– Golf er en sport som de aller fleste kan mestre, den gir sunn aktivitet og sosial tilhørighet. Sporten foregår ute i friluft, i vakre omgivelser og man beveger seg i flere timer over store avstander. Det er helt avgjort en helsefremmende aktivitet! Og i løpet av dette seminaret vil vi få en god oversikt over hvordan Golfforbundet, Asker golfklubb, Asker idrettsråd og Asker kommune samarbeider for idrettsglede og folkehelse. Og vi får sjansen til å lære mer om hvordan frivillighet og kommune kan jobbe enda bedre sammen, både nå og i fremtide, uttaler Lene Conradi, ordfører i Asker.

Målgruppen for seminaret på Asker GK er alle som er engasjert i lokalt folkehelsearbeid, enten som ansatte eller frivillig. Les mer her.