Golftinget har nå tatt stilling til en norsk Solheim Cup-søknad. NGF har bedt om å ta 1,2 millioner kroner fra egenkapitalen for å utrede om det er grunnlag for å fortsette med en søknad.

 

Svaret fra golf-Norges tillitsvalgte var et enstemmig ja.

 

–  Nå er jeg veldig glad. Det vi har bedt om er å utrede og se om det er mulig å arrangere Solheim Cup. Jeg er veldig glad for at enstemmig ting støtter oss i det, sier golfpresident Finn H. Andreassen til Norsk Golf.

 

Han innrømmer at han var overrasket over at vedtaket var enstemmig. Flere klubber har uttrykt skepsis til en norsk søknad, og har argumentert for at det er feil ressursbruk hos NGF.

 

– Jeg hadde regnet med at det ville bli en del motstand. Men det viktigste punktet tinget var risikoen og hvem som skulle ta den, sier Andreassen til Norsk Golf.

 

Som et tillegg til det opprinnelige tingdokumentet, ble det vedtatt at forutsetningen for å gå videre med en søknad er at eksterne sponsorer og samarbeidspartnere skal finansiere prosjektet.

 

Selv om vedtaket var enstemmig, er det flere klubber som stiller seg negative til en norsk Solheim Cup-søknad. En av klubbenes styreleder forteller til Norsk Golf at klubbene som stiller seg negative merket i forkant at de ville være i mindretall, og dermed så seg enige i at det ikke var noen hensikt i å stemme i mot.

 

– Selv om det er enstemmig, betyr ikke det at alle klubber er enige om dette. Jeg vet at det er flere klubber på Vestlandet og i Østfold som er uenige i dette, sier vedkommende til Norsk Golf.

 

Nå skal Norges Golfforbund opprette en prosjektgruppe som videre skal utrede om det er grunnlag for å fortsette med en søknad. Larvik-, Losby-, Miklagard- og Oslo Golfklubb har tegnet seg på listen som aktuelle arrangører av Solheim Cup.

 

– Nå må vi ta en liten fot i styret og se hvordan vi gjør det. Det er noe informasjon vi jeg gjerne vil hente inn først før vi skal engasjere noen eksterne med å jobbe videre med utredningen, sier Andreassen til Norsk Golf om prosessen videre.

 

Selve avgjørelsen om hvem som får Solheim Cup i 2019 ligger fortsatt et godt stykke frem i tid. Golfpresident Finn H. Andreassen gjentok fra talerstolen lørdag at Ladies European Tour sannsynligvis ikke tar noen avgjørelse før etter Solheim Cup i Tyskland i 2015.

 

NGF beskriver Solheim Cup som er virkemiddel for å få 15 000 nye jenter og kvinner ut på norske golfbaner innen 2022. Mesterskapet blir også et virkemiddel for å synliggjøre golf som idrett i Norge, øke turneringsvirksomheten, tiltrekke flere samarbeidspartnere til golfen, og øke oppmerksomheten for Norge som golfnasjon i utlandet.

 

Hovedutfordringen for å få Solheim Cup til Norge vil bli finansieringen. Arrangementet beløper seg til rundt 90 millioner kroner. Ladies European Tour har rundt halve beløpet inne gjennom sin sponsorpool.

 

Norge må dermed skaffe finansiering for rundt 45 millioner kroner innen søknadsfristen ved årsskiftet 2014/2015. 

 

– Interessen rundt Solheim Cup har trigget oss litt i sponsormarkedet allerede. Det er sponsoravtaler vi er i samtaler om nå som er knyttet til Solheim Cup, røpte Andreassen lørdag.

 

Solheim Cup til Norge har vært Finn H. Andreassens hjertebarn siden han ble innstilt som president for to år siden.

 

– Jeg synes Solheim Cup til Norge er en god ide. Solheim Cup handler ikke om å få 24 kvinner på banen i tre dager. Solheim Cup er en drahjelp for øvrige arbeid i golf-Norge – særlig for å få med flere kvinner og jenter jenter. Et Solheim Cup vil gi høyere turneringsaktivitet før og etter arrangemementet, og det vil gi golf-Norge økt synlighet i flere år fremover. Det er et arrangement som får enorm mediedekning i Europa og USA, og det vil utvilsomt sette Norge på karte, sa Andreassen til Norsk Golf før Golftinget.

 

NGF har jobbet tett med Suzann Pettersen i Solheim Cup-arbeidet. Hun vil ha en viktig rolle for å få mesterskapet til norsk jord for første gang.

 

Per Haugsrud har vært en del av et utvalg som har analysert om Norge skal søke Solheim Cup. Han tror Tutta holder nøkkelen for Norges søknad.

 

– Om vi søker så tror jeg faktisk vi får turneringen. Det er det to grunner til: Karsten Solheim som er norsk, og Tutta. Det gjenstår å se om hun fortsatt spiller i 2019, det er hun jo usikker på. Men hun har en slik status at hun kan nærmest velge når hun vil være Solheim Cup-kaptein.

– Hun er vel den største europeiske kvinnegolferen gjennom tidene etter Sörenstam og Davies. Det aller beste hadde vært om hun ble spillende kaptein. Dersom hun går ut og sier at hun vil være kaptein i 2019 vil jeg, satt litt på spissen, si at det er godt nok for å få turneringen til Norge, sa Haugsrud til Norsk Golf tidligere i år.

 

Da Norsk Golf i fjor spurte Tutta om hun kunne tenke seg å bli kaptein, la hun ikke skjul på at det er noe hun drømmer om.

– Det er sikkert noe jeg kommer til å ønske å gjøre når jeg ikke spiller mer. Det hadde vært fantastisk kult å være kaptein, og det er en mulighet man må ta om den kommer. Jeg ser absolutt på det som en mulighet i løpet av livet mitt, sa Pettersen til Norsk Golf den gang.