Golftinget 2023//

Dette skal Golf-Norge stemme over søndag

Ny virksomhetsplan, kontingentavgift og fremtiden til GolfBox er blant sakene som det skal stemmes over når landets golfklubber samles til Golftinget 2023 på Gardermoen i helgen. 

På Quality Airport Hotel Gardermoen skal fremtiden til Golf-Norge avgjøres.
På Quality Airport Hotel Gardermoen skal fremtiden til Golf-Norge avgjøres.

Annethvert år samles representanter fra hele Golf-Norge for å sette golfens kurs i Norge de neste årene. Noen ganger går det knirkefritt, mens andre ganger oppstår det debatter om hvilken vei det skal gå. 

Her er noen av sakene som skal diskuteres under helgens Golfting:

Ny virksomhetsplan for 2024-2027

Planen er Norges Golfforbund (NGF) og klubbenes viktigste styringsredskap. Den fastslår hvor prioriteringene skal ligge, og hvordan man skal arbeide med dem. Alt fra hvordan NGF jobber med utvikling av fremtidens proffspillere, til hvordan klubbene skal rekruttere nye medlemmer inn til golfen, står beskrevet i planen. 

I forslaget til den nye virksomhetsplanen er det overordnede målet for Golf-Norge å sørge for «Flere og bedre golfspillere i bærekraftige klubber». Videre heter det i forslaget

«Hovedmålet beskriver en tilstand inn i overskuelig fremtid der golfen samlet sett opplever medlemsøkning, men like viktig at medlemmer i norske golfklubber har bedret sitt ferdighetsnivå. Bedrede ferdigheter har golferne oppnådd gjennom positive mestringsopplevelser i trening og konkurranse, flere og flere får ballen til å fly stadig oftere og stadig flere bruker golfklubben som både en sosial og idrettslig møteplass på alle nivåer.

I sum skapes det stadig flere bærekraftige klubber. Klubber som har bedret sin økonomiske situasjon, gjort tiltak for å redusere økonomi som barriere for barn og ungdom, redusert karbonavtrykket, økt aktivitetsnivået, nyttiggjort seg golfens helseeffekt, økt frivilligheten, bedret omdømmet og ikke minst etablert et godt klubbmiljø.»

Forslaget har blitt utarbeidet av forbundet i samarbeid med «Klubbrådet», som består av daglige ledere og styreledere i norske golfklubber. 

Kontingenten til NGF

På samme måte som at hver enkelt golfspiller betaler en medlemskontingent til klubben sin, betaler klubben en kontingent til NGF. Den beregnes utifra hvor mange medlemmer klubben har som er over 20 år. 

I skrivende stund er den summen på 362 kroner per medlem i golfklubben. Noe som betyr at når du betaler medlemsavgiften til klubben din, går 362 av kronene til Golfforbundet.

På årets Golfting er det to forslag til å endre denne kontingenten: 

NGF foreslår å øke kontingenten til 391 kroner per medlem, en økning åtte prosent og 29 kroner, med følgende begrunnelse:

«Siden Golftinget fastsatte kontingenten i 2021 (fra 372 til 362 kroner journ. anm.) har inflasjonstallene i Norge vært 5,8 % i 2022 og 4,8% i 2023 (tallet for 2023 er fra august måned), altså en samlet økning på 10,6 %. Forventet inflasjon i 2024 og 2025 er på ca. 3 % for begge årene.

Dette innebærer at forslaget til økning i kontingent ligger noe under inflasjonen som har påløpt de to siste år, og ikke tar høyde for forventet inflasjon i neste tingperiode. En nominell økning i kontingenten på kr 29 innebærer derfor en realnedgang i beregningsgrunnlaget for kontingenten.»

I samme sak har får Oslo Golfklubb fremmet et forslag om å senke kontingenten med 20 kroner, fra dagens 362 kroner til 342 kroner. Hovedstadsklubben har følgende begrunnelse til forslaget:

«Klubbene betaler et relativt høyt beløp inn til NGF. Per tid kr 362/klubbmedlem. Vi mener dette er for mye. Pengene klubbene henter inn fra sine medlemmer bør i større grad forbli i klubbene. Det er i klubbene all golfaktivitet foregår. Det er i klubbene pengene kommer best til anvendelse, det være seg til rekruttering eller ivaretakelse.»

Avstanden mellom NGFs forslag og Oslo GKs forslag betyr en reduksjon på 5.635.000 kroner i inntekter til forbundet, noe som åpenbart vil påvirke forbundets evne til å gjennomføre sine oppgaver. 

Fremtiden til GolfBox

Alle golfere i Norge har kjennskap til GolfBox. Det er her man bestiller starttider, registrerer scorene sine og får justert handicapet sitt. Den danske tjenesten har vært Golf-Norges fagsystem for golf i mange år, og spiller en sentral rolle i den daglige driften til golfklubbene og til NGF. 

De siste årene har GolfBox selv hatt noen krevende år, noe som har påvirket produktet NGF og norske golfere har mottatt - særlig med tanke på videreutvikling av nye tjenester. 

Derfor mener Golfforbundet at tiden er inne for å utrede muligheten om å finne andre alternativer på markedet: 

«NGF mener tiden er inne for å utrede om det finnes andre løsninger på markedet som kan tilfredsstille Golf-Norges totalbehov for et fagsystem for golf.

... I en eventuell utredning er det imidlertid mulig å se for seg flere potensielle løsninger. F.eks. i større grad enn i dag integrere tredjepartsløsninger med GolfBox for å løse oppgaver eller tilby funksjonalitet som GolfBox ikke kan eller ønsker å levere, eller velge løsninger fra flere andre leverandører enn GolfBox og sette dette sammen til en totalpakke som tilfredsstiller Golf-Norges behov.»

Flere andre saker på blokken

De ovennevnte forslagene er bare noe av det som står i sakslisten til helgens Golfting. 

Valg av nytt forbundsstyre, forslag om å øke honorar til styremedlemmene, forslag om å åpne GolfBox sine API-er (et grensesnitt som gir direkte tilgang til data og funksjonaliteten) og utredning av Norsk Golfs trykte utgave i den kommende planperioden er også på listen. 

Se hele sakslisten her

Søndag 5. november er dagen hvor stemmene finner sted og veien videre for Golf-Norge avgjøres. 

Powered by Labrador CMS