USGA gjør nå modifiseringer på regel 18-2 og 18-3, som handler om flytting av ball i ro av spiller, partner, caddie eller utstyr. 

USGA foreslår følgende endring som lokal regel:

«Utilsiktet bevegelse av en ball på puttinggreenen

Regel 18-2, 18-3 og 20-1 er endret som følger:

Når en spillers ball ligger på puttinggreenen, er det ingen straff hvis ballen eller ballmarkøren tilfeldigvis blir flyttet av spilleren, hans partner, hans motstander, eller en av deres caddier eller utstyr.

Ballen eller ballmarkøren som har blitt beveget, legges tilbake som fastsatt i regel 18-2, 18-3 og 20-1. 

Denne lokale regelen gjelder kun når spillerens ball eller ballmarkør ligger på puttinggreenen og enhver flytting skjer ved et uhell.

Merk: Hvis det er bestemt at en spillers ball på puttinggreenen ble flyttet som følge av vind, vann eller annen naturlig årsak som effekt av tyngdekraften, må ballen spilles som den ligger fra den nye plasseringen. En ballmarkør som blir flyttet i lignende tilfeller, må plasseres tilbake.»

I Norge er det styret i Norges Golfforbund som vedtar alle regelendringer. Thore Wilhelmsen, spill- og dommerkonsulent i NGF, opplyser til Norsk Golf at USGAs foreslåtte regelendring skal diskuteres i et styremøte 20. januar.

I videoen under kan du se regelendringene enkelt forklart:

 

Under et årsmøte med PGA of America forrige måned innrømmet USGA-sjef Mike Davis at mange av dagens golfregler er for kompliserte.

Regel 18 har i løpet av 2016  blitt kjent som «Dustin Johnson-regelen».

– Den gudsforlatte Dustin Johnson-regelen, 18-2, kommer definitivt til å bli viet oppmerksomhet i nær fremtid. Vi lytter, og vi lærer, lovet USGA-sjef Mike Davis under et årsmøte med PGA of America forrige måned. 

USGA mottok over 10 000 klager etter finalerunden av sommerens U.S. Open. Dustin Johnson ble tildelt et straffeslag på hull fem av sisterunden, da TV-bildene viste at ballen rørte seg noen millimeter mens han skulle putte.

USGA konkluderte med at Johnson fikk ballen til å røre seg da han grunnet putteren på den lynraske greenen, og fortalte ham at han «kanskje» fikk et straffeslag etter runden. Straffeslaget ble tildelt, men heldigvis for både Johnson og USGA var ledelsen så stor at det ikke fikk noen betydning.

Enklere golfregler og verdensomspennende handicapsystem

Norsk Golf skrev i januar at en enklere regelbok og verdensomspennende handicapsystem var på vei. Mye tyder på at også R&A jobber med en forenklet utgave av regelboken.

I foregående utgave av R&As regelbok stod det på forsiden at boken var gjeldende fra perioden 2012 til 2015. Tidligere utgaver av boken har også hatt lignende fireårs-intervaller. Den siste versjonen sier imidlertid bare «gyldig fra 2016».