Så mye koster vinterskader Golf-Norge

​En stor undersøkelse blant nordiske golfklubber viser at vinterskader fører til store økonomiske tap for klubbene  - både i form av kostnader og tap av inntekter.

Publisert

Vinterskader på gress har lenge blitt omtalt som en betydelig økonomisk belastning for golfbaner i Norden.

Men hvor stor belastning er det egentlig snakk om?

For å skaffe bedre data om dette, gjennomførte Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Norges Golfforbund med støtte fra Scandinavian Turfgrass Research and Environment Research Foundation (STERF) i 2015 en stor spørreundersøkelse om vinterskader. Til sammen responderte 346 klubber på undersøkelsen, som ble sendt ut til alle golfbaner i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

Svarene viser at flertallet av banene var rammet av betydelige vinterskader i årene 2010-2015. 65 prosent av norske golfklubber måtte utsette sin baneåpning minst en gang i løpet av denne femårsperioden.

Nesten halvparten av banene opp til 54 000 kroner per år på vinterskader. En fjerdedel taper fra 55 000 til 109 000 kroner, og en fjerdedel taper fra 110 000 kroner til over en halv million kroner

Det tar tid å reetablere en golfgreen etter vinterskader, og det fører også til utsatt baneåpning. To trejedeler av banene i norden utsatte i snitt baneåpningen i en til to uker, mens resten oppga tre til åtte uker utsettelse.

Og selv om banen åpnes, tar det fortsatt lang tid før skadene er helt reparert. Banene har derfor en redusert spilleopplevelse i lang tid. 

Store kostnader

Blant de nordiske landene er det i Norge og Island det i snitt tar lengst tid å reparere skader på banene. Hele 82 prosent av de norske klubbene svarer at det tar dem mer enn fem uker å reparere vinterskader. 

83 prosent av norske baner bruker mellom 27 000 og 109 000 kroner ekstra i året til arbeid, maskiner, frø, ugrasskontrol og mer i forbindelse med vinterskadene.

Også her skilte Norge seg ut blant de nordiske landene: Så mange som åtte prosent av landets golfbaner brukte mer enn 272 000 kroner på å reparere spilleflatene. 

Selv om skadene knyttet til reparasjon av spilleflatene er høye, er inntektstapet enda større enn kostnadene. I gjennomsnitt for alle fem land taper nesten halvparten av banene opp til 54 000 kroner per år på vinterskader. En fjerdedel taper fra 55 000 til 109 000 kroner, og en fjerdedel taper fra 110 000 kroner til over en halv million kroner.

I et år med betydelige skader over mesteparten av landet vil et forsiktig  anslag være at vinterskadene koster Golf-Norge 30-40 mill kroner Trygve Aamlid, NIBIO

Dyrere i Norge enn Sverige

Kostnadene i Norge i forbindelse med vinterskader er nesten det dobbelte sammenliknet med Sverige.

Når en norsk golfbane får vinterskader, tilsvarer de totale kostnadene cirka 11 000 kroner per golfhull. Og dette tallet tar bare hensyn til kostnader og tapte inntekter i perioden hvor banen er stengt. Etter baneåpning vil et negativt rykte kunne spre seg i regionen, noe som kan få ytterligere dramatiske konsekvenser for inntektene fra gjestespill. 

Trygve Aamlid, seniorforsker og leder for NIBIO Turfgrass Research Group, sier til Norsk Golf at funnene i undersøkelsen ikke kom som noen stor overraskelse.

Når det gjelder omfang og typer av vinterskader i ulike grasarter, samsvarer resultatene bra med deres erfaringer fra greenforsøk på Apelsvoll ved Gjøvik og Landvik ved Grimstad.

– Samtidig er dokumentasjonen i undersøkelsen svært viktig for å synliggjøre behovet for praktisk forskning som kommer golfklubbene til gode. Særlig stort er behovet for å finne gode metoder for reetablering slik at man får banen opp og gå igjen raskest mulig etter en tøff vinter, forklarer Aamlid.

– Finnes det noen måte for golfbaner å sikre seg mot vinterskader på?

–Det er veldig viktig å bruke frø av riktige arter og sorter avhengig av hvor i landet man er. Måten banearkitekten har konstruert greenene på, har også mye å si for hvordan vannet renner av. God greenkeeping, balansert gjødsling og regelmessig luftig og sanddressing gjennom hele sesongen forebygger skader og skaper sterkere planter.

Aamlid sier en optimal vinter for norske golfbaner er stabilt vær. Av-og-på-vinterne som har vært i Norge de siste årene, er en stor utfordring å håndtere. 

– En god, gammeldags innenlandsvinter med tidlig tele i bakken og et stabilt snødekke er optimalt.

– Undersøkelsen tar for seg rapportene per klubb. Har dere gjort noe estimat på hva vinterskader koster Golf-Norge som helhet hvert år?

– Dette varierer naturligvis fra år til år, men i et år med betydelige skader over mesteparten av landet vil et forsiktig  anslag være at vinterskadene koster Golf-Norge 30-40 mill kroner. Om lag er tredjedel av dette er kostander til frø, gjødsel, frø, maskiner og ekstra arbeid til reparasjon av spilleflatene, mens to tredjedeler er tapte inntekter på grunn av mindre spill.  

(NB! Før Golfforum på Fornebu arrangerer Norges Golfforbund anleggsseminar for deg som vil lære mer om golfbanens vinteroverlevelse. Les mer her.)

Powered by Labrador CMS