(Ullevål, 20. desember 2012) Styret i Norges Golfforbund har i styremøte 18. desember besluttet å be administrasjonen om å gå i forhandlinger med Trondheim GK, Fana GK, Sola GK, Grenland GK, Oslo GK og Losby GK med formål om å komme til enighet om opprettelse av regionale kompetansesentre.

– Vi starter opp med forhandlinger rett over nyttår og har tro på at vi vil komme til enighet med de respektive klubbene. Det er vikitg at også meldmmene i de respektive klubber er med på laget, så vi imøteser årmøtevedtak i klubbene, sier generalsekretær Tor-Anders Hanssen til Norsk Golf. Golffobundet legger totalt 2,1 millioner kroner på bordet, dvs 350 000 kroner til hver klubb for å få gjennomført ønskede aktiviteter ved de respektive kompetansesentra.  Aktivitetene omfatter blant annet trenerutdanning og utvikling av nettverk mellom proene i regionene.

 

Les også: Regionale hva-for-noe?

 

Det innebærer at NGF ønsker å opprette følgende kompetansesentra (RKS):

 

Midt-Norge: Trondheim GK

Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal

 

Vestlandet Nord: Fana GK

Sogn og Fjordane, Hordaland

 

Vestlandet Sør: Sola GK

Rogaland, Vest-Agder

 

Sør-Østlandet: Grenland GK

Aust- Agder, Telemark, Vestfold

 

Østlandet Vest: Oslo GK

Buskerud, Akershus vest, Oslo vest

 

Østlandet Øst: Losby GK

Østfold, Akershus øst, Oslo øst

 

Les også: Regionaliserer talentuviklingen 

 

De ovenstående geografiske grenseoppgangene vil bli gjenstand for forhandlinger mellom NGF, de regionale kompetansesentrene samt de berørte klubbene. I henhold til tidligere beslutninger blir de tre nordligste fylkene innlemmet i en senere fase.

 

Fire ble til seks

NGF signaliserte tidlig et ønske om fire kompetansesentra. I løpet av prosessen ble det imidlertid klart at Vestlandet ikke er et naturlig nedslagsområde for ett RKS. Tilsvarende ville ett senter for Østlandet skapt en mastodont med svært store variasjoner. Å splitte stor-Oslo eller Østlandet i to sentra ville medført at området sør for Drammen ville stå uten et tilbud. Derfor ønsker NGF en modell som innebærer at det opprettes seks regionale kompetansesentra.

 

Innstillingen bygger på en omfattende utvalgsprosess over fire måneder. Totalt har NGF avholdt 24 møter inkludert inngående samtaler med de aktuelle klubbene.

 

 

 

Hva synes du om valget av klubber i de respektive regionene? Bruk kommentarfeltet under og si din mening.

 


 

Om regionale kompetansesentre

Formålet med regionale kompetansesentra er å gjøre de utvalgte sentra til «drivhus» for idrettslig virksomhet i regionen. ”Drivhuset” skal produsere flere og mer kompetente trenere, mer attraktive trenings- og konkurransetilbud, mer stimulerende treningsanlegg og sist men ikke minst bedre spillere i området, uavhengig av kjønn, alder og tidligere ferdighetsnivå.