Norsk Golf har gått gjennom oversikten over ansatte i alle golfklubber i Norge. Bare elleve av landets golfklubber har en kvinne som styrer den daglige driften.

Åtte av dem er fast ansatt i klubben, mens tre av klubbene ikke har ansatt noen daglig leder. I disse klubbene fungerer styrelederen også som administrativ ansvarlig. 

Det samlede medlemstallet for de elleve klubbene er 6538. Det vil si at bare 6,3 prosent av Norges snaue 105 000 golfere er medlem av en klubb som styres av en kvinne. 

Golfpresident Marit Wiig synes tallene er trist lesing.

Golf-Norge har ikke råd til å overse halvparten av den kompetansen som finnes der ute

Marit Wiig, golfpresident

– Dette er ikke bra. Nå må vi se nærmere på prosessene i forbindelse med tilsettinger av ledere i klubbene. Det er viktig at dette er gode prosesser som også synliggjør dyktige kvinner, sier Wiig til Norsk Golf. 

– Det er på høy tid at golfsporten har fokus på dette. Det er begrenset hva golfforbundet kan gjøre for å påvirke ansettelser ute i klubbene, men det vi kan gjøre, er å iverksette tiltak som tar vare på kvinnene. Når vi får flere kvinnelige styremedlemmer og styreledere i klubbene, håper vi det også kan stimulere klubbene til å se kvinnene bedre. Vi må bli flinkere til å løfte frem flinke kvinner som kan være aktuelle for lederstillinger. Her har hele Golf-Norge et ansvar. Både NGF, klubbene og kvinner selv, forteller Wiig.

Langsiktig arbeid

Golfpresidenten understreker at det i hele norsk idrett er et overveldende flertall av menn i lederstillinger, både på forbunds- og klubbnivå. 

– Vi vet at en slik kulturendring er en prosess som vil ta lang tid. Det er ikke store utskiftninger i ledelsene fra år til år, og kvinner utgjør bare 25 prosent av Norges golfere. Men det er veldig viktig at vi har fokus på dette. Golf-Norge har ikke råd til å overse halvparten av den kompetansen som finnes der ute. Mange kvinner besitter egenskaper som golfen har stor bruk for.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Golfpresident Marit Wiig utgjør en av totalt syv kvinnelige presidenter i særforbundene – av totalt 54 stykker. Hun leder et golfforbundsstyre med halvparten kvinner. I NGF-administrasjonen er ni av 30 kvinner. (Foto: Benjamin A. Ward/Norsk Golf)

For to uker siden arrangerte Norges idrettsforbund et møte på Ullevaal Stadion, hvor flere særforbund og idrettskretser presenterte mulige tiltak til å øke kvinneandelen blant trenere og ledere i Idretts-Norge. Anja Veum, utviklingssjef i NIF, uttaler til idrettsforbundet.no at det ikke er noen «quick fix» å få flere kvinnelige trenere og ledere i norsk idrett. 

– Dette krever prioritering og arbeid over tid, sier Veum, som understreker at NIF allerede har lovbestemmelse om kjønnsbalanse i styrene. – Vi ser at unge kvinner er like godt representert som unge menn som ledere, men jo eldre de blir jo større blir også forskjellen i kjønnsbalansen, påpeker hun.

Lite attraktiv arbeidsplass?

 Anja Solevågseide startet i februar som prosjektleder for golfforbundets jente- og kvinnesatsing. Hun jobbet tidligere som daglig leder ved Ålesund Golfklubb. Hun beskriver antallet kvinnelige daglig ledere i norske golfklubber som alarmerende lavt.

– Daglig leder er i stor grad den som er kontinuitetsbæreren i golfklubben. Derfor holder det ikke at vi bare har konsentrerer oss om hva som skjer i styrene, sier Solevågseide. 

Daglig leder er i stor grad den som er kontinuitetsbæreren i golfklubben. Derfor holder det ikke at vi bare har konsentrerer oss om hva som skjer i styrene

Anja Solevågseide, NGF

– Vi må rette oppmerksomheten mot hvordan vi kan tiltrekke oss flere kvinner som ansatte ledere i golfen. Vi tenker i første omgang at det er smart med tiltak for bedret kjønnsbalanse i styremedlem/styrelederrollen, ettersom disse også er ansvarlig for fremtidige ansettelsesprosesser. 

– I Golf-Norge er det totalt cirka 100 ansatte daglig ledere. At bare åtte av disse er kvinner, får meg til å lure på attraktiv denne rollen egentlig er? Jeg tror vi går glipp av mye uvurderlig kompetanse ved at kvinner, men også yngre menn, avstår fra å søke disse jobbene. Jeg tror nemlig ikke det handler om at kvinner ikke blir vurdert til stillingene. Ut fra de klubbene jeg har pratet med, handler det mer om at det veldig få kvinner som søker på stillingene i utgangspunktet. 

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Anja Solevågseide i NGF er redd for at golfklubbene er i ferd med å bli en lite attraktiv arbeidsplass for unge talenter. Nå oppfordrer hun klubbene til selvransakelse. (Foto: NGF)

Solevågseide sier det er viktig at golfklubbene går i seg selv og forsøker å komme til bunns i hvorfor det er slik.

– Det går helt fint å kombinere det å være leder for en golfklubb og ha en familie. Du  ikke bo på golfbanen hele tiden. Jobben går i stor grad ut på å organisere og sette i gang frivilligheten. Du må ikke løse alle oppgaver på egen hånd. 

– Hvis det er en utbredt oppfatning om at det å være daglig leder i en golfklubb stort sett er en enmannsjobb hvor du er alene om et stort ansvarsområde og mange oppgaver, tror jeg mange kvinner vegrer seg for å søke. Men jeg har selv kombinert rollen som klubbleder og mor i flere år. Jeg har bare positive ting å si om den erfaringen.

Mangfold kommer alle til gode

Solevågseide mener golfklubbene må bli bevisstgjort på viktigheten av mangfold – både blant medlemmer og ansatte.

– De som ansetter har et ansvar for å sørge for at det finnes gode kandidater av begge kjønn, og da må de ut og lete. Men kvinner selv har også et ansvar. Dersom det er ett av totalt ti punkter på en stillingsutlysning som man ikke oppfyller, stopper det mange kvinner i å søke. Menn er ofte mindre redde for å bare «hoppe i det». Det må vi ha i bakhodet når vi utformer våre stillingsannonser.

Hvis Golf-Norge stort sett styres av middelaldrende menn, er det ikke unaturlig at det forblir på samme måten når noen nye skal ansettes. Jeg tror ikke det er vond vilje. Det handler like mye om manglende bevissthet.

Solevågseide sier klubbene alltid skal ansette den best kvalifiserte kandidaten. Det innebærer at den eller de som ansetter, evner å se hele organisasjonen fra «fugleperspektiv» og setter sammen et team der ulike personligheter og kompetanser utfyller hverandre.

–  Det må være en miks. Det kommer medlemmene til gode når ulike typer personligheter er representert i ledelsen. Vi har til vane for å ansette de personene som ligner på oss selv. Hvis Golf-Norge stort sett styres av middelaldrende menn, er det ikke unaturlig at det forblir på samme måten når noen nye skal ansettes. Jeg tror ikke det er vond vilje. Det handler like mye om manglende bevissthet.

– Å drive en golfklubb handler om å skape et miljø der folk ønsker å være. Min erfaring fra tiden i Ålesund er at det faktisk ikke er så mye som skiller forelderrollen fra lederrollen. Mange kvinner besitter egenskaper som er veldig viktige for klubbene, slår Solevågseide fast.