Innendørssentrene er blitt en viktig del av hverdagen i Golf-Norge, og takket være det store utvalget av simulatorer over store deler av landet er golf nå blitt en helårsidrett.

Simulatorer klarer riktignok ikke å gjenskape helt den samme realismen som «originalversjonen» av golf, men simulatorteknologien begynner uansett å bli så bra at man ikke lenger er avhengig av å stå under åpen himmel for å få høy kvalitet på treningen. 

Betyr dette at tiden moden for at dette også gjenspeiles i opplæringen av nye golfspillere fremover? Det har vi tatt en spørrerunde til golfklubbene for å finne ut av!

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Cirka 5000 nye spillere tar veien til golf-kurset hvert år. Flere klubber mener potensialet er større hvis man kan kjøre VTG-kurs inne om vinteren også. (Foto: NGF)

Hvert år geleider Norges golfklubber cirka 5000 ferske spillere gjennom nybegynnerkurset «Veien til golf». VTG-kurset består i dag av en praktisk innføring i hva spillet handler om, trening i grunnleggende teknikk, regler, sikkerhet og opptreden på banen. 

Kurset består av minimum tolv timer praktisk og teoretisk undervisning, der minst ni av disse opplæringstimene foregå utendørs, og i NGFs bestemmelser for nybegynneropplæringen står det eksplisitt at innendørstrening ikke kan erstatte de minimum ni timene som skal gjennomføres i golfklubben og som praksis på et utendørs golfanlegg.

Norsk Golf har spurt et tilfeldig utvalg av 100 golfklubber om de mener det burde være mulighet for å kjøre VTG-kurset på et innendørs golfanlegg.

Svarene vi fikk fra de 40 klubbene som responderte, viser at mange ønsker seg en forandring:

* 13 av 40 klubber mener det bør bli mulig å arrangere hele VTG-kurset innendørs.

* 19 av 40 klubber vil myke opp i det eksisterende regelverket og gjøre det mulig å legge en større del av VTG-kurset innendørs, men ønsker fortsatt en kortere praktisk gjennomgang utendørs på slutten av kurset.

* 8 av 40 klubber vil beholde dagens ordning.

Det betyr at hele 80 prosent av de som svarte, ønsker at det skal bli rom for mer innendørs opplæring i forhold til utendørs sammenlignet med i dag.

Det er heller ingen systematiske likheter mellom hva slags type klubber som ønsker endringer: De er både store og små, har anlegg med 18, 9 og 6 hull, og holder til i alle kriker og kroker av landet. 

(Les også: NGFs generalsekretær positivt innstilt til VTG-endring: – En vinn-vinn-situasjon) 

 

Vil ha rekruttering hele året

Matthias Gullberg, daglig leder i Asker Golfklubb og leder for Norsk golfadministrasjonsforening (GAF), sier det er på høy tid at nybegynneropplæringen gjenspeiler det faktum at golfsesongen varer maks et halvt år store deler av landet.

– Det er dumt å se bort fra innendørsopplæring som en måte å rekruttere flere til golfen på. Innendørs VTG kan være et bra tiltak for å dytte folk inn gjennom døren, sier Gullberg.

GAF-leder Matthias Gullberg. (Foto: Monica Tormassy)

Han understreker at dagens nybegynnerkurs er betydelig enklere enn det var under den gamle grønt kort-opplæringen, og det er marginalt hva man kan lære seg på tolv timer.

Gullberg sier reglene om antall VTG-timer inne og ute er langt mindre viktig enn hvor godt de nye spillerne blir ivaretatt av klubbene etter å ha fått utstedt handicapbeviset:

– Det viktige er opplegget for videre oppfølging fra klubbene når kurset er gjennomført. Derfor er det også viktig at det er klubbene som eier prosessen med nybegynnerkurs.

Flere klubbledere peker på den korte golfsesongen som et hovedargument for å åpne opp for mer VTG-opplæring innendørs. For første gang siden 2001 er det nå under 100 000 registrerte medlemskap hos golfklubbene. Har vi da råd til å begrense den faktiske rekrutteringen til halve året? er det flere som spør.

– Alt som kan bidra til at golfsesongen blir lengre, er velkommen. Jeg tror det er potensiale for å få enda flere gjennom VTG hvis man kan jobbe med rekruttering hele sesongen, sier Asbjørn Sauesund i Arendal & Omegn GK.

