Miklagard GK//

Kommunen sa nei: – Kan gå mot oppbud før jul

Politikerne i Ullensaker kommune sa tirsdag nei til å stille med kommunal lånegaranti for å hjelpe Miklagard GK ut av den økonomiske knipen. Nå er fremtiden høyst usikker for golfklubben.

Ullensaker kommune sa nei til å hjelpe Miklagard GK. Nå er fremtiden for klubben på Kløfta er høyst usikker.
Ullensaker kommune sa nei til å hjelpe Miklagard GK. Nå er fremtiden for klubben på Kløfta er høyst usikker.
Publisert Sist oppdatert

For folk som har et forhold til Miklagard GK var det knyttet stor spenning til tirsdagens kommunestyremøte i Ullensaker kommune. Der skulle 45 politikere ta stilling til om kommunen kunne stille med kommunal lånegaranti på 28 millioner kroner. 

Kommunedirektøren hadde i forkant kommet med sin vurdering, og anbefalte å avslå søknaden basert på den økonomiske risikoen. 

Etter det Norsk Golf erfarer var det i dagene opp mot møtet samtaler innad i kommunen om å senke lånegarantien til syv millioner kroner for å redusere risikoen noe. 

Fra talerstolen foreslo derimot Høyre-politiker Willy Kvilten å blankt avslå søknaden fra Miklagard. 

For golfklubbens del betyr det at nok en potensiell løsning forsvant. Og sanden i timeglasset begynner å renne ut. 

– Dette var dårlige nyheter. Jeg følte politikerne hadde en mulighet til å hjelpe oss, men den tok de altså ikke, sier Øyvind Scheid Bjørnstad, styreleder i Miklagard til Norsk Golf dagen etter avslaget ble et faktum. 

Begrunnelsen for Ullensaker var todelt. Den økonomiske risikoen ved å stille garanti på et millionbeløp var den ene, men juristene i kommunen mente også det var spørsmål om lovligheten av en slik løsning. 

Et av de sentrale spørsmålene i jussen handler om hvorvidt en golfklubb er en næringsvirksomhet, og derfor ikke kan motta offentlig støtte. Derfor foreslo juristene det samme som kommunedirektøren gjorde for noen uker siden – å avslå søknaden. 

– At det er økonomisk risiko å støtte en golfklubb forstår jeg, men jeg er ikke enig med kommuneadvokatene om at vi er en næringsaktør, sier Bjørnstad. 

Det var flere juridiske spørsmål som skapte for mye usikkerhet for politikerne i Ullensaker.
Det var flere juridiske spørsmål som skapte for mye usikkerhet for politikerne i Ullensaker.

Kan gå mot oppbud før jul

Veien videre for ledelsen i Miklagard er nå høyst usikker. Tiden spiller ikke på lag og løsningen med kommunen er noe flere parter innad i klubben har brukt mye tid på. 

I verste fall kan det bety kroken på døren om få dager. 

– Kommer vi ikke til en løsning snart, går det mot oppbud. Om det skjer før eller etter jul vet vi ikke enda, men det må vi finne raskt ut av, forteller styrelederen. 

Det finnes fremdeles noen få potensielle løsninger. Én av dem er å gå tilbake til DNB.

– Nå legger vi ballen i deres hender. De tilbød oss et likviditetslån på tre millioner kroner mot at noen stiller garanti tidligere, men ingen av våre medlemmer hadde mulighet til å stille som sikkerhet i den omgangen, sier Bjørnstad. 

Han forteller at de jobbet både den ene og den andre retningen de siste ukene. Alt fra eksterne investorer og hjelp fra private medlemmer, til den kommunale lånegarantien uten å ha lykkes. På et tidspunkt følte han faktisk at det kunne gå bra. 

– For bare noen dager siden følte jeg det var medvind i seilene. Kreditorene var positive til endringer, formannskapet i kommunen var positive og DNB var behjelpelige. Da hadde jeg faktisk troen på at vi kom til å klare det, forteller han. 

– Men så snur kommuneadvokaten og politikerne i siste time. Det er skikkelig kjedelig. Nå går vi noen ukjente dager i møte, understreker han. 

Styringspartiene snudde

Selv om både kommunedirektøren og advokatene foreslo å avslå søknaden, var det politikerne som til syvende og sist hadde valget. 

Lokalpolitiker Willy Kvilten (H)
Lokalpolitiker Willy Kvilten (H)

– På generelt grunnlag ønsket vi å støtte Miklagard, men å gå i mot våre egne juristers vurdering ble for vanskelig, sier Willy Kvilten (H) til Norsk Golf. 

Juristene mente å stille garanti på 28 millioner kroner var for mye, så da ønsket politkerne å stille med 7 millioner kroner som en håndstrekning. Da fikk de beskjed om at det brøt med reglementet for statsstøtte. 

– Vi politikere er ikke jurister. Det ble for vanskelige å gå i mot deres anbefaling. Hadde vi hatt bedre tid til å sette oss inn i reglementet og lovverket hadde vi muligens hatt et bedre grunnlag for å ta en avgjørelse, legger han til. 

I Ullensaker er det den borgerlige blokken Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti som har flertall. Da Høyre trakk sin støtte til forslaget ble det enstemmig vedtatt om å ikke stille lånegarantien til Miklagard. 

Selv om Kvilten mener det er trist å ikke kunne hjelpe, håper han på det blir golfaktivitet å se på banen i fremtiden. 

– Jeg håper at det blir golfaktivitet på Miklagard i fremtiden. Jeg har troen på det, for det er jo en fantastisk bane der, understreker han. 

Det har ikke lykkes Norsk Golf å komme i kontakt med ordfører Ståle Lien Hansen (FrP).

Powered by Labrador CMS