til enhver tid gjelder. Vi har jo felles mål om å skape flere golfspillere og ønsker ikke å være i konflikt med forbundet.

Sandnes GK markedsfører gratis VTG-kurs på sine nettsider. Det er de i sin fulle rett til, men NGF mener de ikke har gjort det i henhold til reglene. (Foto: Skjermdump sandnesgolfklubb.no)

Flaten sier Sandnes GK sine VTG-kurs har ført til flere golfere, og dermed også økte inntekter for NGF:

–  Vår modell og massive lokale markedsføring av golfsporten fører til at NGF også får mange nye medlemmer, cirka 600 nye de fem siste årene. Hver av disse betaler 322 kroner per år i NGF-avgift. Det mer enn veier opp for den tapte inntekten i VTG-materiell, sier han til Norsk Golf, og legger til:

– Derfor har vi tatt opp dette som sak til Golftinget nå til helgen. Vi mener all markedsføring av golfsportens dag, som halvparten av de 200 kronene går til, bør gjøres lokalt og at det gir mye bedre effekt. Golfens dag bør arrangeres i sesongstarten og det varierer rundt om i landet når det er. Og alt materiell som NGF lager til VTG kurs bør kunne enkelt leses på nett og ikke trykkes i papirform. Da kan også mange flere enn bare de som går på kurs få tilgang til det noe som vil være bra for golfsporten på generelt grunnlag. Det er feil prioritering av NGF i forhold til økonomi. Vi forbereder nå en sak til Golftinget. Vi mener det er viktig å se på hvilke grep golf-Norge kan ta for å få flere golfere.

(NB! Oppdatert søndag 15. november: Golftinget stemte nei til Sandnes GK sitt forslag om å fjerne VTG-avgiften)

Golfklubbene er ikke pålagt å rapportere antall på nybegynnerkurs, men en detaljert salgsoversikt for VTG-materiell fra Idrettsbutikken.no viser at det i 2014 ble solgt til sammen 4960 VTG-pakker som klubbene plikter å dele ut til hver kursdeltager. NGF anslår at opptil 7000 deltok på nybegynneropplæring i norske golfklubber i 2014.

Rune Hauger i NGF sier Sandnes GK ikke er den eneste klubben som har brutt bestemmelsene for nybegynneropplæringen:

Willy Flaten, styreleder i Sandnes GK.

– Vi har vært i dialog med flere andre klubber som ikke har kjøpt det antallet av VTG-pakker som de skulle. Deres forklaringer har imidlertid vært tilforlatelige, og klubbene har ryddet opp i dette uten gjentagelser senere. I Sandnes sitt tilfelle har det både vært et større antall, de har ikke gitt noen gode forklaringer, og det har fortsatt over lengre tid. I to år har vi etterlyst forklaringer, uten at det har skjedd endringer.

Leder for Disiplinær- og Sanksjonsutvalget, Steinar Birkeland vil ikke kommentere anmeldelsen til Norsk Golf. Han sier DSU sin uttalelse vil komme i dommen, etter at begge parter har gitt uttrykk for sitt syn og saken er ferdig behandlet.

Påstått kannibalisering av nybegynnermarkedet

Rune Hauger sier årsaken til at NGF nå reagerer på Sandnes GK er todelt:

De må gjerne ha gratis kurs, så lenge de gjør det innenfor spillereglene. Mye tyder på at de ikke har gjort det.

Rune Hauger, NGF

– Den ene grunnen er at kursdeltagerne ikke har fått det materiellet de har krav på, og som skal gjøre dem i bedre stand til å lære seg og ha glede av golfen. Det andre er at de ikke har bidratt til markedsføringen av rekrutteringsarbeidet. Halvparten av summen går til å markedsføre. Sånn sett har de snyltet på de andre klubbene.

– De må gjerne ha gratis kurs, så lenge de gjør det innenfor spillereglene. Mye tyder på at de ikke har gjort det.

En ansatt ved en av klubbene i Stavanger-området, som ikke ønsker navnet sitt på trykk i denne saken, sier til Norsk Golf at Sandnes GK sin offensive prisstrategi har rensket store deler av markedet for nybegynnerkurs:

De har kannibalisert markedet i Stavanger-området for VTG-kurs. Nybegynnerkurs er ikke noe stort satsningsområde for oss i år. Vi kan jo ikke konkurrere med noen som tilbyr kursene gratis.

(Artikkelen fortsetter uner bildet)

Styreleder i Sandnes GK mener anmeldelsen til NGF er paradoksal. Han sier inntektene NGF har fått i form av nye medlemmer fra Sandnes veier opp for de tapte VTG-inntektene. (Foto: Sandnes GK)

Rune Hauger sier NGF også har fått henvendelser fra rogalandsklubber som uttrykker misnøye med Sandnes GK sin praksis for nybegynneropplæringen:

– Vi har fått reaksjoner fra andre klubber, som ikke driver VTG-opplæring lenger fordi Sandnes GK støvsuger hele markedet.

– Hvor stort mener dere omfanget av Sandnes GK sin underrapportering er?

– Vi vet ikke det hundre prosent, men vi har antydet at de over en tre års periode kan ha hatt så mange som 1000 deltagere på disse nybegynnerkursene. Vi baserer dette på deres utsagn og fra tilbakemeldinger fra klubbene i området. 

Dersom det tallet stemmer, vil det si at Sandnes GK kan ha unnlatt å kjøpe VTG-materiell for nærmere 200 000 kroner.

