Golftinget er golf-Norges høyeste organ og avholdes hvert annet år innen utgangen av november. Årets golfting er på Gardermoen 14. og 15. november.

Tinget, som består av representanter fra golfklubbene, vedtar blant annet hvilke vegvalg golf-Norge skal ta de kommende årene. Tinget velger også styret til Norges Golfforbund.

 Skal vi snu skuta må vi stå sammen. Vi har alle et ansvar for å forme golf-Norges fremtid, og den starter på Golftinget. Jeg håper klubbene kjenner sin besøkelsestid

Finn H. Andreassen

Selv om historien også viser at antall påmeldinger gjerne kommer de siste dagene, finner golfpresident Finn H. Andreassen grunn til å rope varsku.

–  Idrettsdemokratiet må fungere dersom vi sammen skal løse de mange utfordringene vi står overfor for, sier Andreassen.

Under Golftinget i 2013, var 67 stemmeberettigede klubber til stede. To år tidligere var 71 klubber på plass, mens det i 2009 var 84 klubber som møtte opp. Da Norsk Golf gjorde en ringerunde til klubbene som ikke deltok i Kristiansand i 2013, svarte de fleste at de droppet tinget for å spare penger. Pakkene for å delta på Golftinget er fra 1500 til 4000 kroner per deltager.

Les også: Golftinget «for dummies»

Foreløpig er kun 45 klubber påmeldt. Det er bare en fjerdedel av landets stemmeberettigede klubber.

Golf-Norge har de seneste årene slitt med sviktende medlemstall og anstrengt økonomi. Selv om tallene flater ut er det mange oppgaver som må løses før golf-Norge kan friskmeldes, mener avtroppende president Finn H. Andreassen.

– Skal vi snu skuta må vi stå sammen. Vi har alle et ansvar for å forme golf-Norges fremtid, og den starter på Golftinget. Jeg håper klubbene kjenner sin besøkelsestid, avslutter Andreassen.

I tillegg til valg av ny golfpresident og nytt forbundssture, er etter hva Norsk Golf kjenner til dette noen av sakene som skal opp på Golftinget:

– Greenfeeoverenskomsten som regulerer om du kan spille på andre baner enn der du er medlem.

– Spill uten medlemskap

– Nybegynneropplæringen

– Ny virksomhetsplan for golf-Norge