– Jeg har denne uken meddelt leder av valgkomiteen at jeg ikke stiller til gjenvalg som president for Norges Golfforbund, sier Marit Wiig i en pressemelding fra NGF fredag.

Marit Wiig ble i 2015 valgt til den første kvinnelige golfpresidenten i forbundets da 67 år lange historie. Hun har i perioden også fungert som leder for Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF). 

– Jeg er stolt av hva vi har fått til i min tid som tillitsvalgt og president, og vil benytte anledningen til å takke alle klubber og tillitsvalgte for et godt samarbeid, fortsetter Wiig.

Wiig kom fra stillingen som ekspedisjonssjef i Idrettsavdelingen i Kulturdepartementet, og har i tillegg nesten 40 år som tillitsvalgt i norsk idrett, hvorav verv innenfor golfen siden 1997 med unntak av perioden hun var ekspedisjonssjef (2010-2015).

En av Wiigs kampsaker som golfpresident har vært rekruttering og tilrettelegging av golfsporten for kvinner, og hun har også vært en av de tydeligste stemmene i debatten om åpenhet og pengebruk som har rast i norsk idrett de siste årene. I fjor stod Wiig og golfforbundet i spissen da en rekke særforbund markerte at de ikke lenger hadde tillitt til det daværende idrettsstyret.

Brenner fortsatt

Den avtroppende presidenten ser frem til å overlate et velfungerende NGF til et nytt styre. 

– Vi har blant annet bremset medlemsnedgangen kraftig og vi har fantastiske resultater i toppidrettsarbeidet. Alt i alt opplever jeg en mye større nærhet mellom klubbene og NGF, og jeg synes å merke en generell optimisme i Golf-Norge, sier Wiig.

Selv om Wiig trekker seg fra det øverste vervet i Golf-Norge, har hun ingen planer med å gi seg som tillitsvalgt.

– Jeg brenner fortsatt like mye for golfen, og kommer garantert til å engasjere meg videre, men da nærmere selve aktiviteten, avslutter Wiig.

Nytt styre på plass i november

– Vi ønsker å takke Marit for en fantastisk jobb de siste fire årene. Hennes engasjement har vært udiskutabelt, og hun har stått frem med åpenhet og ærlighet i en tid der norsk idrett har manglet nettopp dette. Det er vår jobb å legge kabalen på nytt, og vi har tro på at vi skal finne en god løsning for Golf-Norge de neste årene, sier leder av valgkomiteen i NGF, Kjersti Jæger.

Valgkomiteens innstilling til nytt styre ventes å være klar i starten av oktober. Selve valget er en del av tingforhandlingene på Golftinget som arrangeres på Gardermoen 10. november.