Golftinget: Sandnes GK ber om endringer i VTG-reglene

Willy Flaten i Sandnes GK erkjenner til Norsk Golf at tallet på rundt 1000 deltagere på nybegynnerkurs de siste tre årene kan stemme. På spørsmål om hvordan Sandnes GK har hatt råd til å arrangere gratis nybegynnerkurs, sier han følgende:

– Vi har investert stort i dette fordi vi ser det bidrar til flere medlemmer, økt salg i proshoppen, større aktivitet på treningsfeltet, i cafeen og så videre.

– NGF inviterte i 2011 foredragsholder Ulf Rasmussen til Golftinget. Han holdt et glimrende innlegg, der han fortalte om viktigheten av at klubbene investerer i medlemmene. Klubbene må investere før man kan høste frukter. Det har vi gjort til gangns. Våre investeringer i medlemmene bidrar til at klubben vokser bra. Det gjør vi gjennom blant annet gratis rangeballer, gratis fellestreninger, fadderspill, turneringer for nybegynnere og mye annet. Alt dette er eksempler på tiltak som gjør at vi får nye golfere, og snittalderen går stadig ned.

(Les også: Gratis rangeballer økte omsetningen hos Sandnes GK)

Flaten sier Sandnes GK tidligere arrangerte VTG-kurs til rett i underkant av 2000 kroner. Da var antallet unge med på nybegynnerkursene nesten null. Etter at klubben begynte med gratiskurs skal situasjonen ha blitt en helt annen.

 Vi opplever at VTG-avgiften på 200 kroner er å gå baklengs inn i fremtiden

Willy Flaten, Sandnes GK

– En forskningsrapport fra Høyskolen i Telemark, som NGF selv ofte henviser til, konkluderer med at det er viktig å få golferne under 26 i handicap for at de skal bli værende i golfen. De grepene vi gjør på Sandnes GK bidrar til at spillerne som har vært gjennom nybegynnerkursene blir værende i golfen.

– Vi ønsker å synliggjøre dette på Golftinget. Vi opplever at VTG-avgiften på 200 kroner er å gå baklengs inn i fremtiden.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Sandnes GK ønsker en endring i reglene for nybegynnerkursene VTG. Saken skal til behandling under helgens golfting på Gardermoen. (Illustrasjonsbildet er fra en juniortrening på Losby for to år siden. Foto: Benjamin A. Ward)

Golftinget er NGFs høyeste organ, der klubbene bestemmer hva NGF skal gjøre i den neste tingperioden. Forslaget som er kommet inn fra Sandnes GK er å gjøre VTG-materiellet gratis.

NGF-styret skriver i tingdokumentene at de er av den oppfatning at det er klokt å gi god informasjon også skriftlig og på papir til nybegynnere i golf, men har ingen ønsker om å opprettholde krav om dette dersom klubbene mener det ikke bidrar til at nybegynneren raskere og bedre føler seg hjemme og blir i golfen. 

Rune Hauger, assisterende generalsekretær i NGF. (Foto: NGF)

«Når det gjelder felles markedsføring, er det noe som har vært etterlyst tidligere og styret tror det er fornuftig å opprettholde. NGF har imidlertid ikke økonomi til å overta fra klubbene de kostnader som er tilknyttet VTG-materiell og markedsføring», heter det i tingdokumentene.

Forbundsstyret har fremmet følgende alternative forslag:

«NGF’s styre legger diskusjonen på Golftinget til grunn for en styregjennomgang og revidering av «bestemmelser for nybegynneropplæring». Denne søkes avsluttet i løpet av januar/februar 2016 og eventuelle endringer innføres fra sesongstart 2016.»

Usikker på behandlingstiden

Dette er første gang en golfklubb blir anmeldt inn til Disiplinær- og Sanksjonsutvalget.

Høsten 2013 gjennomførte NGF en kontroll av klubbenes rapportering på medieavgiften. I kontrollen kom det frem at det var til dels betydelige avvik mellom hva klubbene rapporterte av husstander som skulle motta Norsk Golf og derav også belastes medieavgift, og de tingvedtatte bestemmelser om at hver husstand med medlemmer 20 år og eldre skal betale en obligatorisk medieavgift. På temadagen i forbindelse med Golftinget 2013 ble golfklubbene informert om situasjonen. Det resulterte i et forslag fra Arendal og Omegn GK om å slå sammen kontingenten til NGF og medieavgiften, et forslag som ble vedtatt av Golftinget. Saken gikk aldri videre til DSU.

Rune Hauger i NGF kan ikke si noe om hvor lang behandlingstid Sandnes-saken vil ha i DSU. 

– Det har vi ingen erfaring med, da vi aldri har anmeldt en klubb tidligere for slike forhold. De sakene DSU vanligvis håndterer, handler som oftest om turneringssaker og diverse brudd på konkurransereglement.

Etter det Norsk Golf erfarer har Disiplinær- og Sanksjonsutvalget tre valg, dersom Sandnes GK blir kjent skyldig i anmeldelsen fra NGF-styret:

1: De kan komme med en irettesettelse. 2: De kan komme med en eller annen form for utestengning – for eksempel gjennom å nekte klubben å holde VTG-kurs i en kort periode, eller 3: De kan bøtelegge klubben med en maksgrense på 25 000 kroner.

Sandnes GK gitt 20. november i frist til å komme med sitt motsvar til DSU.