Skal vi få flere unge til golfen, må rekrutteringen legges opp på deres premisser, og vi kan ikke holde på gammeldagse regler som hemmer utviklingen.

Tore Waagø, Miklagard GK

– Med fire til syv måneder lang sesong avhengig av geografi er vi rett og slett nødt til å kjøre mer VTG-kurs innendørs på vinteren hvis vi skal stoppe trenden med færre og færre golfere. MEN, det bør skje i klubbregi, og man kan kun melde seg på VTG gjennom en klubb som har tilgang eller leier timer hos et innendørssenter. Da har vi kontroll og kan rekruttere medlemmer der spillerne bor, sier Tor Oddvar Torve i Hakadal GK.

Tore Waagø i Miklagard GK sier Golf-Norge må tilpasse seg nye tider hvis man ikke skal bli utkonkurrert av andre idretter.

– I 2018 hadde mange baner fire måneder sesong. Det skaper ikke rekruttering. Skal vi få flere unge til golfen, må rekrutteringen legges opp på deres premisser, og vi kan ikke holde på gammeldagse regler som hemmer utviklingen. Vi har noen av verdens beste innendørs fasiliteter. La oss bruke dem slik at vi kan ha mer fokus på golf hele året.

Jens Betsi i Varanger Golfklubb i Finnmark, en klubb som ikke har en egen ansatt pro, sier klubben i dag sliter med å mobilisere kursinstruktører i en allerede kort utesesong.

Derek Crawford vil reversere timekravet i dagens VTG-regler. (Foto: Christian Døvle/Norsk Golf)

Han sier det å kunne bruke vinterhalvåret til å «gjøre unna» alle opplæringstimer vil være positivt både for klubben, instruktørene og nye spillere.

– For klubben vil det da også være mulig å planlegge, forberede for og ta imot de nye spillerne som har vært gjennom VTG, allerede fra sesongstart.

Derek Crawford i Tyrifjord GK sier klubben i dag realistisk sett har et vindu på 12-16 uker fra mai til august for å skape nye medlemmer hvis de ikke har spilt før.

Han vil snu helt om på kravet om minimum ni timer utendørs opplæring for å gjennomføre VTG på hodet:

– Jeg ville reversert dagens ordning og gjort det slik at minimum tre av tolv timer av nybegynneropplæringen må være ute på en golfklubb.

Ikke realistisk

Skeptikerne til å flytte en større del av nybegynneropplæringen innendørs sier at målet med nybegynneropplæringen er å få deltagerne så gode som mulig til å spille golf, forstå golf og ivareta andres trygghet.

– En simulator klarer ikke å gjenskape «virkeligheten», spesielt for en nybegynner, påpeker Bjørn Lohne i Kjekstad GK.

Per-Ove Bahus Lysvold i Bjørnefjorden GK mener golf er og blir en utendørssport, hvor simulator heller er et hyggelig tilskudd gjennom vinteren.

Han presiserer at man ikke kan oppnå den nødvendige følelsen om hva golf dreier seg om, på en simulator.

– Du må ut på banen for å teste alle de forskjellige variablene som påvirker spillet: Vind, regn, motlys og så videre. Men aller viktigst er hensynet til sikkerhet for medspillerne og andre som beveger seg på banen. Det kan ikke oppleves på simulator.

Golf er og blir en utendørsaktivitet, og da må den første opplevelsen være så lik realiteten som mulig!

Elin Ingvaldsen, Hauger GK

Terje G. Aasen sier Byneset Golf har dårligere erfaringer med å slippe spillere for tidlig ut på banen. Han sier det er «ekstremt viktig» at undervisning foregår ute på golfbanen, noe klubben også praktiserer.

– Vi har hatt besøk fra spillere fra andre klubber som vi vet har et noe lettvint forhold til VTG-undervisningen. Der ser vi i hvordan gjestenybegynnere sliter med å tilpasse seg spill på banen, både med tanke på sikkerhet, etikette, raskere spill og golfreglene. 100 prosent kurs på simulator eller innendørs om vinteren er en bjørnetjeneste både for kursdeltagere og oss.

Elin Ingvaldsen i Hauger GK sier at man får en feil oppfattelse av hvordan golf er, hvis man kun skal slå fra plastikkmatter.

Hun understreker at det også er verdifullt for nybegynnerne å være ute på en klubb og får mulighet til å kjenne på miljøet og atmosfæren.

