Miklagard GK//

Kommunedirektøren vil avslå garanti på 28 mill 

Miklagard GK har søkt om en kommunal lånegaranti på 28 millioner for å redde klubben. Administrasjonen i Ullensaker vil avslå søknaden. Men den endelige avgjørelsen tar politikerne i kommunestyret neste uke.

Neste uke skal politikerne i Ullensaker behandle søknaden fra Miklagard GK. Kommunedirektørens innstilling til vedtak er negativ.
Publisert

Miklagard GK kjemper mot klokken for å komme seg ut av den vanskelige økonomiske situasjonen som klubben er i. Nylig ble det kjent at styret aktivt jobber med to mulige løsninger, hvorav den ene en full refinansiering hos KLP Bank mot at Ullensaker kommune stiller med garantier. 

– Prosessen med kommunen er vårt ønskede valg, uttalte styreleder i Miklagard GK, Øivind Scheid Bjørnstad, til Norsk Golf i forrige uke.

Derfor har Miklagard GK søkt om en kommunal lånegaranti på 28 millioner kroner for å dekke refinansiering av investeringslån (18 mill. kroner), lån fra private långivere (4 mill. kroner), oppgjør av benyttet kassekreditt (2 mill. kroner) og styrking av klubbens likviditet (4 mill. kroner). 

«Betydelig risiko»

Saken skal behandles i kommunestyremøtet i Ullensaker 12. desember, og på bordet hos politikerne ligger kommunedirektør Erling Kristiansens forslag til vedtak.

På toppen av dokumentet med administrasjonens anbefaling står det svart på hvitt: 

«Kommunedirektørens innstilling: Søknad fra Miklagard Golf om kommunal lånegaranti, avslås.»

Kommunedirektørens innstilling

Begrunnelsen for innstillingen er basert på Kommuneloven, EØS-reglene for offentlig støtte og Ullensaker kommunes egen økonomi. 

«Å stille en kommunal garanti på 28 millioner kroner til en virksomhet i økonomiske vanskeligheter, vil være forbundet med en betydelig risiko med tanke på full opprettholdelse av egen kjernevirksomhet,» skriver kommunedirektøren.

I tillegg stiller han et stort spørsmålstegn ved lovligheten av en kommunal lånegaranti til Miklagard GK. 

«Det er usikre vurderinger av klubben som næringsvirksomhet, forholdet til EØS-reglene og punktet om vesentlig økonomisk risiko,» mener Kristiansen.

Han ønsker ikke å utdype innstillingen for Norsk Golf. 

– Saken er til politisk behandling, og jeg har gitt min innstilling i den anledning. Nå avventer jeg resultatet av behandlingen, skriver kommunedirektør Egil Kristiansen i en tekstmelding. 

– Var klar over det

Øivind Scheid Bjørnstad, styreleder i Miklagard, er ikke overrasket over kommunedirektørens innstilling. 

– Vi var klar over innstillingen til vår søknad, og at den mest sannsynlig ville bli negativ. Det samme har skjedd med fotballaget Ull/Kisa sin søknad om noe tilsvarende, sier han til Norsk Golf. 

Ullensaker/Kisa IL er i likhet med golfklubben i en økonomisk vanskelig posisjon. Som følge av nedrykk fra Obos-ligaen (nivå to i norsk fotball) har også de et akutt likviditetsbehov. I likhet med Miklagard har Ull/Kisa søkt om kommunal lånegaranti, men til en sum på seks millioner kroner. 

Fotballagets skjebne blir også avgjort på kommunestyremøtet den 12. desember. 

– Selvfølgelig hadde vi ønsket støtte i innstillingen, men vi var altså forberedt på dette. Vi håper politikerne ser annerledes på saken. Det blir spennende i kommunestyret neste uke, understreker styreleder Bjørnstad i Miklagard GK.

Ull/Kisa er i samme båt som Miklagard GK, og søker om lånegaranti i kommunen. Begge får svar 12. desember.

Opp til politikerne

For selv om kommunedirektøren foreslår å avslå søknaden fra Miklagard GK, er det de 45 folkevalgte politikerne i kommunestyret som tar den endelige avgjørelsen. 

Den 12. desember er det duket for årets siste kommunestyremøte i Ullensaker kommune, hvor både Miklagards og Ull/Kisas sak skal opp til behandling. 

Det har ikke lykkes Norsk Golf å få noen indikasjon på hva politkerne kommer til å stemme i møtet. 

– Saken ble tatt opp til orientering i formannskapet, og saken kommer opp til beslutning den 12. desember, skriver varaordfører Børre Lien Hansen (H) i en tekstmelding. 

Les også//

Powered by Labrador CMS