Bakgrunn: Leserinnlegg: – NGF er ikke på rett spor

 

 

Vår tidligere markedsansvarlige i NGF har sterke synspunkter på forbundet og dets ledelse, inklusive meg. Og det må han ha lov til.

 

At golfsporten over hele Vest-Europa og USA sliter med rekrutteringen er et faktum. Norge er ikke i noen særstilling. Det er mange interessante analyser som nå gjøres, nettopp for å finne ut av hvordan en skal øke sportens utbedring. Og det kan godt hende at Atle sitter på svaret, uten at jeg er overbevist om det.

 

Jeg skal imidlertid gi ham rett på ett punkt: Da jeg skrev  mitt forrige tilsvar til den kritiske  og avgåtte markedsansvarlige, at vi hadde en økt medlemstilgang på om lag 4000, så var det ikke nettotall. Det kunne leses som om vi hadde en betydelig medlemsvekst. Det er ikke tilfelle. Og jeg beklager at jeg var upresis i formuleringene. Hensikten var å vise at interessen for golf er stadig god, selv om frafallet er større.

 

Imidlertid er det klare indikasjoner på at frafallet flater ut. Vi hadde ved utgangen av juli ca 105.000 medlemmer. En undersøkelse nettstedet Golferen gjorde nylig, viste at om lag 70 prosent av klubbene hadde økt medlemstallet i løpet av sesongen 2014. Så får vi se om det gir positive nettotall når neste årsmelding skal skrives.

 

Uansett; vi tar med oss konstruktive innspill fra Atle og andre som har meninger om golfsporten og dens fremtid. I hvert fall hvis agendaen er å fremme sporten.

 

 

Finn H. Andreassen

 

President/NGF

 

 

Dette er Norges største juniorklubber

 

Dette er Norges største pensjonistklubber

 

Her er Norges største og minste klubber