Bærum kommune søkte i april om å forlenge dispensasjonen for Lommedalen Golfklubbs bane i ti nye år. For tre uker siden fikk de det negative svaret fra fylkesmannen. Det skriver budstikka.no mandag. 

 

Klubbens formann og daglige leder Kjell Søderberg er skuffet over Fylkesmannens opptreden i saken. Fylkesmannen tok ikke turen til Lommedalen før frarådingen ble oversendt kommunen.

 

– Det er en arrogant holdning Fylkesmannen viser når han ikke har kontaktet oss engang, sier Sødeberg til Budstikka.

 

Fylkesmannen sa nei til en forlenging av dispensasjonen fordi banen er i strid med kommunedelplanen. Området på Johnsrud Gård er avsatt til landbruk- natur, – og friluftsformål.

 

Reguleringssjef i Bærum kommune, Kjell Seberg sier kommunen ønsker en tidsbegrenset forlengelse fremfor en permanent tillatelse av golfbanen. Saken vil legges frem for politisk vurdering etter sommeren.

 

I brevet fra Fylkesmannen oppfordres kommunen til å regulere området fremfor å gi midlertidig dispensasjon.

 

– Hvs fylkesmannen har innsigelser mot å legge arealet som golfareal i kommuneplanen, vil det ikke være snakk om å forlenge. Da må vi regulere på nytt og i påvente av det kan vi gi en midlertidig tillatelse i to-tre år, sier Seberg til Budstikka.

 

Les hele saken her