– Golf er og blir en utendørsaktivitet, og da må den første opplevelsen være så lik realiteten som mulig!

Flere klubber befinner seg i en mellomposisjon: De vil åpne for mer innendørstrening i nybegynneropplæringen, men mener også at det er viktig med en praktisk gjennomgang utendørs før man kan få tildelt handicapbeviset. 

Spørsmålet da blir hvordan man skal fordele timene i VTG-opplæringen. Er seks timer utendørs tilstrekkelig? Tre timer? Én time?

– Jeg synes det bør være muligheter for å ta store deler av kurset innendørs, men det bør være en obligatorisk tur ut på banen som en avslutning på kurset. Det golftekniske kan læres i simulator. Etikette og de mest sentrale reglene bør utstå til en tur på banen, sier Bjørn Sønsteby i Tromsø Golfklubb.

Frode Valle i Oppegård Golfklubb sier det ikke bør være noe problem for klubbene å gjennomføre hele det forberedende kurset innendørs og deretter avholde en avsluttende banevandring for VTG-elevene når sesongen starter.

– Her må det legges krav til innendørssentrene om at de har en «avtale» med en lokal klubb eller flere som gjør flyten av deltagerne optimal, sier han.

Kvalitetsforskjeller

Øystein Schille, markedssjef i Losby GK foreslår en alternativ måte å lære nybegynnere grunnleggende kunnskap om oppførsel på golfbanen på.

I stedet for en fysisk banevandring eller fadderrunde sier han at mye også kan læres ved hjelp av en obligatorisk innføringsvideo for spillerne som deltar på innendørs nybegynnerkurs.

Schille sier simulatorer gir veldig enkle og greie rammer for nybegynnere og kan bidra til å ufarliggjøre spillet for mange.

– En simulator gir et veldig kontrollerbart miljø for instruksjon, og det gjør det enklere for en instruktør å forholde seg til flere personer samtidig. Hele meningen med VTG-kurset er jo å rekruttere nye til golfen, så hvorfor ikke benytte de mulighetene vi har?

Det er imidlertid store forskjeller i kvaliteten på simulatorene hos de ulike innendørssentrene. Som simulatortesten i dette magasinet viser, har noen av dem sofistikert avlesningsteknologi som gjengir både lengde, ballbane og spinn med ekstrem presisjon, mens billigere og eldre simulatormodeller er et godt stykke unna en realistisk golfopplevelse.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Hauger-pro Joachim Lange sier det er store forskjeller på hvor godt egnet de ulike innendørssentrene er til å ha VTG-kurs med god kvalitet. (Foto: Christian Døvle/Norsk Golf)

Når man i tillegg tar i betraktning at noen innendørssentre har både driving-range og nærspillsområder i tillegg, risikerer man store sprik i kvaliteten på treningen som de ulike klubbene har mulighet til å tilby innendørs. 

Hauger-pro Joachim Lange mener det ikke bør tas for gitt at alle innendørssentre passer til VTG-opplæring:

– Jeg synes det bør være en kontrollkomité eller lignende som kan godkjenne steder for å holde kurs innendørs, foreslår han.

En fellesnevner blant klubbene som ikke ønsker å redusere kravet om minst ni timer VTG-opplæring utendørs, er at de bekymrer seg for om spillerne utvikler tilstrekkelige golfferdigheter og mestringsfølelse av å bare spille innendørs.

Stavanger Golfklubbs pro Are Friestad mener på sin side at det er liten grunn til bekymring. 

Klubben har de siste to årene hatt en terapigruppe med bakgrunn fra rusproblemer og psykiske lidelser til trening. Flere av dem har hatt brorparten av sin golfopplæring innendørs, og Friestad sier han ikke har registrert noe forskjell i utviklingen på disse, sammenlignet med de som har begynt sine golfkarrierer utendørs.

Han forteller om en av de ivrigste spillerne i gruppen som spilte til et handicap mellom 20-25 da han endelig begynte å spille utendørs etter innetreningen.

– En annen positiv ting med å kunne drive opplæring innendørs er at man slipper spekulasjon i deltagerantall og fullførte spillere på grunn av vær. Historisk sett vet vi at mange mister piffen underveis i kurset ved dårlig vær. 

– Jeg stemmer ja for innføring av VTG-kurs innendørs.

– – –