Avansert analyse av rundestatistikk er ikke lenger noe som bare er forbeholdt de beste spillerne i verden.

Digitale slagsporingstjenester blir stadig mer populært, og de siste årene har flere golfkølleprodusenter begynt å integrere slike GPS-chiper som standard i sine køller.

Etter runden blir man servert alt man trenger av statistikk på sin mobilapp, og slik kan man kartlegge sine styrker og svakheter og finne ut hvilke deler av spillet hvor det er størst rom for forbedring.

Uavhengig av hva statistikken sier, er det imidlertid noen golfslag man bare intuitivt VET er fryktelig mye vanskeligere enn andre.

Et av dem er det halvlange bunkerslaget, som av mange blir beskrevet som «det vanskeligste slaget i golf».

Slagsporingstjenesten Arccos har analysert over 120 millioner bunkerslag fra 37 til 55 meter fra spillere over hele verden for å komme til bunns i hvor mye vanlige golfere faktisk sliter med disse slagene.

(Artikkelen fortsetter under)

Det mellomlange bunkerslaget er mildt sagt vanskelig å bli klok på. (Foto: Getty Images)

Ifølge Arccos’ statistikk vil en spiller med 3 i handicap i snitt havne like langt fra hullet på bunkerslag fra 47 meter (50 yards) som en spiller med 18 i handicap vil gjøre fra fairway.

3-handicaperen treffer i snitt greenen 62,10 prosent av gangene, med en gjennomsnittlig avstand til flagget på 13,4 meter.

18-handicaperen vil på sin side treffe green 61,75 prosent av gangene og også slå ballen i snitt 13,4 meter fra hullet.

Dersom situasjonen ble snudd og spilleren med 18 i handicap skulle slå fra samme avstand fra bunker, mens 3-handicaperen slo fra fairway, ville lavhandicaperen imidlertid havne i snitt syv meter nærmere hullet sammenlignet med mellomhandicaperen.

Oversikten under illustrerer forskjellen i vanskelighetsgrad på halvlange pitcher fra fairway fra 37 til 55 meter (40-60 yards) sammenlignet med sandbunkeren:

Snittavstand til hullet/greentreffprosent

Fra gress:

  • 1-5 i handicap: 9,7 meter / 77,32%
  • 6-10 i handicap: 10,6 meter / 73,31%
  • 11-15 i handicap: 11,7 meter / 69,06%
  • 15+ i handicap: 13,4 meter / 61,75%

Fra sand:

  • 1-5 i handicap: 13,4 meter / 62,10%
  • 6-10 i handicap: 14,2 meter / 58,15%
  • 11-15 i handicap: 15,1 meter / 55,59%%
  • 15+ i handicap: 16,6 meter / 49,84%

Tallene viser at du ikke er alene i å synes at de mellomlange bunkerslagene er vriene: alle handicapgruppene har betraktelig dårligere statistikk fra sandkassa.

Så hva bør du gjøre for å bli bedre?

Det er flere grunner til at mange sliter fra bunkeren. Ballen kan ligge uforutsigbart i sanda, forskjellen på å spille fra våt og tørr sand er større enn forskjellen på å spille fra tørt og vått gress, bunkeren kan være dårlig raket, og sannsynligvis den aller viktigste forklaringen:

Folk flest trener minimalt fra bunkeren og er dermed helt rådville i disse situasjonene når de kommer ut på banen.

Bare spør deg selv: Når var sist gang du dedikerte tid i en treningsøkt til å trene på disse slagene?

I Norsk Golfs instruksjonsserie Golfskolen har wedge-spesialist Marius Thorp kommet med et god råd for dem som ønsker å bli kvitt bunker-fobien.

Han sier:

(Artikkelen fortsetter under)

Tren på å treffe sanda noen få centimetere foran ballen og øk heller kølle,svinglengde og svingtempo for å øke lengden på bunkerslagene. Det er ikke noe galt i å bruke et nierjern fra 50 meter. (Foto: Benjamin A. Ward/Norsk Golf)

– Når jeg skal øke slaglengden fra bunkeren, foretrekker jeg å variere kølle i stedet for å gjøre for store endringer i svingen. Det er nemlig ikke slik at sand-wedgen er den eneste køllen du kan bruke fra sanden.

– Holder du deg til din vanlige bunkerslag-teknikk uansett lengde, er det mye enklere å repetere bevegelsen. Trenger du ti meter ekstra, gå opp en kølle og/eller øk svingtempoet ditt. ta samme mengde sand på de ulike køllene og avstandene. Så fort du begynner å eksperimentere med å slå ulike mengder sand for å kontrollere lengden, blir feilmarginen mye mindre.

– Og til slutt så er det viktigste av alt: Du må trene på det.

Lykke til!