Korona-pandemien og Viktor Hovland-effekten har ført til at folk strømmer til golfbaner over hele landet – og blant barn og unge har veksten vært spesielt stor.

Kristiansand Golfklubb er blant klubbene i Norge som har hatt størst vekst i trafikken blant barn og unge de siste årene – og der begynte veksten å skje før korona kom. Denne uken var NRK på besøk for å lage reporasje om golfboomen blant unge.

Se innslaget her