Ballene har fått en nykonstruert kjerne og et nytt dimple-design som gjør at ballene går lenger enn forgjengeren fra 2015, spesielt på slag inn i vinden, i følge Srixon. De sier også at de nye ballene føles litt mykere, har en høyere ballbane og spinner litt mindre med driveren.

Også på de korte slagene er det gjort forbedringer. Srixon har noe de kaller “Skin Spin Coating”. Denne er blitt enda litt mykere siden forrige versjon. Kombinert med det ultratynne ytre skallet resulterer dette i mer spin på de korte slagene rundt greenen, spesielt fra roughen.

Z-Star kommer i 2 varianter: Z-Star og Z-Star XV. Z-Star er en tre-lags ball mens Z-Star XV er en litt hardere fire-lags ball. Z-Star XV velger du dersom du ønsker mer lengde, men den passer best for spillere med høy svinghastighet. Velg Z-Star om du ønsker en mykere følelse på alle slag. Z-Star passer best for spillere med middels til høy svinghastighet.

For spillere med lavere svinghastighet og som ønsker en ball med “Tour performance” rundt greenene, vil den nye AD333 Tour være et godt valg. Denne ballen har en mykere kompresjon enn Z-Star og vil derfor passe godt for denne typen spiller.