Golfbox kunne i en melding til Norges golfklubber sendt ut med golfforbundets ukentlige nyhetsbrev, NGF Nytt informere om at det til våren lanseres en ny turneringsmodul i Golfbox.

 

Turneringsmodulen har blitt testet gjennom hele inneværende sesong på forskjellige nivåer, og med gode tilbakemeldinger, skal vi tro nyhetsbrevet.

 

Golfbox har i løpet av de to siste årene brukt mer enn 15 000 utviklingstimer på prosjektet, i tett samarbeid med blant annet R&A, Ecco Tour og flere golfforbund. Den nyeste teknologien blir benyttet i en mer mobil plattform enn tidligere.

 

Men hva betyr egentlig den nye turneringsmodulen for nåværende brukere (klubbene journ. anm.)?

 

«Alle våre kunder vil per. 1.mars 2014 automatisk, og helt gratis, oppgraderes til den nye versjonen som erstatter den nåværende versjonen. Dere vil snart motta mer informasjon vedrørende forskjellige former for undervisning og mer detaljert tidspunkt for når nettopp deres klubb oppgraderes, dette slik at det er enklere for dere å planlegge. Oppgraderingen betyr at man på nåværende tidspunkt ikke kan opprette turneringer som starter etter 1.mars 2014. Fra den datoen åpnes det for opprettelse og avvikling av turneringer i den nye turneringsmodulen. Det vil naturligvis, i den nye turneringsmodulen, være mulig å se resultater fra tidligere turneringer osv.», heter det i brevet fra Golfbox.

 

Spill- og turneringskonsulent i NGF, Øystein Tamburstuen sier til Norsk Golf at oppdateringen ikke vil føre til store endringer rent bruksmessig ved lansering, men vil åpne for nye funksjoner i tiden fremover.

 

– Endringen kommer rett og slett for fordi de har hatt det systemet de bruker i dag siden 90-tallet. Rent datateknisk er det en klønete løsning, der man hele tiden må bygge lag på lag i programmeringen. Skal man gjøre en endring må man helt tilbake i grunnprogrammeringen.

 

– De lager nå en plattformbasert løsning, der man kan legge på tillegg uavhengig av hva som ligger i grunnmodulen. Det åpner for nye appløsninger, nye funksjoner, og kan knyttes til funksjonaliteter på internett på en helt annen måte, forklarer Tamburstuen.

 

Golfbox har tidligere slitt med å overholde leveringsfrister ved lansering av nye produkter. Denne gang skal de imidlertid være godt i rute.

 

Da Golfbox-appen omsider ble lansert i august, var det uten grønt lys fra golfforbundet. Appen inneholdt en rekke småfeil og mangler.

 

Golfbox jobber for tiden med å videreutvikle iPhone-appen og rette opp feil. Den første oppdateringen med rettelser av feil og mangler ble sluppet i slutten av august. Å fikse iPhone-appen har hatt førsteprioritet hos Golfbox denne høsten, og det er fortsatt uvisst når Android-applikasjonen lanseres.

 

– Versjonene er til testing, men NGF pusher ikke Golfbox på dette på denne tiden av året, svarte kommunikasjonsansvarlig i NGF, Tom Gundersen da Norsk Golf spurte forrige uke hvordan danskene ligger an med Android-appen.

 

 

Les også: – App-lanseringen et resultat av dårlig kommunikasjon

 

 

Teaser – ny turneringsmodul