Bakgrunn: Miklagard vil legge om aksjestrukturen

 

(Pressemelding Miklagard Golf)

 

Styret i Miklagard Golf AS ønsker fra 2014 å fjerne den «evigvarende» betalingsforpliktelsen som våre aksjonærer i praksis har i dag. Nåværende ordning oppleves som negativ både for våre aksjonærer, klubben og selskapet. Norsk Golfsport er tjent med en vesentlig større fleksibilitet.

Forpliktelsen hindrer nyrekruttering og spillernes ønske om overgang mellom klubbene. Overnevnte er bakgrunn for styrets forslag til generalforsamlingen i Miklagard Golf AS i mars 2014.
 

Gjeldende fra 1 november 2014 foreslås at aksjonærene får rett til å overlate sine aksjer til Miklagard Golfklubb. Aksjene overlates for kr 0,-.
 

Det foreslås at de som overleverer sine aksjer får en oppsigelsesperiode på to år. I disse to årene betales en av de kontingentene som til enhver tid er tilgjengelig for aksjonærer i Miklagard Golf AS. Forslaget er at vedkommende vil få spillerettigheter i de to oppsigelsesårene i henhold til kontingentklasse, men ingen aksjonærrettigheter. Aksjeeiere som velger å bruke aksje – exit vil ikke ha rett til å leie ut aksjen.
 

Styret og ledelsen tror dette forslaget vil være et godt bidrag i arbeidet for å normalisere golfmarkedet, og at det bidrar til en bedre rekruttering av nye medlemmer til golfsporten generelt og til Miklagard Golf.
 

Miklagard vil umiddelbart starte salget av nye medlemskap basert på forslaget til nye exit regler. Medlemskapene vil selges med reversjonsrett hvis generalforsamlingen ikke skulle vedta forslaget.