GGG Open er en årlig turnering for deltakerklubber i Golf – Grønn Glede (GGG), og ble i år arrangert for niende gang.  GGG Open ble spilt som tre separate turneringer, med scramble over 18 hull, fourball over 18 hull, og en ferdighetskonkurranse bestående av øvelsene korte og lange putter, chip, pitch, lange slag og utslag.

23 lag med til sammen 82 spillere stiller til start i scramble, mens det var 27 lag med til sammen 54 spillere som stilte til start i fourball. Én spiller deltok i ferdighetskonkurransen. Tolv GGG-klubber var representert: Drøbak GK, Ogna GK, Asker GK, Molde GK, Nøtterøy GK, Aurskog Finstadbru GK, Gjerdrum GK, Borre GK, Jæren GK, Kongsvingers GK, Drammen GK og Bjørnefjorden GK.

Vinneren av scramble-turneringen ble Borre GK med Jonas Freitag, Kenneth Freitag og Kay Horten, mens Nøtterøy GKs Roar Andresen og Ruel Aglen vant fourball.

I Golf Grønn Glede tilrettelegges golftilbud for personer som ulike årsaker har et særskilt behov. Formålet er å gi deltagerne mulighet til å drive aktivitet etter egne forutsetning og ønsker, samtidig som det sosiale aspektet ivaretas.

Målsetningen med Golf Grønn Glede er å gjøre golf allment kjent som en helsebringende aktivitet som kan drives av alle.

I 2017 er det 42 golfklubber som deltar i Golf – Grønn Glede. Klubbene velger selv sine målgrupper, inkludert bevegelseshemmede, utviklingshemmede, kreftrammede og pårørende, hjerte- og lungesyke, personer med psykiske helseproblemer, personer med rusproblemer, personer med diabetes, uføretrygdede, langtidssykmeldte og utsatt ungdom.

Golf – Grønn Glede er et initiativ fra norske golfklubber og NGF i samarbeid med Codan Forsikring/Lyberg & Partnere, Kreftforeningen, Mental Helse, Diabetesforbundet, Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke.