Når skal man begynne å spisse lag, når skal man bli skikkelig seriøse, og hvorfor kan vi ikke starte med dette tidligere? Det er noen av spørsmålene som stilles i denne debatten, og meningene er svært delt. 

Jeg har to barn, begge er gutter. Mitt «mål» er at jeg skal bidra til at de skal gjøre mest mulig av allsidig lek og moro, men ikke minst legge ett grunnlag for en aktiv livsstil og idrettsglede som skal vare livet ut. Jeg ønsker at de skal oppdage og utforske mest mulig på egenhånd, og at de gjennom det, får bredere fantasi og kreativitet enn om jeg skulle blande meg for mye inn og sette rammer og begrensninger på ting. 

Jeg skjønner også at på et eller annet tidspunkt, så må man velge ut de beste, enten man snakker fotball eller golf. Det jeg er skeptisk til, er når man skal gjøre det. I golf så er vi så heldige at vi kan holde på med idretten vår livet ut, og hvis vi snakker toppidrett, så har en golfer sin «peak» i 30-35 års alderen. Det er med andre ord ingen hast. I US Masters i år var det Guan Tianlang fra Kina som fikk størst oppmerksomhet, bortsett fra Tigers dropp da. Han er 14 år og greide cuten i turneringen som tidenes yngste! Det er en bragd som kommer til å stå veldig lenge, kanskje til evig tid. Men det er ikke dermed sagt at vi i Norge skal ha som mål at våre 14-åringer skal spille Masters. Vårt mål må være at vi skal ha et bredt og godt opplegg for alle aldre og ferdighets-nivåer, så ingen ekskluderes på veien, og at vi gjennom det øker sjansene for at våre spillere skal nå dette nivået ved å ha flere i golfen i lengre tid.

Det er vanskelig å spå hvem av våre talentfulle junior-spillere som kommer til å være den som til slutt blir den beste og det er nærmest umulig å gjøre det hvis man skal velge ut 8-åringer. Det er så utrolig mange av de beste golfspillerne i verden som aldri har vært innom noen form av landslag. De var kanskje ikke de beste da de var 16-17 år, men de trente godt og hadde stor glede av golfen. Gjennom det tok de med tiden igjen de spillerne som var spådd en lysende karriere i ung alder, men som møtte utfordringer på banen eller i livet som gjorde at de stoppet opp i utviklingen. 

Det er derfor ikke noen fasit på dette temaet. Noen vil blomstre tidlig, noen litt senere. Det som er viktig er at man gir alle samme mengde «næring», så vi ikke risikerer at noen faller utenfor og visner på veien. Det har vi rett og slett ikke råd til.

Hilsen Henrik