Miklagard-KRISEN//

Golfforbundet med full støtte til Miklagard: – Vedtaket er feil

Ullensaker kommune sa nei til å hjelpe kriserammede Miklagard GK. NGF er uenig i begrunnelsen. Nå har de kontaktet Kulturdepartementet og Idrettsforbundet for hjelp.

– Miklagard-saken har likhetstrekk med flere andre saker der golfidretten ikke likebehandles med andre idretter, mener assisterende generalsekretær Jens Kristian Hansen i NGF.
Publisert Sist oppdatert

I forrige uke avslo Ullensaker kommune søknaden fra Miklagard GK om å stille lånegaranti for den økonomiske hardt rammede klubben. I begrunnelsen sa politkerne at de på generelt grunnlag ønsket å støtte klubben, men kunne ikke gå i mot sine egne juristers vurdering. 

– Vi politikere er ikke jurister. Det ble for vanskelig å gå i mot deres anbefaling. Hadde vi hatt bedre tid til å sette oss inn i reglementet og lovverket hadde vi muligens hatt et bedre grunnlag for å ta en avgjørelse, uttalte Willy Kvilten (H) til Norsk Golf da. 

For ifølge kommuneadvokatene vil økonomisk hjelp og en lånegaranti til Miklagard GK være i strid med EØS-regelverket. Den påstanden får Norges Golfforbund til å reagere. 

– Golfidretten må likebehandles

Torsdag sendte NGF ut en pressemelding hvor de hevder at kommunens vedtak er feil.

– Vi er ikke enige i de juridiske vurderinger som ligger til grunn for kommunestyrets avslag på søknaden fra Miklagard golfklubb. Vi mener avgjørelsen har likhetstrekk med flere andre saker fra Golf-Norge hvor golfidretten ikke likebehandles med andre idretter. Saken har derfor prinsipiell interesse for oss, sier assisterende generalsekretær og jurist Jens Kristian Hansen i NGF.

I motsetning til kommunens advokater mener golfforbundet at Ullensaker kommune kan gi Miklagard GK den økonomiske hjelpen og lånegarantien de trenger, uten at det vil være i strid med EØS-reglene om offentlig støtte.

Dette reagerer NGF på

Ifølge Hansen er det særlig to punkter i kommuneadvokatens vurderinger som NGF reagerer på. 

– Det første er at kommunen skriver at et ikke finnes noe gruppefritaksordning fra EØS-reglene som Miklagard kan benytte seg av, men det er feil. Det finnes fritak for idrett og idrettsanlegg, og det legges ikke til grunn, sier den assisterende generalsekretæren. 

– Det andre er at kommuneadvokaten skriver at Miklagard ikke kan motta såkalt bagatellmessig støtte (støtte under en viss sum journ.anm.) ettersom golfklubben er i økonomiske problemer. Ifølge en veileder om offentlig støtte fra Nærings- og Fiskeridepartementet stemmer ikke dette, og Miklagard kunne ha mottatt denne støtten selv om de er i den situasjonen de er i, forteller han videre. 

Hansen opplyser at flere golfklubber i Norge allerede har mottatt lignende støtte.

– Salten GK i Bodø, Bjaavann GK i Kristiansand og Asker GK i Asker har alle inngått lignende avtaler med sine kommuner som det Miklagard GK søkte om. 

Til Norsk Golf opplyser  administrasjonen i Ullensaker kommune at de ikke ønsker å kommentere saken utover det som ble lagt frem for politikerne.

Har kontaktet departementet og NIF

Golfforbundet har nå tatt kontakt med både Kulturdepartementet og Norges Idrettsforbund for å få klarhet i tematikken og forhåpentligvis hjelpe Miklagard GK til en løsning.

– Vi opplever en politisk vilje fra Ullensaker kommune, men at denne stoppes av juridiske vurderinger fra kommunens advokater. Vi har derfor oversendt spørsmålet til Kulturdepartementet for å få en avklaring.

– Vi vil også be om en uttalelse fra Norges Idrettsforbund, samt at vi har bedt Ullensaker kommune om å foreta en ny vurdering basert på våre innspill, avslutter Hansen.

Les også //

 

Powered by Labrador CMS