– Vi ønsker engasjerte personer med kompetanse til å bidra til utviklingen i Golf-Norge fremover, sier Kjersti Jæger, leder av valgkomiteen i NGF, til Norsk Golf.

Forbundsstyrets viktigste oppgaver er å sørge for at vedtakene og bestemmelsene til golftinget og overordnede idrettsmyndigheter blir iverksatt, påse at NGFs midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, og sørge for at egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte utvikles slik at det imøtekommer de kravene og utfordringene som medlemmene, norsk idrett og internasjonal idrett stiller.

NGF-styret består av åtte personer og samles syv ganger i året, i tillegg til en rekke representasjonsoppdrag og møter.

Kjersti Jæger sier det er noen egenskaper som veier ekstra tungt i jakten på gode kandidater:

– I tillegg til et brennende engasjement for golfen ønsker vi folk med erfaring fra tidligere styrearbeid og vet hva det innebærer å sitte i et styrerom, enten det er i en golfklubb, annen idrettsforening, privat næringsliv eller annet.

Under forrige ukes idrettsting på Lillehammer ble det besluttet at alle særforbund skal ha minst én representant på 26 år eller yngre i sitt styre. Jæger understreker at det er viktig at medlemmene i forbundsstyret skal ha ulik bakgrunn.

– Vi ønsker variert kompetanse, jevn kjønnsbalanse, spredning i alder og representanter fra hele landet.

Golftinget arrangeres 9. og 10. november på Quality Airport Hotel Gardermoen.

– – –

NB! Valgkomiteen skal også finne kandidater til kontrollkomiteen, lovutvalget og disiplinær- og sanksjonsutvalget. Alle forslag til kandidater kan sendes til jaeger@stavangeradvokatene.no.