Det er en generell enighet om at kvalitet er viktigere enn kvantitet. Allikevel er kvantitet en helt nødvendig faktor for å lykkes i golf. Nemlig fordi det nesten ikke finnes noe grense på hvor mange treningstimer man kan legge ned. MEN – hvis kvantiteten i treningen ikke har et tydelig mål og man teller timer i stedet for utvikling, da er man i trøbbel. 

Toppidrettsutøvere blir ofte målt på antall treningstimer. Den gyldne regelen er at man må legge ned minst 10 000 treningstimer før man kan oppnå toppnivå, men hva med kvaliteten i disse timene? Jeg mener at en utøver som har 8 000 treningstimer bak seg kan være på samme nivå eller bedre enn en utøver med 12 000 treningstimer bak seg bare fordi kvaliteten og fokuset under treningen har vært gjennomgående bedre. Burde man ikke heller fokusere på utviklingen man får på treningsøkten fremfor hvor mange timer man holder på. 

Det er kun mulig å kartlegge utvikling hvis man gjør treningen målbar, og det er første steg for effektiv trening. Men hvordan gjør vi det i golf? Hvordan måler vi antall timer med kvalitet?

For hobbygolferen er første steg å ha et tydelig mål med økten du skal gjennomføre. En god plan og et tydelig mål med treningen er helt avgjørende for å gjøre treningen effektiv. Enten kan man sette opp en drill hvor man for eksempel skal slå 6 slag med mellomjern (pw-8j) til ulike mål og fører statistikk på hvor langt unna målet man er. Slå 9 chipper rundt treningsgreen og telle hvor mange meter unna totalt man er fra koppen. På den måten kan du sammenlikne nivået på treningsøktene dine fra uke til uke. Man kan selvfølgelig også ha mengdetrening som mål for økten, men da må du passe på å være bevisst på hva mengdetreningen skal gjøre for deg. Stå å dunke ball etter ball på driving rangen uten mål og mening, mener jeg er tid du kunne brukt på noe helt annet. Ha et tydelig mål, være nøye med sikte og gjør rutinene dine – også på driving rangen.

Enkel statistikk på treningsøktene kan altså gjøre treningen mer effektiv og målbar og er en veldig fin måte å kartlegge utvikling. I tillegg trener vi opp mental robusthet som nevnt tidligere er en svært viktig egenskap. Samtidig kan jeg nesten garantere at treningen blir mye morsommere. Etterhvert som man venner seg til å trene på denne måten blir din argeste konkurrent deg selv og til tider banen – men ingen andre. 

I tillegg til å gjøre trening målbevisst og effektiv er fokus en faktor som er helt nødvendig for å lykkes med treningen. Når man står i timesvis og terper teknikk for å gjøre en teknisk endring, er det viktigste redskapet du har FOKUS. Man kan terpe og drille i timesvis, men mister du fokus og blir sliten i hodet, det er da man fort kan gjøre tabber og treningen kan bli ineffektiv. Hvis man ikke følger nøye nok med og fokuset glipper, kan man ende opp med å rett og slett trene seg dårligere. 

En tydelig plan og fokus under økten er derfor helt nødvendig for å utvikle seg. Har man ikke de to tingene kan man like så godt bli hjemme. De beste spillerene i verden er utrolige gode på dette. De er treningstalenter fremfor prestasjonstalenter. 

Tips for vintertreningen

Nå er vi i vintersesong og det er en gylden mulighet til å velge ut tre fokuspunkter for neste sesong. Hvilke tre punkter har du mest forberdringspotensiale? 

Når du har valgt ut tre fokuspunkter, skriv da ned tre ulike driller for hvert område. Velg 1-2 av disse drillene du kan gjøre når du har tid og mulighet. Gjør heller det, enn å banke baller på rangen. Begynn enkelt – det kan for eksempel se slik ut: 

Driving

  • Drill 1: 15 min mengdetrening hvor jeg er ekstra nøye på oppstilling, sikte og mål. Fokus på hvert slag. 
  • Drill 2: Jobb med ballskru, tre fader på rad, tre drawer på rad. Hvor mange forsøk trenger du?
  • Drill 3: Slå tre Driver på rad innenfor en grid på rangen. Øk etterhvert som tre blir for lett. 

Korte Putter

  • Drill 1: 10 min mengdetrening på tutor 1,5 m fra hullet. 
  • Drill 2: Senk 4x1m på rad, 3×1,5m på rad og 2x2m på rad
  • Drill 3: Sett opp fire pegger rundt et hull. På 1m, 1,5m, 2m, 2,5m. Gå rundt tre ganger og tell hvor mange du senker. 

Wedger

  • Drill 1: 15 min teknisk jobbing på rangen. Fokus på arbeidsoppgaver, for. eks. Tempo. Rutine og fokus.
  • Drill 2: Kartlegg hvilke lengder du skal jobbe med. For eks. 40-50-60m. Sett ut kjegler eller rangebøtter og begynn med fem slag til hvert mål, så fire, så tre.. Når du skal slå 1 slag til hver er det fult fokus og rutine. 
  • Drill 3: Sett ut kjegler med en radius på tre meter rundt på ønskede lengder. Hvor mange slag av 10 forsøk lander innenfor?