– Tallene er usikre. I verste fall forsvinner halvparten av de nye golferne, i beste fall bare 20%.

Dag Inge Fjeld i BTF Innsikt heller kaldt vann i årene på alle som tror at den norske golfboomen bare vil fortsette.

Etter ti år med nedgang har golfen fått et stort og uventet oppsving i koronaperioden. Ved utgangen av 2021 er det registrert over 127.000 medlemskap i norske golfklubber. Over 30.000 personer har tatt opp golfen siden den første nedstengingen i mars 2020.

Det er de nye golfspillerne som Fjeld har sett nærmere på.

De kravstore kundene

Ved å studere den nasjonale Kantar-undersøkelsen «Forbruker & Media», svenske Ungdomsbarometern og NGFs egen markedsundersøkelse, har BTF Innsikt gjort flere interessante funn.

– Det er spesielt to spørsmål vi har søkt svar på: Hvem er de nye golferne rent sosiokulturelt? Og hva er viktig for dem?

– Svarene vi sitter igjen med, taler sitt tydelige språk: Hvis golfsporten ikke endrer seg, vil dere oppleve et naturlig frafall av spillere når samfunnet vender tilbake til en ny normal etter pandemien, fastslår Fjeld.

Analytiker Dag Inge Fjeld i BTF Innsikt har studert tre ulike brukerundersøkelser for å finne ut mer om hvem de nye golfspillerne er – og hva som er viktig for dem. Foto: Presse

For norske golfklubber har landets mest kravstore kunder. Det viser seg i undersøkelsen hvor alle må svare på om de er «kritiske og opptatt av å finne feil hos andre.»

«Helt enig,» svarer norske golfere.

To og en halv gang oftere enn snittnordmannen.

– Og de unge voksne scorer enda høyere på dette området. De er oppvokst med iPhone og Facebook, er mindre klubbavhengige og shopper gjerne rundt. Det sier seg selv: Denne gruppa er svært krevende å holde på.

Konkurrerer med flyene

Det samme er alle de nye jentene som i løpet av pandemien har startet med golf. Mange er der for å sosialisere med jentegjengen. Et flertall drømmer også om kvalitetstid på banen med sin kjæreste og partner.

– Mange av disse jentegjengene kan fort bli borte når flyselskapene for alvor er på vingene igjen. Da kan storbyene eller en langhelg med strand og opplevelser lokke mer. Og de hyggelige golfrundene med kjæresten er det ikke sikkert at hun får.

For den norske golfmannen er ikke like interessert i å spille med henne.

– For gutta er konkurranse, turneringer, kompiser og nettverksbygging viktigere enn å spille golf med kjæresten sin, forklarer Fjeld, og peker på en annen megatrend som trer fram i undersøkelsen.

Gamification blir stadig viktigere.

En kode må knekkes

Teknologi og digitalisering er med hell tatt i bruk innen læring, rekruttering, evaluering, markedsføring og fysisk trening. Spillelementer øker brukerengasjementet hos unge. Men foreløpig er golfen underutviklet på området.

– De nye golferne bestiller ikke en tradisjonell pro-time, de henter tips og instruksjon på YouTube. De er interesserte i AR- og VR-teknologi, utvidet og virtuell virkelighet.

– Hvis Golf-Norge skal ta vare på alle de nye, må klubber og forbund evne å tenke nytt og utradisjonelt, poengterer Fjeld.

Nylig signerte BTF Innsikt en samarbeidsavtale med NGF. Sammen vil de søke mer innsikt og kunnskap som skal komme norske golfklubber til gode.

– Vi vet nå mer om hvem de nye golferne er, og hva som er viktig for dem. Utfordringen framover blir å bruke det vi vet for å tilpasse produktet på en bedre måte. Klubbene som finner riktige tiltak, vil ha bedre muligheter til å holde på medlemmene sine og samtidig rekruttere nye. Alle vil nok ikke oppleve et frafall etter pandemien, sier Dag Inge Fjeld.

– Kan din klubb sørge for at både hun, han og barna opplever tiden på golfbanen som verdifull og nyttig, har dere virkelig knekt koden.